Jrk.nr

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hanke korraldamise aeg (kvartal)

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg (kuu/aasta)

Hanke eest vastutav isik

1

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitushange

Avatud hange

I kvartal

aprill - detsember 2022

Meelis Kivi

2

Aravete lasteaiahoone ehitamine

Avatud hange

II kvartal

juuni 2022 - juuli 2023

Kert Kaasik

3

Koigi teeninduskeskuse rekonstrueerimine

Avatud hange

II kvartal

juuni - detsember 2022

Kert Kaasik

4

Tehniline valveteenus ja valve- ning tuleohutusseadmete hooldusteenus Järva Vallavalitsuse objektidel

Avatud hange

II kvartal

juuli 2022 - juuni 2026

Villu Teder

5

Järva valla teede talihooldus 2022- 2026

Avatud hange

III kvartal

oktoober 2022 - aprill 2026

Helle Salum

6

Teede pindamine

Lihthange

II kvartal

juuli 2022 - oktoober 2022

Helle Salum

7

Aravete lasteaiahoone lammutamine

Lihthange

II-III kvartal

august 2022 - oktoober 2022

Kert Kaasik

8

Järva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapp

Avatud hange

IV kvartal

detsember 2024

Teele Kukk