Järva valla õpilasmalev 2021

Järva valla õpilasmalevasse kandideerimine algab 26. aprillil ja kestab kuni 3. maini.

 

Kandideerimiseks tuleb tutvuda Järva valla õpilasmaleva töökorralduse juhendi, ohutusjuhendi ja riskianalüüsiga ning esitada avaldus, mille täitmiseks on kaks võimalust:

 1. E-avaldus. Programmi peab sisse logima lapsevanem/eestkostja, avalduse motivatsiooni osa tuleb kindlasti tulevasel malevlasel endal täita ning avalduse allkirjastab taas vanem/eestkostja.
 2. Avaldus paberil. Lae alla Wordi fail, täida andmed, prindi välja, allkirjastab lapsevanem. Allkirjastatud avaldus tuleb viia noortekeskuse noorsootöötajale või lähimasse Järva valla teeninduspunkti.

 

Järva vallas toimub 2021. aasta suvel Õpilasmalev 12 rühmas/kahes vahetuses:

I vahetus

 1. Albu I rühm 14.-30. juuni 15 kohta
 2. Ambla rühm 14.-30. juuni 10 kohta
 3. Imavere rühm 14.-30. juuni 8 kohta
 4. Järva-Jaani rühm 14.-30. juuni 15 kohta
 5. Koeru I rühm 14.-30. juuni 10 kohta
 6. Peetri rühm 14.-30. juuni 10 kohta
 7. Koigi rühm 14.-20. juuni 10 kohta
 8. Päinurme rühm 28. juuni-4. juuli 8 kohta

II vahetus

 1. Albu II rühm 2.-13. augus 15 kohta
 2. Aravete rühm 2.-13. august 10 kohta
 3. Järva-Jaani rühm 2.-13. august 15 kohta
 4. Koeru II rühm 2.-13. august 10 kohta

 

Laekunud kandideerimisavaldustega tutvuvad malevajuht, rühmajuht ning piirkonna kooli esindaja. Juunikuu vahetusse kandideerijatel peab õppetöö olema lõpetatud. Malevlaste valikul saab määravaks avalduse motivatsiooni osa – seega, noored mõelge hoolega see osa läbi.

Kõigi tulevaste malevlastega sõlmitakse tööleping ning vanematel tuleb anda nõusolek, et noor nendel tingimustel malevas osaleb.

 

Malevapäeva pikkus kokku on 6-8 tundi, peale tööd on ühine söömine ja huvitegevus, väljasõidud vms. Malevlaste tööaja norm on vastavalt vanusele 4-5 tundi päevas ja töönädala pikkus 5 päeva. Tööpäeva algus on kell 9:00 ja lõpp kas 13:00 või 14:00, palgamääraks 3,48 eurot (bruto) tunnis.

Nooretele kindlustavad töö Järva Vallavalitsuse ametiasutused ning koostööpartnerid.

 

13.-14. aastastele malevlastele on mõeldud erinevad koristamistööd (prügikorjamine, põrandate pühkimine ja pesemine jne) Järva valla erinevais paigus; parkides ja valla asutuste esistel kõnniteedel teeplaatide vahede puhastamine ja umbrohu käsitsi kitkumine jms lihttööd, kus töövahenditeks on peamiselt kindad, hari, mopp, prügikotid, ämbrid jne.

 

15.-17. aastased malevlased võivad teha ka mõningaid lihttransporditöid (nt tõstavad raamatuid raamatukogus, laovad puid jne) ja kasutada järelevalve all heakorratöödel labidat ja reha. Erandkorra, eraldi juhendamise ja järelvalve all teravaid tööriistasid (käärid, noad).

 

Kui kehtivatest piirangutest tulenevalt tuleb teha malevas ümberkorraldusi võetakse ühendust kõigi malevalstega.

 

Täpsustavat infot saab rühmajuhtidelt või malevajuhilt noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütilt aune.suve-kutt@jarva, 5380 1344.

 

DOKUMENDID:

Infokiri lapsevanemale ja noorele

Töökorralduse juhend

Ohutusjuhend

Riskianalüüs

Avalduse vorm

E-avaldus (programmi logib sisse lapsevanem)

Õpilasi juhendavad kogemustega ning kvalifikatsiooniga rühmajuhid, kes enne tööle asumist tutvustavad malevlastele töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning viivad läbi juhendamise.

 

Malevlasi juhendavad järgmised rühmajuhid: