Mis toimus 13. jaanuari vallavalitsuse istungil?

Piirkonnajuht Alari Teppan andis ülevaate Koeru piirkonna kohta: Hetkel aktuaalne teema lumekoristus. Probleeme on riigimaanteedega, mis on lükkamata. Koeru Noortemaja renoveerimistööd on saanud valmis. Samuti lasteaia juurdeehitus. Võimla ehituse käigus on paigaldatud valgustused, sisemised ventilatsioontorud ning lähipäevil tulevad seadmed ventilatsioonideks. Pooleli on hetkel veel sauna ehitus. Põranda ehitus lõppeb veebruaris, kui lapsed viibivad vaheajal. Piirkonnajuht kutsub kõiki loodusesse- suusarajad ootavad suusatajaid.

Istungil olnud korraldused:

Määruste kehtetuks tunnistamine;

Aravete Keskkooli ja Albu Põhikooli ametikohtade koosseisude kinnitamine;

Lihthanke "Audiitorteenuse ostmine" hankekomisjoni otsuste kinnitamine;

Kolme lootusetu nõude kustutamine;

Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks;

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine;

Raske või sügava puudega lapse tugiteenuste osutamine ja selle eest tasu maksmine;

Järva valla tänukirja andmine;

Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras;

Volikogu jaanuarikuu istungile esitatavad eelnõud.

 

Informatsioonid

Järva valla Aasta tegu 2020;

Alates 14.01.2021 jõustuvad VÕS muudatused;

JOL ja kultuuripreemiad.

 

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 20.01.2021