« Tagasi

Läheneb mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise tähtaeg

1. septembriks ootame taotlusi:

•  2022. aasta projektitoetuse II taotlusvooru. Toetust saab taotleda Järva valla elanikele suunatud ja nende huvides toimuvale tegevusele (kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, elukeskkonna, keskkonnakaitse ja külaliikumise edendamiseks). Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või füüsiline isik. Projektitoetuse piirmäär on kuni 2000 eurot, rahaline omafinantseering vähemalt 10 protsenti. Tegevused on abikõlblikud 01.09–31.12.2022.

Tegevustoetusele (2023. aastaks). Toetus antakse mittetulundusühingu tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust. Tegevustoetuse piirmäär külaliikumise edendamiseks on kuni 800 eurot, teistele mittetulundusühingutele kuni 300 eurot.

Usulise ühenduse toetusele (2023. aastaks). Toetus antakse kogudusele investeeringuks kiriku kui mälestise säilitamisel ja koguduse omandis oleva(te) kalmistu(te) hooldamisega seotud kulude katmiseks. Kiriku kui mälestise säilitamiseks on investeeringutoetuse piirmäär kuni 3000 eurot ja kalmistu hooldamisega seotud kulude katmiseks kuni 4000 eurot kalmistu kohta.

 

Taotluse saab esitada elektroonilises taotluste keskkonnas https://jarvavald.ee/e-taotlused või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@jarva.ee

Info ja taotlusvormid on aadressil: https://jarvavald.ee/et/mittetulundusuhingud.

Täpsem teave: Triin Tippi, arenduse peaspetsialist, tel 520 7938, triin.tippi@jarva.ee