Kontaktid

Järva Teenused üld e-mail on jarva.teenused@jarva.ee, alates 05.06.2024 jarva.teenused@jarvavald.ee, tel. nr 5361 3560 

Juhataja Martin Põvvatmartin.povvat@jarva.ee, alates 05.06.2024 martin.povvat@jarvavald.ee, tel. nr 5433 0410 

Sekretär-juhiabi Elle Saks, jarva.teenused@jarva.ee, alates 05.06.2024 jarva.teenused@jarvavald.ee, tel 5361 3560

Põhja piirkonnajuht – Veiko Kurim, veiko.kurim@jarva.ee, alates 05.06.2024 veiko.kurim@jarvavald.ee, tel. nr 5307 0895
Lõuna piirkonnajuht – Alari Teppan, alari.teppan@jarva.ee, alates 05.06.2024 alari.teppan@jarvavald.ee, tel. nr 5302 5975 
Piirkonnajuhi poole pöörduda järgnevatel teemadel: avalike alade heakord (pargid, kergteed, haljas- ja märgalad, supluskohad jne), kalmistute heakord, hulkuvate loomade varjupaika toimetamise korraldamine, tänavakaubanduse korraldamine ja müügipiletite väljastamine, välireklaami paigaldusloa väljastamine, tänavavalgustustaristuga seonduvates küsimustes.
Põhja piirkonna majandusjuht – Kuldar Tammik, kuldar.tammik@jarva.ee, alates 05.06.2024 kuldar.tammik@jarvavald.ee, tel. nr 553 3988
Lõuna piirkonna majandusjuht – Kaido Krause, kaido.krause@jarva.ee, alates 05.06.2024 kaido.krause@jarvavald.ee, tel. nr 5551 4966

Piirkonna majandusjuhi poole pöörduda hallatavate asutuste ja muude valla omandis olevate hoonete, rajatiste korrashoiuga seonduvates küsimustes. 

Halduse peaspetsialist – Villu Teder, villu.teder@jarva.ee, alates 05.06.2024 villu.teder@jarvavald.ee, 5307 1980
Halduse peaspetsialisti poole pöörduda hallatavate asutuste ja muude valla omandis olevate hoonete turva-, halduse- ja tuleohutusega seonduvates küsimustes.
Toitlustuse peaspetsialist – koht täitmata
Toitlustuse peaspetsialisti poole pöörduda Järva Valla haridusasutuste toitlustamisega seonduvates küsimustes.