Järva vald müüb enampakkumisel kinnistud ja korteriomandid

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistud ja korteriomandid:

1. Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa  nr 22060350, katastritunnus 23401:001:0342, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Vahemaa). Maa sihtotstarve on ärimaa. Pindala 3747 m².

Foto

 • Kinnistu asub Kesk-Eestis, Imavere külas. Tasane rohumaa küla keskuses. Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud ja tootmishooned, teed heas seisukorras.
 • Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat ja Eesti Piimandusmuuseum.
 • 5 km kaugusel asub Eistvere järv.
 • Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.
 • Kauplus 300 m kaugusel.
 • Kinnistut koormavad isiklikud kasutusõigused Elektrilevi OÜ kasuks (elektri õhuliin) ja AS Paide Vesi kasuks (ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustikud).  Kinnistu saab üle vaadata igal ajal.

Link enampakkumiselewww.osta.ee/182416003

2. Järva vald müüb enampakkumisel kolm korteriomandit (korteriomandite asukoha maaüksuse aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Päevakeskuse, maaüksuse pindala 5805 m2) ja kinnistu (aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Mänguväljaku). Kinnisasjad võõrandatakse koos ühe tervikuna.

Foto 1, foto 2

 • Päevakeskuse maaüksusel asub päevakeskus-õpilaskodu hoone. Hoones on kolm korteriomandit, üks korteriomand on koormatud üürilepinguga (kauplus) ja üks korteriomand antakse üle kinnisasja omandajale üle hiljemalt 1 (ühe) aasta möödumisel müügilepingu sõlmimisest (raamatukogu ja päevakeskus). Mänguväljaku maaüksusel asub kuur.
 • Korteriomandid on koormatud isiklike kasutusõigustega AS Paide Vesi kasuks (joogiveetorustik, kanalisatsioonitorustik, tuletõrjeveetorustik) ja Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks (elektroonilise side võrk).
 • Hoonet elektrivõrguga ühendav elektri maakaabel asub teistele isikutele kuuluvatel kinnistutel, elektrivõrgu liitumispunkt asub hoonest 170 m kaugusel alajaamas. Hoonet ühisveevärgiga ühendav torustik asub teisele isikule kuuluval kinnistul, liitumispunkt asub hoonest 120 m kaugusel.
 • Hoone on ühendatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku, küte lokaalne keskküte vedelküttega.
 • Kinnisasjad asuvad suurtest teedest eemal. Ümbruses elamud ja haljasalad. Mets  ja Päinurme jõgi paari km kaugusel.
 • Teed on heas seisukorras. Asukoht umbes 30 km kaugusel Paidest ja 24 km kaugusel Põltsamaast. Külas on pood, raamatukogu, rahvamaja. Toimiv bussiühendus (Paide ja Põltsamaa).

Link enampakkumisele: www.osta.ee/182415735 

 

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistud

Järva vald müüb enampakkumisel järgmised kinnistud:

1. Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 2859736, katastritunnus 23401:005:0079, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Võilille) alghinnaga 20 000 eurot. Maa sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Pindala 11149 m².

 • Kinnistu asub Kesk-Eestis, Imavere külas. Tasane rohumaa küla servas. Piirneb avalikult kasutatava teega.
 • Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud, asub keskuses, teed heas seisukorras.
 • Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat ja Eesti Piimandusmuuseum.
 • 5 km kaugusel asub Eistvere järv.
 • Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.
 • Kauplus 300 m kaugusel.
 • Kinnistul asub Elektrilevi OÜ õhuliin ja Telia Eesti AS sidekaabel.

Link enampakkumisele: www.osta.ee/181089290

2. Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 2190636, katastritunnus 23401:005:0059, pindala 2567 m2, sihtotstarve elamumaa, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Nurme tee 1) alghinnaga 5 134 eurot.

 

 • Kinnistu asub Kesk-Eestis, Imavere külas.
 • Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud, asub keskuses, teed heas seisukorras.
 • Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat ja Eesti Piimandusmuuseum.
 • 5 km kaugusel asub Eistvere järv.
 • Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.
 • Kauplus 300 m kaugusel.
 • Kinnistu kohta kehtib Imavere küla Kodunurme maaüksuse detailplaneeringu muudatus https://jarvavald.ee/detailplaneeringud. Kinnistule võib ehitada ühepereelamu.
 • Kinnistuteni on ehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning elektrivõrk (liitumislepingud puuduvad). Liitumised tuleb korraldada ostjal (ÜVK-Paide Vesi AS, elektrivõrk-Elektrilevi OÜ).

Link enampakkumisele: www.osta.ee/181089799

3. Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 2190536, katastritunnus 23401:005:0058, pindala 3060 m2, sihtotstarve elamumaa, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Nurme tee 3) alghinnaga 6 120 eurot.

 

 • Kinnistu asub Kesk-Eestis, Imavere külas.
 • Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud, asub keskuses, teed heas seisukorras.
 • Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat ja Eesti Piimandusmuuseum.
 • 5 km kaugusel asub Eistvere järv.
 • Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.
 • Kauplus 300 m kaugusel.
 • Kinnistu kohta kehtib Imavere küla Kodunurme maaüksuse detailplaneeringu muudatus https://jarvavald.ee/detailplaneeringud. Kinnistule võib ehitada ühepereelamu.
 • Kinnistuteni on ehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning elektrivõrk (liitumislepingud puuduvad). Liitumised tuleb korraldada ostjal (ÜVK-Paide Vesi AS, elektrivõrk-Elektrilevi OÜ).

Link enampakkumisele: www.osta.ee/181090053

4. Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 2190436, katastritunnus 23401:005:0057, pindala 3110 m2, sihtotstarve elamumaa, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Nurme tee 6) alginnaga 6 220 eurot.

 

 • Kinnistu asub Kesk-Eestis, Imavere külas.
 • Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud, asub keskuses, teed heas seisukorras.
 • Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat ja Eesti Piimandusmuuseum.
 • 5 km kaugusel asub Eistvere järv.
 • Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.
 • Kauplus 300 m kaugusel.
 • Kinnistu kohta kehtib Imavere küla Kodunurme maaüksuse detailplaneeringu muudatus https://jarvavald.ee/detailplaneeringud. Kinnistule võib ehitada ühepereelamu.
 • Kinnistuteni on ehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning elektrivõrk (liitumislepingud puuduvad). Liitumised tuleb korraldada ostjal (ÜVK-Paide Vesi AS, elektrivõrk-Elektrilevi OÜ).

Link enampakkumisele:  www.osta.ee/181090145