Määrused ja korraldused

  • Vallavalitsus annab oma pädevuse alusel ja volituste piires üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi.
  • Vallavalitsuse määrused avalikustatakse Riigi Teatajas.

 

MÄÄRUSED Riigi Teatajas

 

2022

Dokumendiregistris
MÄÄRUSED
KORRALDUSED

 

2021

Dokumendiregistris
MÄÄRUSED
KORRALDUSED

 

2020

Dokumendiregistris
MÄÄRUSED
KORRALDUSED

 

2019

Dokumendiregistris
MÄÄRUSED
KORRALDUSED

 

2018

Dokumendiregistris
MÄÄRUSED
KORRALDUSED