KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 23. mail 2024 algusega kell 14.00 Imavere Rahvamajas (Kiigevere tee 5/2, Imavere küla, Järva vald).

Päevakord:

1. Informatsioon Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekutest riigi eelarvestrateegia 2025-2028 ja 2025. aasta riigieelarve läbirääkimisteks ning haridusleppe läbirääkimistest

Ettekandja:                              Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

2. Järva Vallavolikogu 31. augusti 2022 määruse nr 15 „Järva valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine Lisa

Ettekandja:                              Leiger Metsalu, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja:                       Arvi Luuk, keskkonnakomisjoni esimees

3. Järva valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine

Ettekandja:                              Piret Avik, sotsiaalosakonna juhataja

Kaasettekandja:                       Külvar Mand, sotsiaalkomisjoni esimees

4. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

4.1. Käsukonna tee 19, Käsukonna küla Asukoht Pildid

4.2. Halliste tee 2, Koeru alevik Asukoht Pilt

Ettekandja:                              Valdur Permanson, vallavara peaspetsialist

Kaasettekandja:                       Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees       

5. Nõusoleku andmine lasketiiru rajamiseks

Ettekandja:                              Toomas Tammik, vallavanem

Kaasettekandja:                       Arvi Luuk, keskkonnakomisjoni esimees

6. Sõprus- ja koostöölepingu sõlmimine Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja:                              Toomas Tammik, vallavanem

Kaasettekandja:                       Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

7. Valitsuse ja volikogu teated

 

Rait Pihelgas

Vallavolikogu esimees