KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 24. novembril 2022 algusega kell 14:00 Koeru Kultuurimajas (Paide tee 3, Koeru alevik).

Päevakord

1. Järva valla 2022. aasta eelarve 3. lisaeelarve Lisa

Ettekandja:                        Aime Roosioja, finantsjuht

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Järva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, 1. lugemine Seletuskiri

Ettekandja:                        Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja:                Arvi Luuk, keskkonnakomisjoni esimees

3. Järva valla Järva-Jaani alevi soojusmajanduse arengukava aastateks 2022–2032 kinnitamine, 1. lugemine Lisa Arengukava 

Ettekandja:                        Meelis Kivi, majandusosakonna juhataja

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

4. Järva valla noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Ettekandjad:                      Ülle Müller, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist

                                            Alide Kristine Alba, Järva valla noortevolikogu esimees

Kaasettekandja:                Getter Klaas, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

5. Vaideotsus Seletuskiri

Ettekandja:                        Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja:                Arvi Luuk, keskkonnakomisjoni esimees

6. Arvamuse andmine Liivaku II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muudetud taotluse kohta Seletuskiri

Ettekandja:                        Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja:                Arvi Luuk, keskkonnakomisjoni esimees

7. Järva Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 18 „ Järva valla osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus" muutmine

Ettekandja:                        Ülle Müller, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist

Kaasettekandja:                Getter Klaas, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

8. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Pilt 1 Pilt 2 Pilt 3

Ettekandja:                        Mati Tatrik, maakorralduse peaspetsialist

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras Mõisa tee 8 asukoht Mõisa tee 8 pilt

Ettekandja:                        Meelis Kivi, majandusosakonna juhataja

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

10. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras Taadikvere, Kooli tee 3-6 Albu, Männi vkt 2-4 Vao, Soo tee 3-3

Ettekandja:                        Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

11. Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras

Ettekandja:                        Meelis Kivi, majandusosakonna juhataja

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

12. Volikogu liikme välislähetusele heakskiidu andmine tagantjärele

Ettekandja:                        Toomas Tammik, vallavanem

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

13. Järva Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja:                        Rait Pihelgas, volikogu esimees

14. Järva Vallavolikogu haridus-ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja:                        Getter Klaas, komisjoni esimees

15. Komisjonide aruanded

15.1. Keskkonnakomisjoni aruanne – ettekandja komisjoni esimees Arvi Luuk

15.2. Turvalisuse ja külaelukomisjoni aruanne – ettekandja komisjoni esimees Lea Traks

16. Volikogu ja valitsuse teated

 

Rait Pihelgas

Vallavolikogu esimees