Järva valla finantsjuhtimise kord

Ajutise komisjoni moodustamine