« Tagasi

Avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest.

Tulenevalt keskkonnaministri 04.01.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/6 ja 28.09.2022 käskkirjaga nr 1-2/22/339 ning Maa-ameti peadirektori 13.12.2022 korraldusega nr 1-17/22/2692, 06.01.2023 korraldusega nr 1-17/23/31 ja 27.12.2022 korraldusega nr 1-17/22/2793 langetatud riigivara müügi otsustest müüakse alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 31.01.2023

kella 10:00-ni:

Jrk nr

Maakond

Omavalitsus

Asustusüksus

Aadress

Katastritunnus

Pindala

SO*

Alghind

Tagatis- raha

1

Harju maakond

Rae vald

Vaidasoo küla

Presti

65301:001:4402

5272 m²

M100%

3690.-

360.-

2

Harju maakond

Saue vald

Munalaskme küla

Ääre

72601:001:0117

3561 m²

M100%

5340.-

530.-

3

Harju maakond

Viimsi vald

Pringi küla

Leesika tee 10

89001:001:1141

3429 m²

E100%

96 020.-

9600.-

 

4

Ida-Viru maakond

Kohtla-Järve linn

 

Järve linnaosa

Käva haljasala P3

 

32101:001:0214

 

16000 m²

 

M100%

 

32 000.-

 

3200.-

5

Ida-Viru maakond

Lüganuse vald

Koljala küla

Loodi

75101:001:0294

3,21 ha

M100%

10 910.-

1090.-

6

Jõgeva maakond

Jõgeva vald

Kärde küla

Kase

24701:001:0212

5618 m²

M100%

5340.-

530.-

7

Jõgeva maakond

Mustvee vald

Raadna küla

Uue-Traksi

42001:001:0632

6823 m²

M100%

7510.-

750.-

8

Järva maakond

Järva vald

Aravete alevik

Ojaääre

25501:001:0486

17498 m²

S100%

8750.-

870.-

9

Järva maakond

Järva vald

Kaalepi küla

Kihmemaa

12902:002:0136

19762 m²

M100%

9800.-

980.-

10

Järva maakond

Järva vald

Vaali küla

Lohu

32501:001:0193

6,66 ha

M100%

27 970.-

2790.-

11

Järva maakond

Türi vald

Jändja küla

Jõesaare

83401:001:0229

11,44 ha

M75%, V25%

16 970.-

1690.-

12

Lääne maakond

Haapsalu linn

Tanska küla

Taavo

67401:006:0375

6152 m²

M100%

7380.-

730.-

13

Lääne maakond

Haapsalu linn

Uuemõisa alevik

Krossi

18401:001:0327

56687 m²

M100%

68 020.-

6800.-

14

Lääne maakond

Lääne-Nigula vald

Koluvere küla

Maasika

44101:001:0237

2,33 ha

M100%

9790.-

970.-


15

Lääne maakond

Lääne-Nigula vald

Koluvere küla

Mäe

44101:001:0192

9718 m²

M100%

8650.-

860.-

16

Lääne maakond

Lääne-Nigula vald

Liivi küla

Raami

34201:001:0325

7,19 ha

M100%

28 760.-

2870.-

17

Lääne maakond

Lääne-Nigula vald

Saunja küla

Liini

55201:001:0848

2,27 ha

M100%

13 620.-

1360.-

 

18

Lääne- Viru maakond

 

Kadrina vald

 

Kihlevere küla

 

Paju

 

27202:001:0274

 

2,40 ha

 

M100%

 

6080.-

 

600.-

 

kella 11:00-ni:

 

Jrk nr

Maakond

Omavalitsus

Asustusüksus

Aadress

Katastritunnus

Pindala

SO*

Alghind

Tagatis- raha

1

Põlva maakond

Räpina vald

Meeksi küla

Naadi

45401:001:0264

7653 m²

M100

%

6890.-

680.-

2

Pärnu maakond

Saarde vald

Väljaküla

Laisiku

71201:001:0108

2,25 ha

M100

%

21 380.-

2130.-

3

Rapla maakond

Kehtna vald

Lelle alevik

Sääse

29201:001:0340

24891 m²

M100

%

18 690.-

1860.-

4

Rapla maakond

Märjamaa vald

Kõrvetaguse küla

Mardiaadu

65401:001:0306

6625 m²

M100

%

2120.-

210.-

5

Saare maakond

Saaremaa vald

Koimla küla

Linnari

71401:001:0259

3,24 ha

M100

%

13 610.-

1360.-

6

Saare maakond

Saaremaa vald

Ratla küla

Luhi

40301:001:0675

14572 m²

M100

%

9470.-

940.-

7

Tartu maakond

Elva vald

Võllinge küla

Pendi

60501:001:0414

3,96 ha

S100

%

23 760.-

2370.-

8

Valga maakond

Tõrva vald

Jõgeveste küla

Põdra

20301:001:0259

5083 m²

M100

%

2540.-

250.-

9

Valga maakond

Tõrva vald

Pori küla

Teeveere

82401:001:0121

15520 m²

M100

%

12 420.-

1240.-

10

Valga maakond

Tõrva vald

Riidaja küla

Pärna

61301:001:0201

15253 m²

M100

%

12 200.-

1220.-

11

Valga maakond

Tõrva vald

Riidaja küla

Tiigi

61301:001:0233

5,17 ha

M100

%

11 350.-

1130.-

12

Viljandi maakond

Mulgi vald

Saate küla

Tumma

10501:001:0306

17134 m²

M100

%

11 140.-

1110.-

13

Viljandi maakond

Põhja-Sakala vald

Soomevere küla

Aiamaa

35701:001:0206

8103 m²

M100

%

9720.-

970.-

14

Võru maakond

Antsla vald

Roosiku küla

Risttee

14301:001:0085

18622 m²

M100

%

2790.-

270.-

15

Võru maakond

Võru vald

Kapera küla

Perve

91701:001:1353

5936 m²

M100

%

5050.-

500.-

16

Võru maakond

Võru vald

Kose alevik

Karikakra tn 6

91701:001:0359

2078 m²

E100

%

7420.-

740.-

17

Võru maakond

Võru vald

Kõrve küla

Vainu

91701:001:1188

2,06 ha

M100

%

15 450.-

1540.-

  • SO - sihtotstarve, (E) – elamumaa, (Ä) – ärimaa, (T) – tootmismaa, (L) – transpordimaa, (M) – maatulundusmaa, (S) – sihtotstarbeta maa

 

Enampakkumisel osalemise tingimused:


1.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel ja riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud enampakkumise tingimustes.

2.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

2.1

tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;

2.2

tutvuma müüdava objekti kohta riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;

2.3

põllumajandustoetuste     taotlemisel     tutvuma                                              Põllumajanduse                                            Registrite        ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kodulehel aadressil https://www.pria.ee/toetused/pollud- ja-metsandus kinnisasjale toetuste taotlemise tingimustega, sealhulgas veenduma, kas ja millises ulatuses on kinnisasjale määratud püsirohumaa tagasirajamise kohustus. Püsirohumaa tagasirajamise kohustusega tuleb tutvuda PRIA avalikul veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ ja täpsem juhend asub PRIA kodulehel aadressil https://www.pria.ee/infokeskus/kuidas-pria-avalikult-veebikaardilt-leida- pusirohumaade-sailitamise-ja-tagasirajamisega.                Põllumajandustoetustega  seotud lisaküsimuste korral tuleb informatsiooni küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679;

2.4

küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;

2.5

registreeruma ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil riigimaa oksjonikeskkonnas

aadressil riigimaaoksjon.ee ja märkima registreerimise vormil kõik nõutud andmed;

2.6

teise isiku (sh ettevõtte) esindajana osalemisel täitma oksjonikeskkonnas nõutud andmed nii esindaja (juriidilise või eraisiku nimel pakkumise esitaja) kui pakkuja (isik, kelle nimel pakkumine tehakse) kohta ning esitama enne oksjoni lõppu vastav volikiri müügi korraldajale (Maa-ametile) e-posti teel (aadressil maaamet@maaamet.ee) või postiga (Maa-amet, Akadeemia 4 Tartu 51003). Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta;

2.7

tutvuma enne registreerumist enampakkumise tingimustega ja kinnitama tingimustega nõustumist. Sellega osaleja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;

2.8

tasuma tagatisraha vastavalt oksjonikeskkonna poolt koostatavas makseteatises näidatud andmetele. Tagatisraha maksmisel sularahas panka tuleb registreerimisel märkida arvelduskonto number ja konto omaniku nimi. Tasudes tagatisraha välisriigi pangast tuleb registreerimisel märkida ka arveldusarve panga SWIFT/BIC kood. Makse sooritamisel mistahes andmete ebatäpse esitamise korral ei ole enampakkumisel

osalemine võimalik. Selleks, et tagada piisav aeg tasutud makse info jõudmiseks

 

 

riigimaa oksjonikeskkonda soovitame tasuda makse vähemalt 2 tundi enne oksjoni

lõppemise kellaaega.

3.

Pakkumised tuleb esitada:

3.1

ainult riigimaa oksjonikeskkonnas pärast osalejana registreerumist ja tagatisraha (ja osavõtutasu, kui see on määratud) laekumist makseteatisel näidatud kontole;

3.2

eurodes täisarvuna (ilma sentideta), enampakkumise tingimustes märgitud pakkumise sammu kaupa;

3.3

summas, mis ei tohi olla alla alghinna.

4.

Pakkuja peab tutvuma oksjonikeskkonna kasutamise juhenditega, mis on kättesaadavad oksjonikeskkonna avalehel. Kui enampakkumisel osalemisel ja pakkumiste tegemisel esineb tehnilisi takistusi, peab pakkuja viivitamatult sellest informeerima Maa-ameti kodulehel ja oksjonikeskkonnas avaldatud kontaktisikuid.

5.

Enampakkumisel osalejaks loetakse pakkuja, kes on määratud tähtajaks esitanud nõuetekohase pakkumise.

6.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

7.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

8.

Elektrooniline enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb ülalmärgitud tähtpäeval ja kellaajal juhul, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb siis, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist.

9.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates

tulemuste    kinnitamisest.    Müügilepingu    projektiga                     tutvumiseks         tuleb                   enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

 

Riigivaraseaduse ja Korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel aadressil www.maaamet.ee ja riigimaa oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee avaldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Vajadusel saab lisainfot küsida telefoni teel Maa-ameti kodulehel ja riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud enampakkumise teates märgitud telefonidelt:

  • müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.
  • muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.