Kareda piirkond

Kareda teeninduskoht

Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald, 73101 Järvamaa

E-post: info@jarva.ee

Vastuvõtt etteregistreerimisel

Sotsiaaltöö spetsialist Brigita Palmi (vastuvõtt etteregistreerimisel)

Ligipääsetav ratastooli ja lapsevankriga

 

Peetri Kool

Direktori kt Getter Klaas

Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald, 73101 Järvamaa

Mobiil: 5190 9560

E-post: Peetri.Kool@jarva.ee

Ligipääsetav ratastooli ja lapsevankriga