Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

Järva valla hanked

Korraldatavad ja läbiviidud riigihanked on avaldatud Riigihangete Registris

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked on leitavad valla dokumendiregistrist