Järva valla Noortevolikogu

Järva Vallavalitsuse 14.12.2022 korraldus nr 666 "Järva Vallavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 52 "Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine" muutmine"

Järva Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldus nr 100 "Järva Vallavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 52 "Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine" muutmine ja täiendamine"

Järva Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldus nr 143 "Järva Vallavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 52 "Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine" muutmine"

Järva Vallavalitsuse  03.02.2021 korraldus nr 52 „Järva valla noortevolikogu liikmete kinnitamine"

 

Esimees - Koeru Keskkooli esindaja Alide Kristine Alba

Alates 2021 aasta veebruarist tegutseb Järva vallas noortevolikogu. Noortevolikogu tegevuse aluseks on Järva Vallavolikogu 28.11.2019 määrus nr 17 „Järva valla noortevolikogu põhimäärus".

Põhimäärusest tulenevalt on noortevolikogu eesmärkideks esindada noorte huve, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:

1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;

2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;

3) teeb koostööd volikogu, vallavalitsuse ja teiste noortevolikogudega;

4) esindab Järva valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

Noortevolikogule eelnes 2020 aastal töö noorteaktiivina, tublid noored tegid eeltööd piirkondades valmiste läbiviimiseks. Koolides ja noortekeskustes viidi valimised läbi detsembris ja jaanuaris.

Esimesel veebikohtumisel, 5. veebruaril 2021 valisid noored noortevolikogule esimehe ja aseesimehe.

 

NOORTEVOLIKOGU KOOSSEIS

Esimees - Koeru Keskkooli esindaja Alide Kristine Alba, e-post alidekristine@gmail.com

Aravete Keskkooli esindaja Emma Tuisk

Albu Põhikooli esindaja Cristian Pent

Ambla-Aravete Kooli esindaja Maiken Ojaniit

Imavere Põhikooli esindaja Meribel Matt

Järva-Jaani Gümnaasiumi esindaja Heneriin Hindreko

Koigi Kooli esindaja Johanna Randmäe

Albu noortekeskuse esindaja Marta-Ann Grossfeldt

Koigi noortekeskuse esindaja Kenneth Juus

Koeru noortekeskuse esindaja Eneli Agu

Järva-Jaani noortekeskuse esindaja Eliise Kütismaa

 

Asendusliikmed:

Albu Põhikool - Kadili Arula

Ambla-Aravete Kool - Karoli Eliise Luur

Aravete Keskkool - Merilin Mänd

Järva-Jaani Gümnaasium - Liseth Rohtla

Koeru Keskkool - Teele Vunder

Koigi Kool - Mariliin Tadr

Albu noortekeskus - Grete Roos

Koigi noortekeskus - Heidi Koivuoja

Koeru noortekeskus - Sander Liivoja

Järva-Jaani noortekeskus - Rebeka-Liis Põldpüü

Noortevolikogu otsustas kaasata asendusliikmed on igapäeva tegevustesse.

 

Noortevolikogu protokollidega saab tutvuda dokumendiregistris

Noortevolikogu kajastab on tegevust Facebooki kontol.

Noortevolikogu kontaktaadress on noortevolikogu@jarva.ee

 

Järva valla lehes: 2021 veebruar II lk 9