Euroopa Parlamendi valimised 2019

Järva valla valimiskomisjon teeb Euroopa Parlamendi hääletamistulemused Järva vallas kindlaks avalikult esmaspäeval, 27. mail kell 10 Järva-Jaani teeninduskeskuses, asukohaga Pikk tn 56, Järva-Jaani alev.

 

Valimisjaoskondade moodustamine

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

 

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Euroopa Parlamendi valimised Järva vallas
26. mail toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Valimiste läbiviimiseks moodustati Järva vallas seitse valimisjaoskonda.

 

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 
VALIMISJAOSKOND NR 1
• Ahula rahvamaja, Ahula küla, Järva vald, Järva maakond (kolmas eelhääletamise päev 22. mai kell 12.00-20.00, valimistepäev 26. mai kell 9.00-20.00);
 
• Albu mõis (Albu rahvamaja hoone, raamatukogu), Albu küla, Järva vald, Järva maakond (esimene ja teine eelhääletamise päev 20. ja 21. mai kell 12.00-20.00);
 
VALIMISJAOSKOND NR 2
• Lai tn 22 (Ambla teeninduspunkt), Ambla alevik, Järva vald, Järva maakond (esimene ja teine eelhääletamise päev 20. ja 21. mai kell 12.00-20.00);
 
• Piibe mnt 27 (Aravete Kultuurimaja), Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond (kolmas eelhääletamise päev 22. mai kell 12.00-20.00, valimistepäev 26. mai kell 9.00-20.00);

 

VALIMISJAOSKOND NR 3

• Viljandi mnt 11 (Imavere teeninduskeskus), Imavere küla, Järva vald, Järva maakond (eelhääletamise päevad 20.-22. mai kell 12.00-20.00, valimistepäev 26. mai kell 9.00-20.00);

 

VALIMISJAOSKOND NR 4

• Pikk tn 58 (Järva-Jaani Kultuurimaja), Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond (valimistepäev 26. mai kell 9.00-20.00);
 
• Pikk tn 56 (Järva-Jaani teeninduskeskus), Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond (eelhääletamise päevad 20.-22. mai kell 12.00-20.00);
 
VALIMISJAOSKOND NR 5
• Kesktee 11 (Kareda teeninduskeskus), Peetri alevik, Järva vald, Järva maakond (eelhääletamise päevad 20.-22. mai kell 12.00-20.00, valimistepäev 26. mai kell 9.00-20.00);
 
VALIMISJAOSKOND NR 6
• Mõisavahe tee 9 (Koigi teeninduskeskus), Koigi küla, Järva vald, Järva maakond (esimene ja kolmas eelhääletamise päev 20. ja 22. mai kell 12.00-20.00, valimistepäev 26. mai kell 9.00-20.00);
 
• Päevakeskuse (Päinurme päevakeskus), Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond (teine eelhääletamise päev 21. mai kell 12.00-20.00);
 
VALIMISJAOSKOND NR 7
• Paide tee 5 (Koeru teeninduskeskus), Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond (eelhääletamise päevad 20.-22. mai kell 12.00-20.00, valimistepäev 26. mai kell 9.00-20.00)
 
 
Eelhääletamine maakonnakeskuses Paides toimub 16.-19.05.2019, eelhääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
Elektrooniline hääletamine toimub 16.-22.05.2019, hääletamine algab 16.05. kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22.05. kella 18.00ni.
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades 20.-22.05.2019 kell 12.00-20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Hääletamine valija asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse 20.05. - 22.05.2019 ajavahemikus 9.00-st kuni 20.00-ni.
Valimispäeval 26.05.2019 toimub hääletamine kell 9.00 - 20.00. Samal päeval toimub ka kodus hääletamine.
 
Euroopa Parlamendi valimisi Järva vallas korraldab vallasekretär Karin Tenisson-Alev, e-post karin.tenisson-alev@jarva.ee, tel 386 3377, 5341 3625.
Informatsiooni kandideerimise ja valimiste kohta leiab veebilehelt https://www.valimised.ee/et.

 

Eelhääletamine maakonnakeskuses Paides toimub 16.–19.05.2019, eelhääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Maakonnakeskuse hääletamise jaoskonnakomisjon asub Paide Muusika- ja Teatrimaja õppeklassis, kuhu sisenemine toimub vasakpoolsest küljeuksest. Hoonele pannakse hääletamisruumi juhatavad sildid.

Elektrooniline hääletamine toimub 16.–22.05.2019, hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mai kella 18.00ni. Elektrooniliselt hääletada saab ööpäevaringselt veebilehel www.valimised.ee.

 

Oluline on teada, et sel korral töötavad osad valimisjaoskonnad mobiilselt (sarnaselt Riigikogu valimistega 2019), s.t jaoskond on avatud eri hääletusruumides eri aegadel. See puudutab Albu, Ambla, Järva-Jaani ja Koigi endiste valdade piirkondi. Täpsed päevad on ülal tekstis esile toodud. Näiteks valijad, kes elavad Albus, saavad hääletusruumi lahtioleku ajal hääletada nii Albus kui ka Ahulas. Samuti saab Aravete inimene minna hääletama Amblasse, kui talle sobib Ambla hääletusruumi lahtiolekuaeg paremini kui Aravetel.

Valijad, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud Järva valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 4, mis asub Järva-Jaanis.

 

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades 20.–22.05.2019 kell 12.00–20.00.  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist kõik seitse jaoskonnakomisjoni. S.t et perioodil 20.–22.05.2019 kell 12.00–20.00 saavad Järva valla elanikud hääletada neile sobivas Järva valla hääletamisruumis.

Hääletamine valija asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse 20.–22.05.2019 kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Asukohas hääletamine

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas. Valija asukohas hääletamine viiakse läbi kõikide Järva valla jaoskonnakomisjonide poolt. Oma asukohas hääletada saab vaid juhul, kui valija on enne esitanud kirjaliku taotluse Järva Vallavalitsusele või lähimale jaoskonnakomisjonile. Taotlust saab esitada kuni eelhääletamise viimase päeva,  22. mai kella 14.00-ni.

Taotluses tuleb märkida oma asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:

1) terviseseisund;

2) kõrge iga;

3) rasked teeolud;

4) transpordivõimaluste puudumine;

5) muud põhjused, mis takistavad valijat asukohast lahkumast.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta selle esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Hääletamine ööpäevases hoolekandeasutuses

Hääletamist ööpäevases hoolekandeasutuses (SA Koeru Hooldekeskus, Ahula Sotsiaalne Varjupaik, Aravete Hooldekeskus) korraldatakse administratsiooni taotluse alusel 20.–22.05.2019 kell 9.00–20.00. Taotluse esitab administratsioon lähimale jaoskonnakomisjonile hiljemalt teisipäeval, 21.05.2019.

Valimispäeval 26.05.2019 toimub hääletamine kell 9.00–20.00.

Jaoskonnakomisjonis hääletamiseks tuleb valijal kaasa võtta isikut tõendav dokument. Selliseks dokumendiks on näiteks:

1) isikutunnistus (ID-kaart);

2) Eesti  kodaniku pass;

3) diplomaatiline pass;

4) meremehe teenistusraamat.

Valija võib oma isikut tõendada ka muu kehtiva isikut tõendava dokumendiga (nt juhiluba), kui dokument on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokuju ja allkiri või allkirjakuju.

Valimispäeval 26.05.2019 toimub ka kodus hääletamine.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval.

Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või telefoni teel). Kirjaliku taotluse võib esitada Järva vallasekretärile kuni 22.05.2019.   Elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile saab kirjalikku taotlust esitada hiljemalt 26.05.2019 kella 14.00ni. Taotlust saab esitada  ka telefoni teel, kuid seda ainult valimispäeval kella 9.00–14.00.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;

2) valija isikukoodi;

3) valija aadressi;

4) valija sidevahendi numbrit;

5) kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks on näiteks:

1) terviseseisund;

2) kõrge iga;

3) rasked teeolud;

4) transpordivõimaluste puudumine;

5) muud põhjused, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta selle esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Informatsiooni valimiste korraldamise kohta saab vallasekretärilt, e-post karin.tenisson-alev@jarva.ee, tel 386 3377, 5341 3625.