« Tagasi

Täna on viimane võimalus osaleda üldplaneeringu avalikul arutelul

23. novembrile oli plaanitud kaks kohtumist elanikega, et rääkida Järva valla üldplaneeringust.

 

Kell 15 ootas arendus-, ehitus- ja planeeringuosakonna juhata Teele Kukk huvilisi Koigi teeninduskeskuses, maakorralduse spetsialist Mari Maltis ja üldplaneeringu koostaja Heiki Kalberg osalesid interneti vahendusel. Kohtumisel osales ka piirkonnajuht Kaido Krause.

Kohal oli vaid üks huviline, Elmar Luha, kes oli see-eest üldplaneeringu põhjalikult läbi lugenud ja leidnud dokumendist hulga vigu. Näiteks pole Järva vallas Väila nimelist küla, kuid just sinna on plaani järgi vaja rajada üks tuletõrje veevõtukoht.

Veel vaadati kaardilt üle, kuhu oleks Koigis kõige parem anda elamukrunte ja kuhu võiks tulla korrusmaja.

Imaveres kell 17.30 oli kohal perekond Okas. Jälle uuriti kaarti (pildil) ja peatuti pikemalt vajadusel rajada Imaverre kergliiklusteed nii Paia risti kui ka saeveski suunal.

 

Täna, 24. novembril on viimane üldplaneeringut puudutav avalik arutelu Koerus – kell 18 ootame kõiki huvilisi Koeru teeninduskeskusesse, kuid osaleda on võimalik ka Teamsi vahendusel.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk2NDQ0NzYtM2JiZC00ZWYyLWJkMGUtZjk1MzlhOGM2NzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22149724ef-e2e1-4f55-80bd-fba972e3cb66%22%2c%22Oid%22%3a%2259e56dc7-0fe4-481c-948a-c9ff904dd6cf%22%7d