VÄINJÄRVE PAADIKOHA TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Väinjärve paadikai on Järva valla vara, mille koosseisus on 22 paadikohta.

Väinjärve paadikai ühe paadikoha kasutamise tasu on 30 eurot.

 

Õigusaktid

 

Viide

Paadikoht antakse üldjuhul kasutusse Eesti rahvastikuregistri andmetel Järva valla elanikuks olevale isikule või juriidilisele isikule, kelle asukoht äriregistri andmetel on Järva vald.

Paadikoht antakse kasutusse mitte kauemaks, kui jooksva kalendiaasta 1. detsembrini.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Paadikoha kasutusse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus hiljemalt 30. märtsiks.

Kuni 30. märtsini esitatud taotluse alusel saab iga taotleja ühe paadikoha, taotluse esitamise järjekorras.

Pärast 30. märtsi saab taotlust rahuldada vaba koha olemasolul, ühel ja samal taotlejal võib olla kasutuses mitu paadikohta.

Paadikoha kasutusse andmise otsustab vallavara spetsialist.

Kohapeal Koeru teeninduskeskuses, Paide tee 5, Koeru   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga taotlus tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee