Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Eelnõule määratud tähtajaks 23.07.2021 ettepanekuid ei laekunud

Eelnõule "Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025" ettepanekute esitamiseks määratud tähtajaks 23.07.2021 ettepanekuid ei laekunud.

Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 eelnõu avalik arutelu toimus 22. juulil kell 15 Järva-Jaani Kultuurimajas

Eelnõu "Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025" avalik arutelu toimus Järva-Jaani Kultuurimajas 22. juulil 2021 kell 15.00.

Arutelul osalesid: volikogu liikmed: Elmar Luha, Margus Vaas, Ester Valdvee ja Kalju Ketsmik, kultuuritöö spetsialist Ülle Müller, arenduse peaspetsialist Triin Tippi, abivallavanem Tiina Oraste, abivallavanem Toomas Tammik ning finantsjuht Andrus Mikson.

Registreerimisleht

Eelnõule ettepanekute esitamiseks määratud tähtajaks 23.07.2021 ettepanekuid ei laekunud.

Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 eelnõu avalik väljapanek ja avaliku arutelu toimumise koht ja aeg ning ettepanekute esitamise tähtaeg

"Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025" eelnõu avalik väljapanek toimub valla kodulehel perioodil 01.07.-21.07.2021.

Eelnõu "Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025" avalik arutelu toimub Järva-Jaani Kultuurimajas 22.07.2021 kell 15.00.

Eelnõule ettepanekute esitamise tähtaeg on 23.07.2021, ettepanekud esitada e-posti aadressile info@jarva.ee.

 

Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2021 eelnõu

Järva valla eelarvestrateegia 2021-2025 1. lugemine volikogus

Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025, 1. lugemine komisjonis