Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

Järva valla hanked

Korraldatavad ja läbiviidud riigihanked on avaldatud Riigihangete Registris

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked on leitavad valla dokumendiregistrist

Järva Valla Spordikeskuse hanked

15.03.22

Hinnapakkumine ATV-le Esitamise tähtaeg 25.03.2022 kell 12.00

Hinnapakkumine Järva valla jalgpalliväljakute kevadhoolduseks Esitamise tähtaeg 25.03.2022 kell 12.00

PAKKUMUSKUTSE: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Järva vallas

14.02.22

Järva vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankel "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Järva vallas"

Hankija osaleb Sotsiaalkindlustusameti konkursil "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022."

Nõuded on väljatoodud pakkumuskutses. Pakkumus esitada etteantud vormil (lisa 4) allkirjastatult.

Raamlepingute kehtivus: kuni 31.12.2022

Pakkumuse jõusoleku aeg: 60 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.02.2022

Pakkumuse esitamise aadress: info@jarva.ee

 

PAKKUMUSKUTSE

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Teenuskomponentide loetelu

Lisa 3 Teenuse osutamise lepingu projekt

Lisa 4 Pakkumuse vorm