24.03.2021 Järva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

13.12.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Haridus- ja noorsootöökomisjon

 

 

 

 

Getter Klaas

esimees

getter.klaas@jarva.ee

 

Rünno Lass

aseesimees

rynno.lass@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Valdo Helmelaid

 

 

 

2. Elmar Luha

 

 

 

3. Kalju Kertsmik

 

 

 

4. Kerli Sirila

 

 

 

5. Priit Seire

 

 

 

6. Elen Pent

 

 

 

7. Eve Okas

 

 

 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni tegevusvaldkond – Arengu kavandamine haridus- ja noorsootöö valdkonnas, munitsipaalharidusasutuste, huvihariduse ja noorsootööga seotud küsimused.