Hankeplaan 2019

Järva valla 2019. aasta hankeplaani täiendamine

Järva Vallavalitsuse 2019. aasta hankeplaani kinnitamine

Järva valla 2019. aasta hankeplaan

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hanke korraldamise aeg (kuu)

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg (kuu/aasta)

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

Karinu Kergliiklustee ehitus

Avatud hange

veebruar

september,2019

Helle Salum

Helle Salum

Koigi kooli juurdeehituse renoveerimine

Avatud hange

märts

september,2019

Meelis Kivi

Gilmar Krzivets

Koeru Keskkooli uue hoone 2. ja 3.korruse renoveerimine

Avatud hange

aprill

september,2019

Gilmar Krzivets

Gilmar Krzivets

Albu Põhikooli küttesüsteemi ehitus

Avatud hange

aprill

september,2019

Meelis Kivi

Tiit Schvede

Imavere Põhikooli renoveerimine

Avatud hange

mai

oktoober,2019

Gilmar Krzivets

Gilmar Krzivets

Imavere üürimaja põhiprojekti koostamine

Avatud hange

juuli-august

november,2019

Meelis Kivi

Meelis Kivi

Aravete Lasteaia põhiprojekti koostamine

Avatud hange

august

november,2019

Meelis Kivi

Meelis Kivi

Aravete Keskkooli vana osa renoveerimine

Avatud hange

juuni

detsember,2019

Meelis Kivi

Meelis Kivi

Aravete Keskkooli hoone vana osa fassaadi soojustamine, raamatukogu ruumide väljaehitamine

Avatud hange

oktoober

detsember,2019

Meelis Kivi

Gilmar Krzivets

Ametiautode soetamine

Avatud hange

oktoober

detsember,2019

Meelis Kivi

Meelis Kivi

Järva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Avatud hange

märts

oktoober,2021

Mari Maltis

Mari Maltis

Järva valla suvihoolduse teenus

Avatud hange

aprill

aprill,2022

Helle Salum

Toomas Tammik

Järva valla haljasalade niitmise teenus

Avatud hange

märts

september,2022

Triin Tõnisson

Toomas Tammik

Koeru Keskkooli toitlustamise teenus

Avatud hange

märts

mai,2023

Meelis Kivi

Tiina Oraste

Järva-Jaani lasteaia renoveerimine

Lihthange

aprill

august,2019

Gilmar Krzivets

Gilmar Krzivets

Järva-Jaani Kultuurimaja digikino soetamine

Lihthange

aprill

august,2019

Uku Talvik

Uku Talvik

Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2031

Lihthange

märts

september,2019

Triin Tõnisson

Triin Tõnisson

Ambla koolihoone välisfassaadi renoveerimistööd

Lihthange

mai

september,2019

Gilmar Krzivets

Gilmar Krzivets

Männi kergliiklustee ehitus

Lihthange

märts

oktoober,2019

Helle Salum

Kuldar Tammik

Koeru aleviku Põllu tänava ehitamine

Lihthange

aprill

oktoober,2019

Helle Salum

Alari Teppan

Järva-Jaani koolihoone projekteerimine

Lihthange

mai

oktoober,2019

Meelis Kivi

Meelis Kivi

Sõrandu ÜVK rekonstrueerimine

Lihthange

juuni

oktoober,2019

Tiit Schvede

Kaido Krause

Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Lihthange

märts

november,2019

Triin Tõnisson

Triin Tõnisson

Koigi ambulatooriumi hoone rekonstrueerimisprojekti tellimine

Lihthange

august

detsember,2019

Meelis Kivi

Meelis Kivi

Ekskavaatoriteenuse osutamine Neitla karjääris

Lihthange

aprill

aprill,2020

Triin Tõnisson

Kuldar Tammik

Järva-Jaani tehisjärve detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang

Lihthange

juuni

juuni,2020

Mari Maltis

Mari Maltis