Järva valla sümbolid ja nende kasutamise kord

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7:11

 

Visuaalse identiteedi kasutusjuhend

 

Järva valla sümboolikaga meenete hinna kehtestamine