Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Järva valla eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik väljapanek

Järva valla moodustumine seitsme erineva omavalitsuse ühinemisel on (läbi aegade) suurima üksuste arvuga ühinemine haldusreformi raames Mandri-Eestis. Järva vallas ei ole ühte keskset tõmbekeksust ja tegemist on võrgutikupõhise omavalitusega, kus keskel kohal on hea elukeskkond. Järva valla eelarvestrateegia eesmärk on kaasa aidata võrgustikupõhise maavalla igapäeva toimimisse kus oleks head haldust nii, et teenused oleksid heal tasemel, kättesaadavad, aga samas optimaalselt korraldatud.

 

Järva valla eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik väljapanek ettepanekute tegemiseks 7. augustist kuni 20. augusti kella 18.00ni.

Järva valla eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu