Tuleohutus 
 
Veeohutus
  • valla/linna ametlikud ujumiskohad: Järva-Jaani järv, Preediku järv, Rava paisjärv, Väinjärv (avalikud supelrannad või nn harjumuspärased ujumiskohad, kus inimestele on loodud tingimused vette minekuks ning kuhu on ohutuse tagamiseks paigaldatud veeohutuspüstak vajalike abivahenditega). 
  • Valla/linna veeõnnetuste statistika
  • Üldine veeohutusinfo leitav: Päästeameti kodulehel  
 
Soovi korral teiste ametkondade info, näiteks liiklusõnnetuste statistika, ohtlikumad teelõigud jm