Järva valla hankekord

Järva valla hanked

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked on leitavad valla dokumendiregistris.

Järva Vallavalitsuse varakindlustuse hinnapäring

17.12.18

Järva Vallavalitsus soovib pakkumist kindlustuslepingu sõlmimiseks. Info objektide kohta SIIN

Valitavad kindlustusriskid ja maksimaalsed omavastutused on ära toodud tabelis.

Kindlustusperiood 01.01.2019-31.12.2019.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 27.12.2018 kell 12:00

Hinnapakkumine saata meiliaadressil meelis.kivi@jarva.ee

 

Lisainformatsioon:

Meelis Kivi

vallavara haldusspetsialist

Tel 507 0144

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla teede talihooldeteenuse riigihange 2018-2022

1.10.18

Järva valla teede talihooldeteenuse riigihange 2018-2022, viitenumber 201123

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel Järva valla teedel talihoolduse teostamiseks. Täpsem objekti kirjeldus on toodud hankedokumendi lisades. Riigihanke tulemusena sõlmitakse raamleping kehtivusega 31. märts 2022. a. Riigihange on jaotatud ühe menetluse raames osadeks, mida kirjeldatakse täpsemalt hankedokumendi lisades.

Pakkumuse saab esitada ühele või mitmele osale ainult läbi e-riigihangete registri: https://riigihanked.riik.ee/register//hanke-andmed/728528/pakkumuse esitamise tähtaeg on 15.10.2018 kell 10.00.

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete keskkooli kütte juhtimissüsteemi ehitus ja haldus

25.07.18

Järva Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist hankele "Aravete keskkooli kütte juhtimissüsteemi ehitus ja haldus"

Tegemist on alla lihthanke piirmäära jääva hankega ehk hinnapäringuga.

Pakkumus jõusoleku aeg: vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 09.08.2018 kell 23:59

Hinnapakkumine saata meiliaadressil: info@jarva.ee

Hanke vastutav isik: Meelis Kivi, tel 507 0144, e-post meelis.kivi@jarva.ee

 

Lisad:

1. Hankedokumendid

2. Maksumustabel

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koigi piirkonna objektide kindlustuse hange

Järva Vallavalitsus soovib pakkumist kindlustuslepingu sõlmimiseks Koigi piirkonna objektidele. 

Kindlustusperiood 01.08.2018-31.12.2018.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 25.07.2018.

Hinnapakkumine saata meiliaadressil info@jarva.ee

Küsimuste korral võtta ühendust:

Meelis Kivi

vallavara haldusspetsialist

Järva Vallavalitsus

Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301

+372 507 0144

 

Kindlustatavate varade loetelu

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Albu Põhikooli õpilasliini ja Ahula-Lehtmetsa liini sõitjate veo teenindaja leidmine 2018-2019

Järva valla Albu Põhikooli õpilasliini ja Ahula-Lehtmetsa liini sõitjate veo teenindaja leidmine 2018-2019

HANKEDOKUMENT

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere küla, Tuljaku tee 1, 3, 5, 7 majadevahelise teede ja parklate rekonstrueerimine

Järva Vallavalitsus kutsub tee- ehitus ettevõtteid esitama hinnapakkumust „Imavere küla, Tuljaku tee 1, 3, 5, 7 parklate rekonstrueerimine".

Lepingu liik: ehitustööde hankeleping

Objekt nimetus: Imavere küla, Tuljaku tee 1, 3, 5, 7 majadevahelise teede ja parklate rekonstrueerimine.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 26. juuli 2018 kell 12:00

Pakkumus esitamise aadress: info@jarva.ee

Töö teostamise aeg: kaks kuud, millest ehitusperiood  kuni üks kuu

Töö üleandmise tähtaeg mitte hiljem kui 10.09.2018.

Hindamise kriteerium: madalam hind

Tellija  esindaja tehnilises osas:  Helle Künsar, helle.kynsar@jarva.ee;

 

Lisad:

 1. Tuljaku tee parkalad  PP ehitusprojekt:  TULJAKU TEE 1, 3, 5, 7 MAJADE VAHELISED PARKLAD, ehitusprojekti staadium: põhiprojekt
 2. Tehniline kirjeldus Tuljaku tn majadevahelised parklad
 3. Pakkumuse maksumuse vorm - Imavere

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere küla Tuljaku tn tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja laiendamine I etapp

Järva Vallavalitsus kutsub elektritööde ettevõtteid esitama omapoolset hinnapakkumust „Järva vald Imavere küla Tuljaku tee tänavavalgustuse rekonstrueerimine I etapp"

Lepingu liik: ehitustööde hankeleping

Objekt nimetus: Imavere küla Tuljaku tn tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja laiendamine I etapp.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 120 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27. juuli 2018 kell 12:00

Pakkumus esitamise aadress: info@jarva.ee

Töö teostamise aeg: kaks kuud, millest ehitusperiood üks kuu

Töö üleandmise tähtaeg mitte hiljem kui 01.10.2018.

Hindamise kriteerium: madalam hind

Tellija  esindaja tehnilises osas:  Valdor Malva, valdor.malva@jarva.ee; tel: 53071980

Hanke dokumendid:

 1. Valgustuse tööprojekt töö nr 170518, koostaja Paide EG OÜ, projekteerija I. Žgun ;
 2. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele; -määrustele; EVS standarditele ja siseriiklikutele eeskirjadele, mis on väljatoodud projekti seletuskirjas;
 3. Tehniline kirjeldus;
 4. Esitatud pakkumuse maksumuse vorm

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Männi väikekoha jalgratta ja jalgtee ehitus tänavavalgustusega

Järva Vallavalitsus kutsub tee- ehitus ettevõtteid esitama hinnapakkumust „Männi väikekoha jalgratta ja jalgtee ehitus tänavavalgustusega".

Lepingu liik: ehitustööde hankeleping

Objekt nimetus: Männi väikekoha jalgratta-ja jalgtee ehitus koos jalgtee valgustusega.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 25. juuli 2018 kell 12:00

Pakkumus esitamise aadress: info@jarva.ee

Töö teostamise aeg: kaks kuud, millest ehitusperiood üks kuu

Töö üleandmise tähtaeg mitte hiljem kui 01.10.2018.

Hindamise kriteerium: madalam hind

Tellija  esindaja tehnilises osas:  Helle Künsar, helle.kynsar@jarva.ee;

 

Lisad:

 1. Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee eelprojekt. Asendiplaan, tee-ehituslik osa, Reib OÜ töö nr EP-0632T;
 2. Männi väikekoha jalg-ja jalgrattatee valgustuse projekt. LEONHARD WEISS ENERGY AS, töö nr Nr.ET1347
 3. Hanke tehniline kirjeldus
 4. Tellija poolsed küsimused projekteerijale ja vastused
 5. Pakkumuse  maksumuse vorm
 6. Lepingu projekt

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani teeninduskeskuse välisfassaadi renoveerimine

28.05.18

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 28.05.2018 15:00 järgmine teade:

Hanketeade - TV02 (TV02)  hanke 198200, "Järva-Jaani teeninduskeskuse välisfassaadi renoveerimine" kohta.

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani - Karinu jalgratta- ja jalgtee ehitus

21.05.18

HANKETEADE

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluse „Järva-Jaani – Karinu jalgratta- ja jalgtee ehitus", hanke käigus soovitakse leida tee-ehitus ettevõte, kes ehitab välja Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee koos osalise valgustusega Järva-Jaani alevis Uue tn ristmikuni.

Riigihange nr 197150 „Järva-Jaani – Karinu jalgratta- ja jalgtee ehitus" hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad https://riigihanked.riik.ee/register/

Pakkumusi saab esitada ainult läbi e-riigihangete registri, pakkumuse esitamise tähtaeg on 13.06.18 kell 12.00 elektroonilises riigihangete registris.

Hanketeade

19.04.18

Riigihangete registris avaldati 19.04.2018 15:00 järgmine teade:

Hanketeade - TV02 (TV02)  hanke 196950, "Haljastustööde teostamine Järva vallas 2018. aastal" kohta.

Pakkumiskutse

16.04.18

PAKKUMISKUTSE

 

Projekti „Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse II etapp" tööde raames on kavandatud külastusobjekti viidastamine. Seoses sellega palume Teie ettevõttelt hinnapakkumist järgmistele töödele:

 

 1. Tervitustahvel koos kujunduse ja paigaldusega. Suurus ca 2000 x 2500 mm kolmel postil nn liiklusmärgi süsteemiga, alus, postid, vundamendid, klambrid, kleebis, trükk.
 2. Kahepoolsed viidagrupid koos kujunduse ja paigaldusega,  igal ca 4 viita, kahel metallpostil. Viidagrupi laius ca 1500 mm ühe viida kõrgus ca 250 mm;
  orienteeruv viidagrupi mõõt 1000 x 1500 mm;
  kokku 4 viidagruppi (alused, postid, vundamendid, klambrid, kleebis).
 3. Parklas asuva olemasoleva kaardialuse ülekleepimine koos uue kujundusega loodusfoto+uus asukohaskeem (kleebis, laminaat, valmistamine, paigaldamine).
 4. Piktogrammid ukseklaasile 1 kompl
 5. Silt puitalusel+PVC INFO-RENT
 6. Silt KOHVIK puit+PVC
 7. Sildid maja sees Laste mängutuba ( 1 tk), WC (4 tk) ja naiste-meeste riietusruumis sildid (2 tk), WC suunav silt ( 2 tk).
 8. Kahekeelne viit suurusega A3 metallpostil (metall, kleebis)
 9. Kujundus kooskõlastatakse eelnevalt Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskusega
 10. Tööde teostamise tähtaeg 20. mai 2018.

Pakkumus esitada 23.04.2018 hiljemalt kell 09.00 e-posti aadressil: info@jarva.ee. Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta.

Lisainfo siltide kohta: Kalju Kertsmik SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse juhataja Tel 521 4270

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla suvine teehooldus 2018

28.03.18

HANKETEADE

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluse „Järva valla suvine teehooldus 2018". Hanke käigus soovitakse hankida 2018. aasta suveperioodil valla avalikult kasutatavate teede suvihooldustööde: greiderdamine, tolmutõrje, kattematerjal juurde vedu,  niitmine, mustkatete augulappimine ja kruusatee põhjalik hooldus  teostajat.

Hange on jaotatud piirkondlikeks osadeks: Albu-Ambla piirkond, Järva-Jaani-Kareda piirkond ja  Imavere-Koigi-Koeru piirkond.

Riigihange nr 196138 „ Järva valla suvine  teehooldus 2018" hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad https://riigihanked.riik.ee/register/

Pakkumusi saab esitada  ainult läbi e-riigihangete registri, pakkumuse esitamise tähtaeg on vastavalt  27.03.2018 Järva Vallavalitsuse korraldusele nr 174, elektroonilises riigihangete registris 23.04.18 kell  12.00.

 

Lisainformatsioon:

Helle Künsar

Teede spetsialist

5307 0303

Helle.Kynsar@jarva.ee 

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallale arvutitöökohtade teenuse hankimine

1.02.18

HANKETEADE

Järva Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva vallale arvutitöökohtade teenuse hankimine", hanke käigus soovitakse hankida 2018. aasta lõpuks kuni 62 arvutitöökoha teenust.

Teenuseks (arvutitöökohaks) loetakse hankija töötajate tööülesannete täitmiseks vajalikku, hankija tellitavat, riistvarakomplekti, mis tehakse hankijale kättesaadavaks hankija määratud kohas ja ajal. Täpsem kirjeldus on esitatud hanke tehnilises kirjelduses.

Arvutitöökohtade teenuse tarne eeldatav aeg ja pakkumuste jõusoleku tähtaeg: Arvutitöökohtade teenuse tarneks on kavandatud 19.02.2018 – 31.12.2018. Esimene tarne peab olema teostatud 19.02.2018. Pakkumused peavad jõus olema vähemalt 12 kuud.

Pakkumus esitada vastavalt hanke tehnilisele kirjeldusele (HD Lisa 1) koos hankedokumentide lisadega 2-6 digiallkirjastatult hiljemalt 08.02.2018.a kell 09.00-ks e-posti aadressil: info@jarva.ee

HANKEDOKUMENDID

 

Lisainformatsioon:

Kaido Krause

Koigi-Imavere piirkonnajuht

55514966

Kaido.Krause@jarva.ee