Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

Järva valla hanked

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked on leitavad valla dokumendiregistris.

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Vana ühiselamu lammutustööd Lai 2 Järva-Jaanis

29.12.20

Hange: Vana ühiselamu lammutustööd Lai 2 Järva-Jaanis

Kasutusest maas endise ühiselamu hoone lammutamine ja alusplatsi korrastamine.

Viitenumber: 231419

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2745214/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.01.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Audiitorteenuse ostmine

16.12.20

Hange: Audiitorteenuse ostmine

Hangitakse Järva valla ja tema konsolideerimiskgruppi kuuluvate ettevõtete 2020-2024 majandusaastaaruannete auditeerimist.

Viitenumber: 231171

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2714774/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.12.2020 kell 12:00

Kutse osaleda hinnapakkumisel: Järva-Jaani alevis ja Peetri alevikus talihooldustööde teostamine perioodil 2020 -2020

16.12.20

Järva-Jaani alevis ja Peetri alevikus talihooldustööde teostamine perioodil 2020 -2020.

Kutsume Teid esitama pakkumust hanke alusdokumentides toodud tingimustel Järva vallas Järva-Jaani alevis ja Peetri alevikus teede ja tänavate talihoolduse teostamiseks. Täpsem tööde kirjeldus on toodud hankedokumendi lisas „Tellija poolsed tingimused talihooldustöödele perioodil 2020-2022"

Hanke tulemusena sõlmitakse raamleping kehtivusega 30. aprill 2022.a.

Hanke liik: lumekoristusteenused

Hanke eeldatav maksumus: alla lihthanke piirmäära

Hange on jaotatud ühe menetluse raames osadeks: Järva – Jaani alevi ja Peetri alevik. Pakkumuse saab esitada ühele või mitmele osale.

Hankija:

Järva Vallavalitsus

Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301

 

Informatsioon hanke kohta

Hanke alusdokumentideks on hankija poolt avalikustatud käesoleva hankega seonduv dokumentatsioon koos oma lisadega.

Lisa 1  Tellija poolsed tingimused talihooldustöödele perioodil 2020-2022

Lisa 2 – Talihoolde piirkondade spetsifikatsioon Järva-Jaani alevis ja Peetri alevikus

Lisa 3 – Pakkumuse maksumuse vorm

Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja täielikku nõustumist kõigi hanke tingimustega, sealhulgas lepingute tingimustega, ning pakkuja ei saa lisada pakkumusele omapoolseid tingimusi.

Pakkumuse esitaja peab olema pakkuja esindusõiguslik juhtorgani liige või volitatud isik. Volitatud isiku puhul lisada lihtkirjalik volikiri, millega volitatakse isikut pakkumust esitama.

Pakkumuse esitamise tähtpäev 29.12.2020 kell 10.00

Pakkumus saata aadressile: info@jarva.ee  

Pakkumuse jõusoleku aeg 60 päeva.

Hinnapakkumus tuleb esitada vastavalt hankija poolt koostatud vormil. Hinnapakkumuse täitmisel peab pakkuja arvestama, et esitatud hindadega oleks võimalik täita sõlmitavaid lepinguid nõuetekohaselt ja pakutavad hinnad sisaldaksid kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke lisateenuseid.

Küsimused hanke kohta palume saata aadressile: toomas.tammik@jarva.ee

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koigi Kooli toitlustus

11.12.20

Hange: Koigi Kooli toitlustus

Hanke eesmärgiks on leida teenusepakkuja Koigi Kooli õpilaste, lasteaialaste ja personali toitlustamiseks.

Viitenumber: 231033

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Eriteenused

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2701192/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.12.2020 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Peetri aleviku ja Ämbra küla küttehoidlate lammutus

9.12.20

Hange: Peetri aleviku ja Ämbra küla küttehoidlate lammutus

Järva vallas Peetri alevikus Kooli 6 kinnistul asuva küttelao, korstna ja soojustrassi (Kesktee 11 // Kooli tn 3 // 6) ning Ämbra külas Küttelao kinnistul asuva küttehoidla lammutamine. Lammutusaluse pinna korrastamine, katmine mullaga ja muru külvamine.

Viitenumber: 230900

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2689792/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.12.2020 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Korterelamu lammutustööd Järva vallas Laimetsa külas Mäeotsa kinnistul

7.12.20

Hange: Korterelamu lammutustööd Järva vallas Laimetsa külas Mäeotsa kinnistul

Korterelamu lammutustööd Järva vallas Laimetsa külas Mäeotsa kinnistul, lammutusjääkide utiliseerimine ja krundi heakorra tööd ja haljastus.

Viitenumber: 230790

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2679992/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.12.2020 kell 09:00

Hange „Tahvelarvutite soetamine lasteaedadele“

Hange „Tahvelarvutite soetamine lasteaedadele"

Hankija Järva Vallavalitsus.

Soetatakse 30 tahvelarvutit.

Arvutite tarnimise tähtaeg on 29.12.2020.

Hankelepingu suurim eeldatav maksumus on 6600 eurot koos käibemaksuga.

Tahvelarvutite minimaalsed parameetrid on toodud tehnilises kirjelduses Lisa 1

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@jarva.ee .

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 14.12.2020.

 

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Varakindlustuse hinnapäring

2.12.20

Järva Vallavalitsus soovib pakkumist kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Info objektide kohta, valitavad kindlustusriskid ja maksimaalsed omavastutused on ära toodud lisatud kindlustusobjektide loetelus SIIN.

Kindlustusperiood 01.01.2021-31.12.2021.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 15.12.2020 kell 12:00

Hinnapakkumine saata meiliaadressile info@jarva.ee.

 

Küsimuste korral võtta ühendust:

Valdur Permanson

vallavara spetsialist

Järva vallavalitsus

Tel +372 512 7569

valdur.permanson@jarva.ee

PAKKUMISE KUTSE: Albu – Ambla piirkonna kergliiklusteede talihoolduse töödele aastateks 2020-2022

26.11.20

Järva vallavalitsus, kutsub Teid esitama pakkumust Albu – Ambla piirkonna kergliiklusteede talihoolduse töödele aastateks 2020-2022, mis sisaldab lume- ja libedustõrjet.

Nõuded tööle ja tehnikale on väljatoodud (lisa 2). Pakkumus esitada etteantud vormil (lisa 1) allkirjastatult.

Lepingu liik: ühikhindadel põhinev töövõtuleping.

Lepingu kestvus: kuni 30.04.2022

Hankeliik: ehitus

Pakkumuse esitamise tähtaeg 02.12.2020 kell 10.00

Töödega alustamise tähtaeg: esimesel võimalusel

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg: 60 päeva

Pakkumuse esitamise aadress: info@jarva.ee

Hindamise kriteeriumid ja hinnatavad näitajad: pakkumuse maksumust hinnatakse koos käibemaksuga, majanduslikult soodsaima pakkumuse.

  • Hankija ei sõlmi lepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lg 1 p-des 1-5 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alus.

 

Lisad:

1) Pakkumuse maksumuse vorm

2) Järva valla kergliiklustee talihoolduse nõuded 2020-2022

3) Talihooldetööde päevik-akt

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koigi Kooli toitlustus

9.11.20

Hange: Koigi Kooli toitlustus

Hanke eesmärgiks on leida teenusepakkuja Koigi Kooli õpilaste, lasteaialaste ja personali toitlustamiseks.

Viitenumber: 226278

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Eriteenused

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2243332/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.11.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Väinjärve ja Järva-Jaani järve juurdepääsu tee ja platsi rajamine

5.11.20

Hange: Väinjärve ja Järva-Jaani järve juurdepääsu tee ja platsi rajamine

Järva vald Väinjärve ja Järva- Jaani järve juurde juurdepääsu tee rajamine harrastuskalastajatele koos auto ümberpööramise kohaga. Killustik alusega ja tardkivisõelmetega kiilutud tee ja platsi ehitus järvede ääres.

Viitenumber: 229517

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2556254/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.11.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Omanikujärelevalve teenuse osutamine Järva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimisel

29.10.20

Hange: Omanikujärelevalve teenuse osutamine Järva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimisel

Järva vallavalitsus renoveerib projekti "Järva valla tänavavalgustuse renoveerimine" käigus ca 1500 tänavavalgustuse punkti. Hangitakse omanikujärelevalve teenust projekteerimistööde teostamise ning hilisemaks ehitustööde teostamise perioodiks.

Viitenumber: 228818

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2491912/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.11.2020 kell 11:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete Kultuurimaja katuse ehitustööd

2.10.20

Hange: Aravete Kultuurimaja katuse ehitustööd

Aravete kultuurimaja katusekatte vahetus ja pööningu soojustamine puistevillaga.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 228161

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2432473/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.10.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2020-2021

29.09.20

Hange: Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2020-2021

Esitama pakkumust riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel Järva Vallavalitsusele õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmiseks. Hankemenetlus on jaotatud osadeks. Pakkumuse saab esitada ühele või mitmele osale.

Viitenumber: 225813

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2195972/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.10.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla tänavavalgustuse taristu projekteerimistööd

16.09.20

Hange: Järva valla tänavavalgustuse taristu projekteerimistööd

Projekteerimise eesmärk on koostada põhiprojekti staadiumis tänavavalgustuse renoveerimis projekt, (sh juhtimisautomaatika), koos maksumuse kalkulatsiooniga, et viia ellu ELi Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatav (meede "Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamine") projekt „Järva valla tänavavalgustuse renoveerimine ".

Viitenumber: 226475

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2268272/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.10.2020 kell 11:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete Keskkooli siseteede ja Staadioni tn. katte taastusremont

9.09.20

Hange: Aravete Keskkooli siseteede ja Staadioni tn. katte taastusremont

Aravete Keskkooli kinnistu siseteede katte taastus remondi ja pindamise toestamine s.h. sillutiskivi jalgteed, kruuskattega parkla, Staadioni tn kruusatee katendi korrastamine.

Viitenumber: 224431

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2047112/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.09.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete aleviku Tööstuse tee katte remont

4.09.20

Hange: Aravete aleviku Tööstuse tee katte remont

Olemasoleva AB katte tasandus freesimine, vajadusel kohatine nõrga aluse väljakaevamine ja tagasitäitmine, kahekihilise asfaltbetooni tagasi laotamine, peenarde täitmine, liikluskorraldus, kruusatee osale kandevõime suurendamine killustiku lisamisega, vajadusel haljastuse taastamine.

Viitenumber: 227019

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2320792/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.09.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Haridusasutuste mööbel

24.08.20

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Haridusasutuste mööbel

Hange: Haridusasutuste mööbel

Imavere, Koigi ja Peetri kooli mööbli soetamine.

Viitenumber: 225282

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2136872

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.09.2020 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru Keskkooli võimla renoveerimine

20.08.20

Hanke väljakuulutamine: Koeru Keskkooli võimla renoveerimine

Koeru keskkooli võimla renoveerimine, ventilatsiooni süsteemi ja elektrisüsteemi uuendamine koos põhiprojekti koostamisega ja saunaruumi väljaehitamine.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 226597

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2280592/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 7.09.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani kultuurimaja elektripaigaldise rekonstrueerimine

20.08.20

Hanke väljakuulutamine: Järva-Jaani kultuurimaja elektripaigaldise rekonstrueerimine

Järva-Jaani kultuurimaja elektripaigaldise uuendamine ja viimistlustööd ruumides.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 226617

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2283072/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 7.09.2020 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Peetri ja Ahula lasteaia mänguväljakute renoveerimine

11.08.20

Hange „Peetri ja Ahula lasteaia mänguväljakute renoveerimine"

Alla lihthanke piirmäära hange.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.08.2020 kell 10.00.

Pakkumine esitatakse e-posti aadressile info@jarva.ee

 

PAKKUMUSE KUTSE

Lisad:

1) Tehniline kirjeldus

2) Hinnapakkumus

3) Täidetud lepingute loetelu

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Peetri ja Ahula lasteaia mänguväljakud

28.07.20

Hange: Peetri ja Ahula lasteaia mänguväljakud

Mänguväljakute atraktsioonide tarnimine ja paigaldus Peetri ja Ahula lasteaedade juurde.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@jarva.ee

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 06.08.2020 kell 10:00

 

PAKKUMISE KUTSE - muudetud

Lisad:

1) Tehniline kirjeldus - täiendatud (Peetri alevik)

2) Tehniline kirjeldus - täiendatud (Ahula küla)

3) Pakkumise tabel

4) Ahula ümberpaigaldatava linnaku mõõdud

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Discgolfiparkide rajamine

28.07.20

Hange: Discgolfiparkide rajamine

Rajatakse discgolfipargid Albu, Koigi, Laaneotsa ja Imavere küladesse.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@jarva.ee

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 10.08.2020 kell 10:00

 

PAKKUMISE KUTSE - muudetud

Lisad:

1) Asukohtade kaardid

2) Eesti Discgolfi Liidu korvinõuded

3) Pakkumise tabel

PAKKUMISKUTSE: Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2020-2021

27.07.20

Järva Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust: Järva valla õpilasliini sõitjate veo teenindaja leidmine 2020-2021

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Pakkumised esitada: Pakkuja vormil, ära näidata pakkuja nimi, aadress ning kontaktandmed, hankeosa millele pakkumust tehakse, käibemaksuta maksumused, käibemaks ja käibemaksuga maksumused.

Pakkumuse kehtivuse aeg: 90 päeva

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@jarva.ee  hiljemalt 07. august 2020 kell 17:00.

 

Lisad:

1) Hankedokument

2) Osaliinide 1 kuni 5 Sõiduplaanid

3) Pakkumuse vorm

4) Teave ärisaladuse kohta

5) Andmed busside kohta

6) Pakkuja kinnistus

7) Hankelepingu projekt

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete Keskkooli vana osa I korruse renoveerimistööd koos tehnosüsteemide põhiprojektide koostamisega

24.07.20

Hanke väljakuulutamine: Aravete Keskkooli vana osa I korruse renoveerimistööd koos tehnosüsteemide põhiprojektide koostamisega

Aravete Keskkooli vana osa ümberehitus perearsti keskuseks ja raamatukoguks ja kütte, ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolu põhiprojektide koostamine.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 225730

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2186332/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.08.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koigi Kooli toitlustus

3.07.20

Hanke väljakuulutamine: Koigi Kooli toitlustus

Toitlustusteenuse osutamiseks Koigi Koolis. 

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 225208

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2129712/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.07.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete Keskkooli vana osa renoveerimistööd koos tehnosüsteemide põhiprojektide koostamisega

17.06.20

Hanke väljakuulutamine: Aravete Keskkooli vana osa renoveerimistööd koos tehnosüsteemide põhiprojektide koostamisega

Aravete Keskkooli vana osa ümberehitus perearsti keskuseks, noortekeskuseks ja raamatukoguks ja kütte, ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolu põhiprojektide koostamine.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 224228

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2029812/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.07.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla teede pindamine 2020

11.06.20

Hanke väljakuulutamine:  Järva valla teede pindamine  2020

Viitenumber: 223874

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1994672/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.07.2020 kell 9:00, pakkumusi saab esitada ainult läbi  e-riigihangete registri.

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Projektijuhiteenuse ostmine projektile „ Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine “

5.06.20

Hanke väljakuulutamine: Projektijuhiteenuse ostmine projektile „ Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine "

Lihthanke raames ostetakse projektijuhiteenust nimetatud taotluse „Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" teostamise korraldamiseks.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 223946

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2002432/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.06.2020 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru lasteaia juurdeehitus

6.05.20

Hanke väljakuulutamine: Koeru lasteaia juurdeehitus

Järva vallas Koeru alevikus Paide tee 15a asuvale lasteaiale ühe bloki (ca 160m2) juurdeehitus.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 223025

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1922472/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.06.2020 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere üürimaja ehitamine

4.05.20

Hanke väljakuulutamine: Imavere üürimaja ehitamine

Imavere külla 18-korteriga korterelamu ehitamiseks.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 222816

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1899852/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.06.2020 9:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani hosteli ümberehitamine tervisekeskuseks

4.05.20

Hanke väljakuulutamine: Järva-Jaani hosteli ümberehitamine tervisekeskuseks

Järva-Jaanis Lai 2a paikneva hosteli I korruse põhjatiiva (pind ca 217m2) ümberehitamine tervisekeskuseks.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 222909

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1909672/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.05.2019 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmine

27.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmine

Järva valla Ambla piirkonna haljasalade niitmise hange on jagatud kaheks osaks: I osa- Ambla, Käravete, Rava ja II osa- Aravete.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 221517

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1769132/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.04.2019 kell 09.00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere Põhikooli remonttööd koos EL ja NV põhiprojekti koostamisega

25.03.20

Hanke väljakuulutamine: Imavere Põhikooli remonttööd koos EL ja NV põhiprojekti koostamisega

Imavere külas Kiigevere tee 5 asuva põhikooli I korruse remonttööd koos KV töödega kogu hoonele, EL ja NV tööd kogu hoonele koos nende põhiprojektide koostamisega ning katuse renoveerimistööd.

Viitenumber: 221335

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1749292/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.04.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru lasteaia juurdeehitus

19.03.20

Hanke väljakuulutamine: Koeru lasteaia juurdeehitus

Koeru alevikus Paide tee 15a asuvale lasteaiale ühe bloki (ca 160m2) juurdeehitus.

Viitenumber: 221126

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1728692/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.04.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani hosteli I korruse ümberehitamine tervisekeskuseks

11.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva-Jaani hosteli I korruse ümberehitamine tervisekeskuseks

Järva-Jaanis Lai 2a paikneva hosteli I korruse põhjatiiva (pind ca 212m2) ümberehitamine tervisekeskuseks.

Viitenumber: 220751

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1693792/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.03.2020 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallas Sõrandu külas omapuhasti süsteemi rajamine koos kanalisatsiooni trassi väljaehitamisega

4.03.20

Hanke väljakuulutamine: Järva vallas Sõrandu külas omapuhasti süsteemi rajamine koos kanalisatsiooni trassi väljaehitamisega

Imbväljakuga biopuhasti rajamine ja 2 korterelamu ja pumbamaja ühendamine biopuhastiga.

Viitenumber: 218400

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1637583/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.03.2020 kell 10:00

PAKKUMISE KUTSE: WiFi4EU võrgu rajamiseks

20.02.20

WiFi4EU projektis kvalifitseerunud ettevõtted

Pakkumise kutse: WiFi4EU võrgu rajamiseks 

Järva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Wi-Fi võrgu rajamiseks.

Wi-Fi võrk rajatakse 3 objektile:

1. Järva-Jaani kultuurimaja Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev Pikk tn 58

2. Koeru kultuurimaja Järva maakond Järva vald Koeru alevik Paide tee 3

3. Imavere rahvamaja Järva maakond Järva vald Imavere küla Kiigevere tee 5/2

WiFi4EU on Euroopa Komisjoni algatus, mille abil soovitakse pakkuda kodanikele tasuta Wi-Fi ühendust avalikes kohtades.

WiFi4EU võrku saab ehitada ainult WiFi4EU portaalis registreerinud ettevõte. Võrgu rajamiseks on koostatud lähteülesanne.

Võrgu rajamise rahastamiseks on  kasutada 15000 € vautšer. Tööde teostamise tähtaeg on 31.05.2020

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 09.03.2020 kell 16.00 e-posti aadressil valdur.permanson@jarva.ee

Lähteülesande saamiseks saata taotlus aadressil valdur.permanson@jarva.ee

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Ahula - Aravete jalgratta- ja jalgtee ehitus

3.01.20

Hanke väljakuulutamine: Ahula - Aravete jalgratta- ja jalgtee ehitus

Viitenumber: 217811

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1632201/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.01.2020 kell 10:00, pakkumusi saab esitada ainult läbi  e-riigihangete registri.