Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JÄRVA VALLARAAMATUKOGU DIREKTORI ametikohale

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JÄRVA VALLARAAMATUKOGU DIREKTORI ametikohale.

Direktor juhib ja korraldab Järva valla raamatukogu tegevust tagades põhimääruses asutusele pandud ülesannete täitmise ning kindlustab selle tulemusliku ja häireteta töö ning arengu.

 

Nõuded kandideerijale:

  • raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste;
  • projektide juhtimise kogemus;
  • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
  • eesti keel kõrgtasemel;
  • vajalik B- kategooria juhilubade olemasolu.

 

Kasuks tuleb:

  • algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus
  • väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus
  • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
  • teadmised asutuse juhtimisest ja majandustegevusest, sh eelarve koostamine

 

Vajadusel pakume elukoha võimalust.

Tööle asumine 02.01.2020.

Avalduste esitamise tähtaeg on 20. november 2019. Koos avaldusega palume esitada kandideerimisavaldus koos palgasooviga, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja essee teemal „ Vallaraamatukogu roll kogukonnas".

Kandideerimisdokumendid palume saata e-posti aadressil: info@jarva.ee  või postiaadressil Pikk 56, Järva-Jaani, 73301 Järva vald, märgusõnaga „Direktor"

Lisainfot saab küsida abivallavanem Tiina Orastelt tel 505 3525.