Töövõime hindamine ja puude tuvastamine

Töövõime hindamine (Eesti Töötukassa)
Töövõimetustoetus (Eesti Töötukassa)
Puude raskusastme tuvastamine (Sotsiaalkindlustusamet)