Järva Vallavolikogu otsused 2017

OTSUS nr 34 "Koeru Vallavolikogu 27.03.2014 otsuse nr 22 "Deklaratsioonide esitamise kohustus" kehtetuks tunnistamine" 21.12.2017

OTSUS nr 33 "Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras" 21.12.2017

OTSUS nr 29 "Ehitise peremehetuks tunnistamine ja Järva valla valdusse võtmine" 21.12.2017

OTSUS nr 28 "Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine" 21.12.2017

OTSUS nr 27 "Esindajate nimetamine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse" 21.12.2017

OTSUS nr 26 "Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2018. aasta liikmemaksu suuruse kinnitamine" 21.12.2017

OTSUS nr 25 "Konkursi "Aasta Tegija" tulemuste kinnitamine" 21.12.2017

OTSUS nr 24 "Järva Vallavolikogu esimehe palgaline ametikoht ja põhipuhkus" 21.12.2017

OTSUS nr 19 "Järva Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" 01.12.2017 Lisa 1 Lisa 2Lisa 3

OTSUS nr 18 "Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine" 01.12.2017

OTSUS nr 17 "Ühekordse hüvitise maksmine ja kasutamata aegumatu põhipuhkuse hüvitamine volituste tähtajalisel lõppemisel" 16.11.2017

OTSUS nr 16 "Järva Vallavalitsuse palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja valitsuse liikmete kinnitamine" 16.11.2017

OTSUS nr 15 "Järva Vallavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele töötasu ja hüvitise määramine" 16.11.2017

OTSUS nr 14 "Järva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" 16.11.2017

OTSUS nr 13 "Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" 16.11.2017

OTSUS nr 12 "Järva valla vallavanema valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 11 "Järva vallavanema töötasu määramine" 09.11.2017

OTSUS nr 10 "Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 9 "Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 8 "Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 7 "Järva Vallavolikogu külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 6 "Järva Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 5 "Järva Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 4 "Volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 3 "Järva Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" 09.11.2017

OTSUS nr 2 "Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" 09.11.2017

OTSUS nr 1 "Järva Vallavolikogu aseesimehe valimine" 26.10.2017

Ettepanek volikogu aseesimehe valimiseks 26.10.2017

Ettepanek volikogu aseesimehe valimiseks 26.10.2017