Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.09–31.10.2022 . Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Kokku esitati 6 arvamuskirja, lisaks...

Järva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.09–31.10.2022 . Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Kokku esitati 6 arvamuskirja, lisaks...

Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 56 „ Järva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu...

Järva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikud väljapanekud ning avalikud arutelud

Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 56 „ Järva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu...

Uuringute teabepäev toimus 6. aprillil Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus korraldasid eelneval kahel aastal taotlusvooru üldplaneeringutele vajalike uuringute ja...

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus korraldasid teabepäeva üldplaneeringutele vajalike uuringute ja analüüside tutvustamiseks

Uuringute teabepäev toimus 6. aprillil Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus korraldasid eelneval kahel aastal taotlusvooru üldplaneeringutele vajalike uuringute ja...

Kokkuvõtted Järva valla üldplaneeringu ja KSH aruande avalikest aruteludest: Ambla teeninduspunkt 02.12.2020 Aravete teeninduskeskus 02.12.2020 Imavere teeninduskeskus...

Kokkuvõtted Järva valla üldplaneeringu ja KHS aruande avalikest aruteludest

Kokkuvõtted Järva valla üldplaneeringu ja KSH aruande avalikest aruteludest: Ambla teeninduspunkt 02.12.2020 Aravete teeninduskeskus 02.12.2020 Imavere teeninduskeskus...

Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamused.

Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamused

Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamused.

16.12.20 Järva valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku arutelu ettekanne Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimus 23.09–25.10.2020. Avaliku väljapaneku...

Järva valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

16.12.20 Järva valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku arutelu ettekanne Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimus 23.09–25.10.2020. Avaliku väljapaneku...

Järva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 3. detsembril 2020 Koerus veebiülekanne on järelvaadatav

Koerus toimunud üldplaneeringu avaliku arutelu veebiülekanne

Järva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 3. detsembril 2020 Koerus veebiülekanne on järelvaadatav

16.11.20 Kutsume Teid Järva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule ning täname isikud ja asutusi, kes üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitasid...

Kutse üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikele aruteludele

16.11.20 Kutsume Teid Järva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule ning täname isikud ja asutusi, kes üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitasid...

23.09.20 Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 23.09-25.10.2020.   Avaliku väljapaneku...

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

23.09.20 Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 23.09-25.10.2020.   Avaliku väljapaneku...

Järva valla üldplaneeringu kolhoosialade uuring , august 2020

Järva valla üldplaneeringu kolhoosialade uuring

Järva valla üldplaneeringu kolhoosialade uuring , august 2020

  Soov olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse, küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused ja muud üldplaneeringu koostamisega seonduv, on võimalik esitada e-posti aadressile ...

Järva valla üldplaneering

  Soov olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse, küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused ja muud üldplaneeringu koostamisega seonduv, on võimalik esitada e-posti aadressile ...

Järva vallavanema 14.01.2022 käskkiri nr 14-2/2022/3 "Järva vallavanema 07.05.2019 käskkirja nr 14-2/2019/13 "Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine" muutmine" Järva vallavanema...

Järva valla üldplaneeringu koostamise komisjon

Järva vallavanema 14.01.2022 käskkiri nr 14-2/2022/3 "Järva vallavanema 07.05.2019 käskkirja nr 14-2/2019/13 "Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine" muutmine" Järva vallavanema...

16.09.19 Järva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Koostöös Järva valla üldplaneeringu koostaja AB Artes Terrae...

Järva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

16.09.19 Järva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Koostöös Järva valla üldplaneeringu koostaja AB Artes Terrae...

03.10.2018 Järva Vallavolikogu 27. septembri 2018 otsusega nr 50 algatati Järva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koostamise...

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

03.10.2018 Järva Vallavolikogu 27. septembri 2018 otsusega nr 50 algatati Järva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koostamise...