Ambla hanked

HANKETEADE

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Ambla vallavalitsuse 2016. ja 2017.aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks"

Pakkumise esitamise tähtaeg 25.oktoober 2016 kell 12:00

Pakkumise kutse leiad /siit/

 
Hanketeade

Alla lihthanke piirmäära jääv RH investeerimislaenu võtmiseks, tähtaeg: 25.juuli 2016 kell 13.00

HD investeerimislaenu LÄHTEÜLESANNE /siit/

 
Hanketeade

Hanke algatamine asfaldi löökaukude lappija leidmiseks" tähtaeg: 9.mai 2016 kell 12.00

Hanke nõuded Ambla VV 27.04.2016 K- 104 (pdf)/leiad siit/

 
Hanketeade

Hange valla teeäärte niitja leidmiseks" tähtaeg: 9.mai 2016 kell 12.00

Hanke nõuded Ambla VV 27.04.2016 K- 103 (pdf)/leiad siit/ kaardimaterjali /leiad siit/


Hanketeade

Hange valla kruusateede tolmutõrje teostaja leidmiseks" tähtaeg: 9.mai 2016 kell 12.00

Hanke nõuded /leiad siit/ kaardimaterjali /leiad siit/

 
 
Hanketeade

"Ambla valla haljasalade hooldamine 2016-2018" pakkumuste esitamise tähtaeg  02.03.2016 kell 13:00

Hankedokumendid ja tingimused on saadaval e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee RH viitenumber: 171420 AMBLA VALLA HALJASALADE HOOLDAMINE

 

Järva-Jaani hanked

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja hanke talihooldetööde teostamiseks Järva-Jaani valla teedel 2016-2017 talveperioodil. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.oktoober 2015 kell 10.00

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. LISA 1 Karinu piirkonna teed

3. LISA 2 Metstaguse piirkonna teed

4. LISA 3 Jalgsema piirkonna teed

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 27.09.2016 15:00 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 178710, "Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte soojatorustiku projekteerimine" kohta.

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 26.09.2016 15:00 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 178648, "Järva-Jaani valla "Teede nimed" märkide valmistamine ja paigaldus" kohta.

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgrattatee ehitusprojekti ekspertiis"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.09.2016 kell 15.00, märgusõna „Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgrattatee ehitusprojekti ekspertiis"  all e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. VORM 1 - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. HINNAPAKKUMUS

4. HANKELEPINGU PROJEKT

5. LISAD 16 tk

Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3 Lisa 4 Lisa 5 Lisa 6 Lisa 7 Lisa 8 Lisa 9 Lisa 10 Lisa 11 Lisa 12 Lisa 13 Lisa 14 Lisa 15 Lisa 16

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Järva-Jaani alevi tänavate remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.05.2016 kell 15.00, märgusõna Järva-Jaani alevi tänavate remont "  all e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. Lisa 1 - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. Lisa 2 - KULULOEND

4. Lisa 3 - HANKELEPINGU PROJEKT

5. Lisa 4 - REMONDITAVATE TÄNAVATE SKEEM

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani valla teede teepeenarde niitmine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  20.mai  2016. a. kella 10.00-ks.e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. HANKELEPINGU PROJEKT

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 13.05.2016 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 174709, "Järva-Jaani alevi parklate ehitusprojektide koostamine" kohta.

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 20.04.2016 15:00 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 173823, "Väikebussi kasutusrent" kohta.

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Päevakeskuse invatee ja Keskväljaku WC kõnnitee kivisillutise paigaldus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11. aprill 2016.a. kella 10.00-ks, märgusõna „ Kõnnitee pakkumus" all e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. Lisa I - TÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS

3. Lisa II-1 ja Lisa II-2 - PLAANID

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 23.03.2016 15:00 järgmine teade:
Hanketeade (TV02)  hanke 172825, "Järva-Jaani valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd" kohta.

 

HANKETEADE

Hanketeade (korduvhange vähendatud mahus!)

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Orina mõisa I korruse välisakende vahetus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.01.2016 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

Lisatud:

1. HANKEDOKUMENT

2. LISA I - VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

3. LISA II - KULULOEND

4. LISA III - HANKELEPINGU PROJEKT

5. LISA IV - AKENDE JOONIS

Kareda hanked

Hanke nimetus: Kareda valla kohalike teede remont

Objekti asukoht Järva maakond Kareda vald.
1.Teedele tuleb ehitada 5-10 cm paksune kulumiskiht purustatud kruusast või killustikust fraktsiooniga 0-32 mm (võimalikult väikese savisisaldusega).
2.Parandada tuleb löökaugud asfaltkattes.
3.Teostada tuleb pindamine ridakillustikuga(OTTA)
Teede ja töömahtude orienteeruv loetelu (vt. lisa)


Pakkumises esitada maksumused erinevate teede lõikes eraldi.

Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused  igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist.
Hankijal on õigus töömahtu vähendada vastavalt rahastamisvõimalustele.
Töövõttu kuuluvad ka kõik eraldi väljatoomata tööd, mis on vajalikud tellija poolt määratletud lõpptulemuse saavutamiseks.
Hankija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumuse esitamist tutvunud pakkumise kutsega , võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd mis on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.
Töö valmimise tähtaeg on 1.august 2016 a.
Edukaks pakkujaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumine.
Pakkumine palun esitada hiljemalt 20.maiks 2016 a.  Kareda vallavalitsusele aadressil kareda@estpak.ee

 

Pakkumise kutse                                                                                        

Kareda vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kareda vallale kuuluvate hoonete kindlustamise kohta perioodiks 25.aprill 2016 – 31.märts 2017.

Pakkumise objektid lisa failis.

 

Pakkumise hind esitada objektide lõikes koos käibemaksuga Kareda vallavalitsusele aadressil kareda@estpak.ee. 18. aprill 2016 a.

 

Pakkumise kutse                                                                                        

Kareda vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kareda vallas Kesktee 6 Peetri kooli hoone läheduses asuvate ohtlike puude langetamiseks. Puude arv 8 tk, kõrgus orienteeruvalt 15-20 meetrit.

Enne pakkumise esitamist peab pakkuja tutvuma tööalaga kohapeal.

Hanke võib lõpetada igal ajal sõltumata asjaoludest enne töövõtulepingu sõmimist.

 

Pakkumise hind esitada kogumaksumusena koos käibemaksuga 18.aprilliks 2016.a. Kareda vallavalitsusele aadressil kareda@estpak.ee 

 

Pakkumise kutse "Katastriüksuste moodustamine".

Teenuse tellijaks on Kareda vallavalitsus, asukohaga Järva maakond, Kareda vald,  73101 Peetri alevik, Kesktee 11.

Katastriüksuse moodustamisel lähtutakse asjaõigusseadusest, planeerimisseadusest, maakatastriseadusest, maakorraldusseadusest, Vabariigi Valitsuse 23.10. 2003 määrusest nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord", Vabariigi Valitsuse 29.04.1997  määrusest nr 88 „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra kinnitamine" ja muudest antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

Eelistada plaanimaterjali alusel katastriüksuste moodustamist.

Moodustatavad katastriüksused asuvad nii hajaasustusega kui ka tiheasustusega aladel. Teenuse osutamise maht ja asukohad on jagatud alljärgnevalt ( Lisatud  asendiplaanid ):

Jrk nr

Maaüksuse aadress

Maaüksuse pindala m2 ( ca )

1

Vasara tee Vodja küla Kareda vald Järva maakond

409

2

1.Metsaserva tee Vodja küla Kareda vald Järva maakond

1023

3

2.Metsaserva tee Vodja küla Kareda vald Järva maakond

1846

4

Parkali tee Vodja küla Kareda vald Järva maakond

5632

5

Nurme tee Kareda küla Kareda vald Järva maakond

1081

6

Paemurru tee Kareda küla Kareda vald Järva maakond

2044

7

Uudismaa tee Kareda  küla Kareda vald Järva maakond

638

8

Külma tee Ämbra küla Kareda vald Järva maakond

999

9

Muhu tee Ämbra küla Kareda vald Järva maakond

3162

10

Kalda tänav Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

1404

11

Valila tee L1 Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond

4800

12

Valila tee L2 Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond

8500

13

Sandisaare tee Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond

13000

14

Kirikaia tee Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

4000

15

Ümbernurga tee Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

1200

16

Ukuaru tänav Ämbra küla, Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

7700

17

Väljapoole tee Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

2400

18

Aiamaa tee Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

700

19

Kareda - Esna tee Kareda küla Kareda vald Järva maakond

3400

20

Kareda teeL1 Kareda küla Kareda vald Järva maakond

5700

21

Kareda teeL2 Kareda küla Kareda vald Järva maakond

2200

22

Lepiku teeL1 Ämbra küla Kareda vald Järva maakond

13300

23

Lepiku teeL2 Küti küla Kareda vald Järva maakond

4200

24

Soosaare teeL1 Öötla küla Kareda vald Järva maakond

5600

25

Soosaare teeL2 Öötla küla Kareda vald Järva maakond

7500

26

Põhja teeL1 Ammuta küla Kareda vald Järva maakond

6200

27

Põhja teeL2 Ammuta küla Kareda vald Järva maakond

2600

28

Sigalaringi teeL1 Ämbra küla Kareda vald Järva maakond

1200

29

Sigalaringi teeL2 Ämbra küla Kareda vald Järva maakond

18600

30

Telliskivi tee Kareda küla Kareda vald Järva maakond

4700

31

Kauksi tee Ammuta küla Kareda vald Järva maakond

800

32

  Nurga tee Öötla küla Kareda vald Järva maakond

1000

33

Karja tänav Esna küla Kareda vald Järva maakond

1800

 

Tööde teostamise tähtaeg on 30.05.2016 a. ja algab koheselt pärast töövõtulepingu sõlmimist.

Teenuse eest tasumine toimub vaid tellitud ja täidetud tööde eest. Tellitud tööde täitmisel enne 30.05.2016 a.loetakse sõlmitud hankeleping lõppenuks. Esitatud pakkumised pevad olema jõus vähemalt kolmkümmend  ( 30) päeva arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast. Pakkuja jääb seotuks oma pakkumusega kuni hankemenetluse lõppemiseni. Hankijal on õigus kontrollida pakkuja kvalifikatsiooni ning kui saab teatavaks asjaolu, et tema tehniline või kutsealane pädevus ei vasta tingimustele on tal õigus jätta pakkuja kvalifitseerimata. Hankija ei sõlmi lepingut isikuga, kellel on maksuvõlg enne hankelepingu sõlmimist. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates edastatud tingimustele, pakkuja on esitanud mittetõeseid andmeid,  tegu on põhjendamatult madala maksumusega pakkumusega või pakkumuste hinnad on hankija reaalsetest võimalustest palju suuremad.

Pakkuja , kellega sõlmitakse hankeleping, peab tagama, et hanke teostamisel osalevad teenuse osutamiseks vajaliku kvalifikatsiooni omavad töötajad ning on kohustatud pärast hanke lõppemist kõrvaldama kõik ilmnenud puudused või vead, ka juhul kui vead on katastripidaja poolt tuvastatud pärast töö vastuvõtmist, juhul kui need tekkivad.

 

Pakkumused tuleb esitada etteantud vormil (Lisa 1)  postiaadressil Kesktee 11, 73101 Peetri alevik, Kareda vald, Järva maakond või  e- posti aadressil kareda@estpak.ee hiljemalt 07.04.2016 a. Pakkumust, mis laekus pärast pakkumuse esitamise tähtaega, ei avata ning see kuulub tagastamisele. Hankija poolne kontaktisik on Neeme Kaurov ( neeme@kareda.ee, telef 38 49 025 )

 

Pakkumise eesmärk ja sisu

Käesoleva pakkumise eesmärgiks on Kareda valla 2015.a., 2016.a. ja 2017.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande ja eelarve täitmise aruande audit.

Hankija esindaja lisainformatsiooni saamiseks: Terje Kuusmann  terje@kareda.ee   tel 3849026

2014 a. majandusaastaaruanne asub Kareda valla kodulehel

Majandusaruande 2016 kinnitamine 2016 aastaaruanne Vandeaudiitor aruanne

Pakkujal peab olema omavalitsuse auditeerimise kogemus.

Hankelepingu tingimused

Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga kolmeks aastaks.

Hankelepingu täitmise tähtpäev on 10.05.2018.a

Audiitor esitab auditeerimise aruanded Kareda vallavalitsusele hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 10. maiks.

Audiitor koostab iga teostatud auditi kohta ka märgukirja, mis esitatakse Kareda vallavalitsusele. Märgukirjas kirjeldatakse auditi käigus tehtud peamisi tähelepanekuid ja märkusi ning selgitatakse, millest lähtudes määratleti olulised ja mitteolulised asjaolud. Vajadusel tehakse ettepanekud muudatusteks.

Pakkumise maksumus

Pakkuja esitab hinnapakkumise, näidates ühe majandusaasta aruande auditeerimise hinna eraldi ning kõigi kolme majandusaasta aruannete auditeerimise hinna kokku eurodes koos käibemaksuga.

Pakkumise esitamine

Pakkumine peab olema jõus 60 päeva pakkumiste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumine tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt.

Pakkumine tuleb esitada Kareda vallavalitsusele aadressil kareda@estpak.ee või saata postiga Kesktee 11, Peetri alevik 73101 Järva maakond hiljemalt21.03.2016.a. kell 12.00.

Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni:

  • Pakkuja ärinimi, registri nr, telefoni- ja faksinumber, E-posti aadress;

  • Pakkuja poolt juhtivaudiitori senise ametikäigu kirjeldus (CV);

  • Esindusklientide loetelu (osaline), keda pakkuja on teenindanud aastatel 2010-2015, eelistatult rõhuasetusega kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori asutustele; 

  • Hinnapakkumine.

Pakkumiste avamine ja hindamine

Pakkumise avamine toimub peale  21.03.2016.a toimuval järgmisel Kareda Vallavalitsuse istungil.

Hindamise kriteeriumiks on madalaim pakkumise hind;

Kareda vallavalitsus jätab endale õiguse lõpetada hankemenetlus ja jätta edukas pakkuja selgitamata igal ajal enne lepingu sõlmimist.

 

Koeru hanked

Lihthanke investeerimislaenu refinantseerimise korraldamine hankedokument, lisadokument

Lihthanke "Koeru tervisekeskuse projekteerimine" (viitenumber:180703) korraldamine

Lihthanke "Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2016/2017 talvel" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Hanke "Koeru Ausamba pargi kõnniteede ehitus" hankemenetluse lõppenuks tunnistamine

Lihthanke "Väinjärve ujuvkaide ja püügiplatvormi rajamine" tulemuste kinnitamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine

Lihthange "Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2016/2017 talvel", lisadokument

Lihthange "Väinjärvele ujuvkaide ja püügiplatvormi rajamine"

Korraldus nr 249 "Lihthangete pakkumuste esitamise tähtaegade pikendamine" Lihthange "Koeru ausamba pargi kõnniteede ehitus", lisadokument, kõnnitee ristprofiil, kõnniteede eskiis

Korraldus nr 249 "Lihthangete pakkumuste esitamise tähtaegade pikendamine"  Lihthange "Koeru Lasteaia kõnniteede asfalteerimine", lisadokument

Hanke "Aruküla mõisa valitsejamaja katusekatte vahetus" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Hange "Aruküla mõisa valitsejamaja katusekatte vahetus"

Hanke "Koeru Keskkooli söögisaali ja fuajee rekonstrueerimine" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Hange "Koeru Keskkooli söögisaali ja fuajee rekonstrueerimine"

Hange "Koeru valla 2016.aasta investeerimislaen"

Hange "Aruküla mõisa valitsejamaja katusekatte vahetus"

Hange "Koeru kalmistu kergliiklustee ehitus I etapp" 

Koeru valla "Aruküla mõisa valitsejahoone juurdeehituse lammutus" (viitenumber 173507) hanke korraldamineHANKEDOKUMENDID

Hanke "Koeru valla Aruküla mõisa pargi puude raie- ja hooldustööd" väljakuulutamine ja hanke tingimuste kinnitamine

Lihthanke "Koeru valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Hanke "Koeru valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd" väljakuulutamine

  

Koigi 2016. a hankeplaan

 
 

Nr

Nimetus (eeldatav)

Eeldatav maksumuse alampiir ehk hankeliik

Eeldatav hanke läbiviimise aeg

Hanke eest vastutav isik

1

Koigi koolimajaja juurdeehituse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

lihthange

I kvartal

Kaido Krause

2

Koigi koolimaja juurdeehituse mõõdistusprojekti ja  geodeetilise alusplaani tellimine (vajadusel)

alla lihthanke piirmäära

I kvartal

Kaido Krause

3

Koigi koolimaja juurdeehituse põhiprojekti ekspertiisi tellimine

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

4

Koigi koolimaja juurdeehituse rekonstrueerimise ehitushanke väljakuulutamine

riigihange

II kvartal

Kaido Krause

5

Koigi koolimaja juurdeehituse rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve tellimine

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

6

Koigi haldushoone (sotsiaalkeskus) põhiprojekti koostamine

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

7

Koigi haldushoone (sotsiaalkeskus) põhiprojekti ekspertiis

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

8

Koigi haldushoone (sotsiaalkeskus) rekonstrueerimistööde välja kuulutamine

riigihange

III kvartal

Kaido Krause

9

Koigi haldushoone (sotsiaalkeskus) rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve tellimine

lihthange

III kvartal

Kaido Krause

10

Meierei otsaseina restaureerimine II etapi tööd

alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kaido Krause

11

Koigi võimla laevalgustite väljavahetamine

alla lihthanke piirmäära

III kvartal

Kaido Krause

12

Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse osutamine

lihthange

mai

Maire Sõrmus

13

Teede greiderdamine ja killustiku pealevedu

lihthange

I-II kvartal

Kaido Krause

14

Pindamistööde hange

lihthange

I-II kvartal

Kaido Krause

15

Elektrihange

lihthange

november

Meelis Kivi

16

Koigi mõisa aednikumaja ehitusprojekti ekspertiis

lihthange

I kvartal

Kaido Krause

17

Koigi mõisa aednikumaja ehitustööde väljakuulutamine

lihthange

III kvartal

Kaido Krause

18

Koigi mõisa aednikumaja ehitustööde omanikujärelvalve

lihthange

III kvartal

Kaido Krause

  

Vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse osutamine

Kindlustusteenuse ostmise periood on 24. juuli 2016 - 23. juuli 2017.

Parima pakkuja valimise tingimuseks on soodsaim pakkumus (sh madalaim hind jne).

Lisatingimused: selts peab tagama objektide taastamise kindlustusjuhtumi toimumisel, tulekustutusveest tingitud kahju korvamine seltsi poolt, koristuskulude katmine seltsi poolt. Omavastutuse määr (kõigi riskide puhul va üleujutus) kuni 300 eurot, üleujutuse riski puhul kuni 2000 eurot.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 19. juuli 2016 kell 8.30.

Pakkumised esitada Koigi Vallavalitsuse e-posti aadressil koigivv@koigi.ee.

Kindlustatavate objektide nimekiri saadetakse hankes osaleja taotlusel kokkulepitud e-posti aadressile. Nimekirja saamiseks palume pöörduda telefonil 384 6435 või e-posti aadressil maire@koigi.ee.