SURMA REGISTREERIMINE

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

01.07.2019 alates vormistab tervishoiuteenuse osutaja ehk arst surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt. Lahkunu lähedastel ei ole üldjuhul vaja enam perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida. Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.

Erandjuhul registreeritakse surm Eesti perekonnaseisuasutuses (maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses). Need olukorrad on järgmised:

  • inimene suri Eestis, kuid tervishoiutöötaja ei edastanud surma andmeid rahvastikuregistrisse ning andis surnu lähedasele paberil surmateatise;
  • inimene suri välisriigis ja tema viimane elukoht oli Eestis või oli tal Eesti kodakondsus (NB! Surm ei tohi olla registreeritud välisriigis).

Sellisel erandjuhtumil võib avalduse esitada ükskõik millisele maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Tallinna perekonnaseisuamet) seitsme päeva jooksul pärast inimese surma või tema surmast teadasaamist. Perekonnaseisuastus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest.

 

Õigusaktid

 

Viide

Matusetoetuse taotlemine

SURMA REGISTREERMISE TOIMING

Surma registreerimiseks tuleb esitada:

  • surma registreerimise avaldus;
  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

 

Surmainfo küsimine.