Hankeplaan 2021

Jrk.nr

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hanke korraldamise aeg (kvartal)

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg (kuu/aasta)

Hanke eest vastutav isik

1

Koeru teeninduskeskuse energiatõhususe parandamine

Avatud hange

I kvartal

mai-detsember 2021

Meelis Kivi

2

Päinurme rahvamaja energiatõhususe parandamine

Avatud hange

I kvartal

mai-detsember 2021

Meelis kivi

3

Imavere Põhikooli II korruse renoveerimine

Avatud hange

I kvartal

mai-august 2021

Gilmar Krživets

4

Koeru lasteaia siseteede remont

Lihthange

II kvartal

mai-oktoober 2021

Helle Salum

5

Teede remont

Lihthange

II kvartal

mai-detsember 2021

Helle Salum

6

Järva-Jaani koolihoone põhiprojekti koostamine

Avatud hange

II kvartal

juuni 2021-mai 2022

Signe Siil

7

Albu Põhikooli toitlustamine

Avatud hange

II kvartal

september 2021-august 2025

Anneli Eesmaa

8

Aravete lasteaiahoone ehitamine

Avatud hange

II kvartal

september 2021-august 2022

Meelis Kivi

9

Järva-Jaani Gümnaasiumi tööõpetuse hoone osa renoveerimine

Avatud hange

II kvartal

juuni-detsember 2021

Gilmar Krživets

10

Sõiduautode rentimine

Avatud hange

II kvartal

juuli 2021-juuni 2026

Meelis Kivi

11

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitushange

Avatud hange

III kvartal

september 2021-juuni 2022

Margus Lantin

12

Aravete kooli vana osa teise korruse renoveerimine

Avatud hange

III kvartal

oktoober 2021-jaanuar 2022

Gilmar Krživets

13

Koigi teeninduskeskuse hoone rekonstrueerimine

Avatud hange

IV kvartal

jaanuar 2022-august 2022

Meelis Kivi

14

Järva valla õpilasliinide sõitjate veo teenindaja leidmine 2022

Avatud hange

IV kvartal

jaanuar 2022-detsember 2022

Anneli Eesmaa