MÄRGUKIRI VÕI SELGITUSTAOTLUS JÄRVA VALLAVALITSUSELE

Märgukirjaga tehakse ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks (palutakse sekkuda, juhitakse tähelepanu puudustele vms) või valdkonna arengu kujundamiseks või antakse avaliku elu ja riigivalitsemisega teavet.

Järva Vallavalitsus kontrollib märgukirjas toodud asjaolusid ning annab õiguslikult põhjendatud ja kontrollitud asjaoludel põhineva vastuse.

 

Selgitustaotlusega soovitakse saada teavet, mis eeldab Järva Vallavalitsuse käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist või soovitakse selgitusi Järva vallas väljatöötatud õigusaktide, nende eelnõude ja asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta.

Vastuses antakse soovitud teave või selgitus.

 

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul. Üheaegselt mitmel viisil esitatud samasisulisele selgitustaotlusele vastatakse üks kord.

Vastamisest võib loobuda, kui isikut ei ole võimalik kindlaks teha või kui puuduvad sideandmed.

Märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist reguleerib märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus.

Märgukirja või selgitustaotluse blanketi saad SIIT (link)

 

Taotlemine elektrooniliselt

  Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.