Soojuse ostmise teade

Uued hinnad alates 1. jaanuarist 2023 Järva Haldus AS kodulehel

Imavere küla soojamajanduse arengukava koostamine

 

Projekti läbiviimist toetab EL Ühtekuuluvusfond meetmest "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse "Soojamajanduse arengukava koostamine" raames summas 3578,40 eurot. Antud meetme rakendusükuseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projektiga koostatakse Imavere küla soojamajanduse arengukava järgnevaks kümneks aastaks (2015-2025). Projekti eesmärgiks on määratleda ära Imavere küla soojamajanduse võimalused ja soojavarustuse arengu võimalused, et soojatootmine muutuks efektiivsemaks.

Soojamajanduse arengukava koostamisele järgnevalt on võimalus taotleda rahalisi vahendeid soojavarustuse renoveerimiseks.

Soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda SIIN.

Koigi valla Koigi ja Päinurme soojusmajanduse arengukavade aastaks 2016-2026