« Tagasi

Viimane riigile kuuluv hooldekodu anti üle omavalitsustele

Eelmise aasta septembris tegi sotsiaalministeerium kolmele Järvamaa omavalitsusele ettepaneku anda viimane riigile kuuluv üldhooldekodu üle omavalitsustele. Tänavu hilissuvel lõpusirgele jõudnud üleandmisprotsessiga on Koeru hooldekodu alates 1. septembrist Järva vallale ja Paide linnale kuuluva aktsiaseltsi Koeru Hooldekeskus omandis, kes jätkab teenuste pakkumist.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on tervitatav omavalitsuste otsus hooldekodu üle võtta. „Koeru oli veel ainus erand ja selleks, et teenuse eest vastutavad kohalikud omavalitsused saaksid hooldeteenust paremini ja mugavamalt korraldada on kindlasti hooldekodu elanikele kasulik, kui juhtimine on klientidele võimalikult lähedal," ütles minister.

„Anname Koeru üle ajal, kui möödas on kaks kuud viimasest suuremast reformist hoolekande valdkonnas. Hea on tõdeda, et teenuste ja tegevuste üleandmise ajal on Koeru hooldekodu ka hooldereformiga edukalt kaasa tulnud," sõnas Riisalo.

Koeru hooldekeskuses on üldhooldusel 109 elanikku 23-st omavalitsusest, kus on kehtestatud hoolduskulude piirmäärad vahemikus 400 kuni 760 eurot. „Hooldereformiga loodud võimalusest pakkuda inimestele kättesaadava ja mõistliku hinnaga teenust on siin hooldekodus kinni haaratud. Tänase teadmise kohaselt on vaid kaks elanikku, kelle oma sissetulekutest ei ole piisanud kohatasu maksmiseks. Suur tänu kõigile omavalitsustele, kes on omalt poolt teinud kõik võimaliku, et inimestele on teenus kättesaadav ja nad ei pea muretsema, et nad on kellelegi koormaks," lisas Riisalo.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviovi sõnul loodab riik, et Koeru hooldekeskus jätkab teenuse arendamist dementsuse diagnoosiga inimestele. „Koeru 109 ööpäevaringselt üldhooldusteenust saavast elanikust ligi pooled on dementsuse diagnoosiga. Kuna Koerus asub ka riigi rahastatav dementsuse kompetentsikeskus, annab see hea võimaluse keskuse teadmisi vahetult klientide abistamiseks kasutada. Koerut hinnatakse, sest siin osatakse ka raske diagnoosiga klientidele abi pakkuda," ütles Vseviov.

„Anname tegevused julge südamega üle, sest ettevõte on nii finantsiliselt kui ka kvaliteedilt heal tasemel. Viimased aastad on erinevate kriiside tõttu toonud asutuse töötajatele kaasa täiendava vaimse ja füüsilise koormuse, ent sellest olenemata on hästi hakkama saadud. Suuremad väljakutsed ootavad uut omanikku investeeringute tegemisel, et arendada üle 300 inimese töö- ja elukeskkonda," lausus Vseviov.
AS Koeru Hooldekeskus nõukogu esimehe, Järva vallavanema Toomas Tammiku sõnul on oluline, et riik on omavalitsusi hooldekeskuse üleandmisel usaldanud, seda enam, et hooldereform on aktuaalne teema – omavalitsused saavad nii oma piirkonnas selle teenuse kujundamisel kaasa rääkida. „Täna on see võimalus meile antud," tõdes Tammik.

Koeru Hooldekeskus on maakonnas üks suurimaid tööandjaid. „Meie kõigile tublidele töötajatele on sõnum see, et nad on selle maja suurim väärtus. Hooldekeskus on olnud heades kätes. Püüdleme selle poole, et olla nüüdisaegne, töökas ja sõbralik ettevõte. Püüame oma tegevusega kinnitada, et riik tegi õige otsuse," lubas Tammik.

Koeru hooldekodu pakub tööd ca 120 inimesele ning teenuseid ühtekokku ca 220 inimesele. Koeru hooldekodu pakub ööpäevaringset üldhooldust, erihoolekannet, õendusabi ning majas tegutseb ka dementsuse kompetentsikeskus