Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Järva valla arengukava 2022-2030