Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

Järva valla hanked

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked on leitavad valla dokumendiregistris.

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustööd

28.12.21

Hange: Järva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustööd.

Teostatakse tänavavalgustuse (1387 valgustuspunkti) rekonstrueerimistööd ja sellega kaasnevad muud vajalikud tööd.

Viitenumber: 244000

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus.

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3924868/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.02.2022 kell 11:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete kooli II korruse renoveerimine

21.12.21

Hange: Aravete kooli II korruse renoveerimine.

Aravete kooli vana osa II korruse ruumide ümberehitamine lasteaia ruumideks.

Viitenumber:  244759

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus.

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4003308/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.01.2022 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2022

3.12.21

Hange: Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2022.

Esitama pakkumust Järva Vallavalitsusele õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmiseks. Hankemenetlus on jaotatud osadeks. Pakkumuse saab esitada ühele või mitmele osale.

Viitenumber: 244215

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus.

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3943928/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.12.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete kooli II korruse renoveerimine

2.11.21

Hange: Aravete kooli II korruse renoveerimine.

Aravete kooli vana osa II korruse ruumide ümberehitamine lasteaia ruumideks.

Viitenumber: 242937

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus.

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3820668/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.11.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koigi teeninduskeskuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

15.10.21

Hange: Koigi teeninduskeskuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd.

Järva Vallavalitsuse Koigi teeninduskeskuse hoone rekonstrueerimistööde projekteerimis- ja ehitustööd.

Viitenumber: 242329

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus.

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3765378/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 8.11.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete kooli II korruse renoveerimine

22.09.21

Hange: Aravete kooli II korruse renoveerimine.

Aravete kooli vana osa II korruse ruumide ümberehitamine lasteaia ruumideks.

Viitenumber: 241359

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus.

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3675136/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.10.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete lasteaia ehitusprojekti ekspertiis

1.09.21

Hange: Aravete lasteaia ehitusprojekti ekspertiis.

Kutsume Teid esitama pakkumust toodud tingimustel Järva Vallavalitsusele Aravete lasteaia ehitusprojekti ekspertiisi tegemiseks.

Viitenumber: 240664

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3607656/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 8.09.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru lasteaia siseteede rekonstrueerimine

26.08.21

Hange: Koeru lasteaia siseteede rekonstrueerimine.

Koeru lasteaed asub Koeru alevikus Paide tänava ja Aru tee vahele jääval alal. Aadressil Paide tee 15a olemasolev tee on asfaltbetoon kattega, ehitatud nõukogude ajal, amortiseerinud. Osaliselt on uuendatud hoone perimeeter. Uute jalgteede rajamisele järgneb kogu õueala rekonstrueerimine ning on I etapp.

Viitenumber: 240446

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3586136/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9.09.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Albu Põhikooli toitlustus

6.08.21

Hange: Albu Põhikooli toitlustus.

Hanke eesmärgiks on leida teenusepakkuja Albu Põhikooli õpilaste, lasteaialaste ja personali toitlustamiseks.

Viitenumber: 239867

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Eriteenused

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3527576/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.08.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani Gümnaasiumi tehnoloogiaklassi renoveerimine ja seadmete soetamine

28.07.21

Hange: Järva-Jaani Gümnaasiumi tehnoloogiaklassi renoveerimine ja seadmete soetamine.

Järva-Jaani Gümnaasiumi tehnoloogiaklassi renoveerimise projekteerimis- ja ehitustöödeks ning seadmete tarnimiseks.

Viitenumber: 239526

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3493696/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.08.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järvede äärsed ehitus- ja rekonstrueerimistööd

26.07.21

Hange: Järvede äärsed ehitus- ja rekonstrueerimistööd.

Järva valla järvede äärsetele ehitus- ja rekonstrueerimistööde tegemiseks.

Viitenumber: 239166

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3451456/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.08.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru alevikus Kooli jalgtee renoveerimine sillutiskiviga

15.07.21

Hange: Koeru alevikus Kooli jalgtee renoveerimine sillutiskiviga.

Arüküla mõisa pargi jalgtee renoveerimine ja laiendamine mõisa esise kaarega.

Viitenumber: 239286

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3465496/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 4.08.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani alevi kalmistute inventariseerimistoimikute digitaliseerimine ja täiendamine

22.06.21

Hange: Järva-Jaani alevi kalmistute inventariseerimistoimikute digitaliseerimine ja täiendamine.

Järva Vallavalitsusele kuuluvad Järva-Jaani alevis kolm kalmistut: Kirikaia kalmistu (25701:001:0143), Metsakalmistu (25702:003:0144) ja Tornialuse kalmistu (25702:003:0143). Nimetatud kolme kalmistu osas on 2005. ja 2006. aastal teostatud inventariseerimine, kuid see on paberkandjal. Seega oleks vajalik olemasoleva materjali digitaliseerimine tänapäevale vastavalt vajalike materjalide Haudisse kandmiseks.

Viitenumber: 238329

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3368456/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 5.07.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järvede äärsed ehitus- ja rekonstrueerimistööd

10.06.21

Hange: Järvede äärsed ehitus- ja rekonstrueerimistööd.

Järva valla järvede äärsetele ehitus- ja rekonstrueerimistööde tegemiseks.

Viitenumber: 238193

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3355156/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.06.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallas teede ja tänavate pindamine 2021

25.05.21

Hange: Järva vallas teede ja tänavate pindamine 2021.

Mustkatete teede pindamine Järva valla kolmes asulas Järva-Jaani alev, Koeru ja Aravete alevikus. Minimaalses mahus on kruusakattega tee mustkatte alla viimine ja materjali juurde vedu. Kasutada tuleb osaliseks tasanduseks asfaltbetooni, mida tuleb tasanduskihina laotada asfalti laoturiga.

Viitenumber: 236937

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3245526/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.05.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Päinurme rahvamaja energiatõhususe parandamine

18.05.21

Hange: Päinurme rahvamaja energiatõhususe parandamine.

Päinurme rahvamaja hoone energiatõhususe parandamiseks projekteerimis- ja ehitustööde tegemine.

Viitenumber: 236626

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3222732/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.06.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Sõiduautode soetamine kasutusrendiga

14.05.21

Hange: Sõiduautode soetamine kasutusrendiga.

Järva Vallavalitsusele viie mahtuniversaali ja kahe universaalkerega sõiduauto soetamiseks.

Viitenumber: 237013

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3252016/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.05.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru teeninduskeskuse energiatõhususe parandamine

12.05.21

Hange: Koeru teeninduskeskuse energiatõhususe parandamine.

Koeru teeninduskeskuse hoone energiatõhususe parandamise projekteerimis- ja ehitustööd.

Viitenumber: 234336

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3028092/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 7.06.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Vao seltsimaja remonttööd

11.05.21

Hange: Vao seltsimaja remonttööd.

Vao Seltsimaja varikatuse, vundamendi ja ventilatsiooni rekonstrueerimine.

Viitenumber: 236868

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3241952/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.05.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Albu mõisa akende restaureerimine

11.05.21

Hange: Albu mõisa akende restaureerimine.

Albu mõisa 17 puitakna ja 1 puitukse restaureerimine.

Viitenumber: 236845

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3239352/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.05.2021 kell 09:00

KUTSE HINNAPAKKUMISE ESITAMISEKS „Järva vald Koigi küla Koigi mõisapargi pargivalgustuse ehituse I etapp“

26.04.21

Järva Vallavalitsus kutsub elektritööde ettevõtteid esitama omapoolset hinnapakkumust „Järva vald Koigi küla Koigi mõisapargi  pargivalgustuse ehituse I etapp".

Lepingu liik: ehitustööde hankeleping

Objekt nimetus: Koigi küla Järva vald Järva maakond  Koigi mõisapargi pargivalgustuse ehituse I etapp.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 120 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 21. mai 2021 kell 12:00

Pakkumuse esitamise aadress: info@jarva.ee; valdor.malva@jarva.ee

Töö teostamise aeg: kaks kuud, millest ehitusperiood (2) nädalat.

Töö üleandmise tähtaeg: mitte hiljem kui 24.09.2021.

Hindamise kriteerium: madalam hind

Tellija  esindaja tehnilises osas:  Valdor Malva, valdor.malva@jarva.ee; tel: 5307 1980

Hanke dokumendid:

 1. Valgustuse tööprojekt töö nr 080221, koostaja Paide EG OÜ, projekteerija I. Žgun;
 2. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele; -määrustele; EVS standarditele ja siseriiklikutele eeskirjadele ning Transpordiameti ja Muinsuskaitseameti nõuetele, mis on väljatoodud projekti seletuskirjas;
 3. Tehniline kirjeldus
 4. Esitatud pakkumuse maksumuse vorm
 5. Pargivalgustuse asendiplaan
 6. Pargivalgustuse skeem
 7. Valgustite ristprofiil
 8. Kaabli paigaldus haljasalale
 9. Ristmeväli
 10. VVK skeem
 11. IKO plaan

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru Perekodu remonttööd

16.04.21

Hange: Koeru Perekodu remonttööd.

Koeru Perekodu remonttööd vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

Viitenumber: 235762

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3146832/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.04.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Roosna Keskuse pumbamaja rekonstrueerimine

13.04.21

Hange: Roosna Keskuse pumbamaja rekonstrueerimine.

Roosna külas Keskuse kaev kinnistul (13401:001:0159) uue kaevu puurimine, kaevumaja ehitamine, filtersüsteemi paigaldus ja filtrite pesuveele septiku koos imbväljakuga rajamine.

Viitenumber: 235612

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3132732/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.04.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Ambla kultuurimaja pelleti konteinerkatlamaja

5.04.21

Hange: Ambla kultuurimaja pelleti konteinerkatlamaja

Põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida, tarnida ja paigaldada pelleti konteinerkatlamaja, koos mahutiga, mis oleks energiasäästlik ja kulutõhus, vastaks kehtestatud nõuetele, oleks ülalpidamises võimalikult vastupidav ja kauakestev ning magistraaltrass kultuurimaja soojasõlme.

Viitenumber: 235218

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3099612/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.04.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere Põhikooli II korruse renoveerimine

4.03.21

Hange: Imavere Põhikooli II korruse renoveerimine

Tellija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Imavere Põhikooli vana osa II korruse ruumide renoveerimine.

Viitenumber: 233789

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2981312/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.03.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete katlamaja ja rajatiste lammutus

8.02.21

Hange: Aravete katlamaja ja rajatiste lammutus

Aravete alevikus Piibe mnt 18 asuva katlamaja ja rajatiste lammutustööd.

Viitenumber: 232844

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2896552/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.02.2021 kell 09:00