Koigi võrgupiirkonna soojuse piirhind alates 11.04.2020

Konkurentsiamet kinnitas oma otsusega 06.03.2020 nr 7-3/2020-013 Koigi võrgupiirkonnale uue soojuse piirhinna 54,02 €/MWh (käibemaksuta) ja on kehtiv alates 11.04.2020.

Aravete võrgupiirkonna soojuse piirhind alates 01.03.2020

Konkurentsiamet kinnitas 23.12.2015 aastal otsusega nr 7.1-3/15-080 Aravete võrgupiirkonna soojuse piirhinnaks 58,26 €/MWh +KM. Seni on AS Järva Haldus müünud sooja hinnaga 56,25 €/MWh +KM.

Alates 1. märtsist 2020 kehtestab AS Järva Haldus toasooja hinnaks Aravete võrgupiirkonnas  konkurentsiameti kinnitatud piirhinna 58,26 €/MWh millele lisandub käibemaks.

Hinnatõus on tingitud soojatootmise kallinemisest.

Imavere küla soojamajanduse arengukava koostamine

 

Projekti läbiviimist toetab EL Ühtekuuluvusfond meetmest "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse "Soojamajanduse arengukava koostamine" raames summas 3578,40 eurot. Antud meetme rakendusükuseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projektiga koostatakse Imavere küla soojamajanduse arengukava järgnevaks kümneks aastaks (2015-2025). Projekti eesmärgiks on määratleda ära Imavere küla soojamajanduse võimalused ja soojavarustuse arengu võimalused, et soojatootmine muutuks efektiivsemaks.

Soojamajanduse arengukava koostamisele järgnevalt on võimalus taotleda rahalisi vahendeid soojavarustuse renoveerimiseks.

Soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda SIIN.

Järva-Jaani energeetika arengukava Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine

Koigi valla Koigi ja Päinurme soojusmajanduse arengukavade aastaks 2016-2026