Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Järelvaadatav "Järva valla eelarvestrateegia 2020-2024" eelnõu avalik arutelu

Järva valla eelarvestrateegia 2020-2024 eelnõu avalik arutelu toimus Järva-Jaani Kultuurimajas 9. novembril kell 14.00

 

Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 eelnõu avalik väljapanek, avaliku arutelu toimumise koht ja aeg ning ettepanekute esitamise tähtaeg

24.10.20

"Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024" eelnõu avalik väljapanek toimub Järva valla kodulehel perioodil  24.10.-07.11.2020.

Eelnõu "Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024" avalik arutelu toimub Järva-Jaani Kultuurimajas 09.11.2020 kell 14.00.

Eelnõule "Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024" ettepanekute esitamise tähtaeg on  10.11.2020 kell 12.00, ettepanekud esitada Järva Vallavalitsuse e-posti aadressile info@jarva.ee

 

Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 eelnõu