Volikogu komisjonide koosolekud augustis

05.08.2022

keskkonnakomisjon

kell 10.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

08.08.2022

sotsiaalkomisjon

kell 15.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

09.08.2022

revisjonikomisjon

kell 9.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

10.08.2022

kultuuri- ja spordikomisjon

kell 16.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

10.08.2022

turvalisuse- ja külaelukomisjon

kell 16.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

11.08.2022

haridus- ja noorsootöökomisjon

kell 15.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus