Ahula Sotsiaalkeskus

Aadress: Ahula küla, Järva vald, 73401 Järvamaa

Ahula Sotsiaalkeskus on Järva Vallavalitsuse hallatav asutus.

Juhataja Aive Kukk

Telefon +372 5568 9656, e-post: Ahula.Sotsiaalkeskus@jarva.ee

Ahula Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Ahula Sotsiaalse Varjupaiga tegevuse ümberkorraldamine

 

Teenuse hinna kehtestamine alates 01.06.2020 (Järva Vallavalitsuse korraldus nr 230)

Ahula Pansionaat

MTÜ Ahulakodu

Aadress: Ahula lasteaed-algkool, Ahula küla, Järva vald, 73401 Järvamaa

Juhataja Marika Tuherm

Telefon 5854 3533, E-R telefon 5650 9878

E-post: ahulakodu@gmail.com

KODULEHT

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus

Aadress: Ida 2, Koeru alevik, Järva vald, 73001 Järvamaa

Telefon 5553 1130

E-post: info@koeruhk.ee

SA Koeru Hooldekeskuse KODULEHT