Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

Järva valla hanked

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked on leitavad valla dokumendiregistris.

Järva Vallavalitsuse varakindlustuse hinnapäring

18.12.19

Järva Vallavalitsus soovib pakkumist kindlustuslepingu sõlmimiseks. Info objektide kohta SIIN

Valitavad kindlustusriskid ja maksimaalsed omavastutused on ära toodud tabelis.

Kindlustusperiood 01.01.2020-31.12.2020.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 30.12.2019 kell 12:00

Hinnapakkumine saata meiliaadressile info@jarva.ee

 

Lisainformatsioon:

Meelis Kivi

vallavara haldusspetsialist

Tel 507 0144

meelis.kivi@jarva.ee

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Linnamaasturi ja nelja sõiduauto soetamine kasutusrendiga

20.11.19

Hanke väljakuulutamine: „Linnamaasturi ja nelja sõiduauto soetamine kasutusrendiga"

Viitenumber: 216290

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1622092/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.11.2019 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallas Sõrandu külas omapuhasti süsteemi rajamine koos kanalisatsiooni trassi väljaehitamisega

23.10.19

Hanke väljakuulutamine: Järva vallas Sõrandu külas omapuhasti süsteemi rajamine koos kanalisatsiooni trassi väljaehitamisega"

Viitenumber: 215433

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1616626/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.11.2019 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Ambla Põhikooli fassaadi soojustamine

23.10.19

Hanke väljakuulutamine: Ambla Põhikooli fassaadi soojustamine"

Viitenumber: 215299

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1615854/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.11.2019 kell 10:00

HINNAPAKKUMUSE ESITAMINE: Järva-Jaani õpilaskodu (hosteli) hoonesse perearsti ja apteegiruumide projekteerimine

23.10.19

Järva Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumust : Järva-Jaani õpilaskodu (hosteli) hoonesse perearsti ja apteegiruumide projekteerimine".

Menetluse liik: Lihthange.

Pakkumised esitada: Vormil, millel esitada oma pakkumus koos rekvisiitidega Järva Vallavalitsusele (77000335).

Pakkumuse kehtivuse aeg: 90 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 04.11.2019 kell 12:00

Pakkumus esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil: info@jarva.ee

 

Lisad:

1) Hankedokument

2) Järva-Jaani õpilaskodu I korruse joonis 1, joonis 2

3) Järva-Jaani õpilaskodu II korruse joonis 1, joonis 2

 

Lisainformatsioon:

Uku Talvik

Järva-Jaani-Kareda piirkonnajuht

Tel 5307 0895

uku.talvik@jarva.ee

HINNAPAKKUMUSE ESITAMINE: Neitla külas Neitla liivakarjääris ekskavaatori teenuse osutamiseks

17.09.19

Järva Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumust : Neitla külas Neitla liivakarjääris ekskavaatori teenuse osutamiseks".

Järva vallas Neitla külas Neitla liivakarjääris ekskavaatori teenuse osutamiseks ehk maavara tõstmiseks transportivale tehnikale. Lisaks ekskavaatoriteenusele peab pakkuja tagama maavara transportivale tehnikale juurdepääsu kaevandatavale maavarale ning hooldama karjäärisisesed teenindusteid.

Menetluse liik: Lihtmenetluse korras.

Pakkumised esitada: Vormil, millel esitada oma pakkumus koos rekvisiitidega Järva Vallavalitsusele (77000335).

Pakkumuse kehtivuse aeg: 90 päeva

Teenuse pakkumuse periood: 2019. aasta oktoober kuni 2020. aasta jaanuar.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 30.09.2019 kell 10:00

Pakkumus saata e-posti aadressil info@jarva.ee

 

Lisad:

1) Tehniline kirjeldus

2) Maksumuse vorm

 

Lisainformatsioon:

Kuldar Tammik

Albu-Ambla piirkonnajuht

Tel 553 3988

kuldar.tammik@jarva.ee

HINNAPAKKUMUSE ESITAMINE: Väike-Kareda mõisa pargi hoolduskava koostamiseks

9.09.19

Järva Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumust : Väike-Kareda mõisa pargi hoolduskava koostamiseks".

Järva vallas Väike-Kareda loodukaitsealuse mõisa pargi hoolduskava koostamiseks.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Pakkumised esitada: Pakkuja vormil, ära näidata pakkuja ärinimi, äriregistrikood, aadress, kontaktandmed ning töö(de) nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus.

Pakkumuse kehtivuse aeg: 90 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.09.2019 kell 10:00

Pakkumusi saab esitada ainult elektrooniliselt e-posti aadressile: info@jarva.ee

 

Lisad:

1) Lähteülesanne

2) Väike-Kareda mõisa pargi kaardipilt

 

Lisainformatsioon:

Triin Tõnisson

keskkonna peaspetsialist

Tel 5307 1790

triin.tonisson@jarva.ee

HINNAPAKKUMUSE ESITAMINE: Kurisoo mõisa pargi hoolduskava koostamiseks

9.09.19

Järva Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumust : „Kurisoo  mõisa pargi hoolduskava koostamiseks".

Järva vallas muinsuskaitse aluse Kurisoo mõisa pargi hoolduskava koostamiseks.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange

Pakkumised esitada: Pakkuja vormil, ära näidata pakkuja ärinimi, äriregistrikood, aadress, kontaktandmed ning töö(de) nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus.

Pakkumuse kehtivuse aeg: 90 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.09.2019 kell 10:00

Pakkumusi saab esitada ainult elektrooniliselt e-posti aadressile: info@jarva.ee

 

Lisad:

1) Lähteülesanne

2) Kurisoo mõisa pargi kaardipilt

 

Lisainformatsioon:

Triin Tõnisson

keskkonna peaspetsialist

Tel 5307 1790

triin.tonisson@jarva.ee

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere üürimaja projekteerimine

3.09.19

Hanke väljakuulutamine: Imavere üürimaja projekteerimine"

Viitenumber: 212730

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1599687/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.09.2019 kell 09:00

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru Keskkooli remonttööd koos KV ja nõrkvoolu põhiprojektide koostamisega

6.08.19

Hanke väljakuulutamine: Koeru Keskkooli remonttööd koos KV ja nõrkvoolu põhiprojektide koostamisega"

Viitenumber: 211849

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1593495/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.08.2019 kell 10:00

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete uue lasteaiahoone projekteerimine

13.08.19

Hanke väljakuulutamine: Aravete uue lasteaiahoone projekteerimine"

Viitenumber: 211283

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1589273/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.07.2019 kell 12:00

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Ambla Põhikooli fassaadi renoveerimine

13.08.19

Hanke väljakuulutamine: Ambla Põhikooli fassaadi renoveerimine"

Viitenumber: 211273

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1589192/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.07.2019 kell 10:00

Toimetaja: ILME KUKK

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru Keskkooli renoveerimine koos KV ja nõrkvoolu põhiprojekti koostamisega

Hanke väljakuulutamine: Koeru Keskkooli renoveerimine koos KV ja nõrkvoolu põhiprojekti koostamisega"

Viitenumber: 210579

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1583880/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.07.2019 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva-Jaani koolihoone projekteerimine

Hanke väljakuulutamine: Järva-Jaani koolihoone projekteerimine"

Viitenumber: 210415

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1582819/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.06.2019 kell 11:00

PAKKUMUSKUTSE: Koeru aleviku Priku tee välja ehitamiseks

6.06.19

Järva Vallavalitsus kutsub tee- ehituse ettevõtteid esitama hinnapakkumust kruusatee nr. 3140304 Priku tee välja ehitamiseks. Objekti asukoht: algus Koeru surnuaia tee, Koeru alevik, Järva vald, Järvamaa.

Priku tee väljaehitamise pikkus on ca` 900 m, töövõtja töövõtulepingu kestvus 1 kuud, millest ehitustööde aega 1 kuud. Tööde tehniline kirjeldus koos mahutabeliga lisa 1 ja 2. 

Lepingu liik: ühikhindadel põhinev hankelepingu sõlmimine.

Hankeliik: ehitamine.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 12.06.2019 kell 10.00.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg: 90 päeva.

Pakkumuse esitamise aadress: info@jarva.ee.

Hindamis kriteeriumid ja hinnatavad näitajad: pakkumuse maksumust hinnatakse koos käibemaksuga, majanduslikult soodsaima pakkumuse.

Pakkujale esitatavad nõuded:

 1. Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris;
 2. Pakkujal peab olema MTR registreering valdkonnas "Ehitamine" tegevusliik: tee;
 3. Pakkuja peab olema viimase 24 kuu jooksul teedel valmis ehitanud (lõpetatud ja üleantud) kruusakatte ehitamine vähemalt kahel objektil, igaühel vähemalt kaks kilomeetrit;
 4. Pakkuja peab riigihanke esemeks olevate ehitustööde teostamisele kaasama tee- ehituse projektijuhi, kes vastab kutsekvalifikatsioonilt teeinsener tase 6 või kõrgem;
 5. Hankija ei sõlmi lepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lg 1 p-des 1-5 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alus.

 

Lisad: 

1) Priku tee teetööde tehniline kirjeldus.

2) Mahutabel.

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Sõiduauto ostmine kapitalirendiga

Hanke väljakuulutamine: Sõiduauto ostmine kapitalirendiga"

Viitenumber: 209794

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1578615/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 7.06.2019 kell 09:00

PAKKUMISE ESITAMINE: ,,Imavere asula katlamaja renoveerimine“ omanikujärelevalve teenuse osutamine

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti „Imavere asula katlamaja renoveerimine" raames.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 23.05.2019 kell 14.00 e-postiga aadressile andreas.sapas@jarva.ee .  Lisainfo ja hankedokumendid andreas.sapas@jarva.ee

    

Hankija: Osaühing Imavere Soojus (10455397)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus

 

HINNAPAKKUMUSE ESITAMINE: Järva valla teehoiukava 2020-2024“ koostamise kohta

13.05.19

Kutsume Teid esitama omapoolselt hinnapakkumust „Järva valla teehoiukava 2020-2024" koostamise kohta.

Järva Vallavalitsus soovib 2019. aastal teenusena sisse osta teehoiukava koostamise. Järva vallal on avaliku kasutusega teid kogupikkusega ca 550 km. Teehoiuna üldiselt käsitatakse teetööde tegemist, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning tee haldamisega seotud muud tegevust.

Tööde täpsem kirjeldus lisa 1.

Hankija: Järva Vallavalitus

Registrikood: 7000335

Aadress: Järva-Jaani, Pikk 56, Järva vald, 73301 Järva maakond

Hanke nimetus: „Järva valla teehoiukava 2020-2024" koostaja teenuse tellimine

Hankega kaasneb: hankelepingu sõlmimine

Hanke liik: teenus

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20. mai 2019 kell 10.00.

Pakkumuse koosseis: pakkumus, motivatsioonikiri koos CV-ga.

Hankelepingu kestvus kuudes: vastavalt hankelepingu sõlmimisele, kuid mitte kauem kui 6 kuud.

Töö üleandmise tähtaeg: 1. november 2019.

Hanke lühikirjeldus: Järva valla teehoiukava koostamine.

Nõuded projektijuhile: diplomeeritud insener, alleriala tee-ehitus ja -korrashoid, teede projekteerimine, järelevalve (kutsekvalifikatsioon 7 või kõrgem).

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallas Albu mõisa katlamaja ehitustööd koos projekteerimisega

Hanke väljakuulutamine: "Albu mõisa katlamaja ehitustööd koos projekteerimisega"

Viitenumber: 208876

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1572850/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.05.2019 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vald Koeru aleviku Põllu -Tiigi tn ühendustee ja kultuurimaja parkla ehitus

7.05.19

Riigihangete registris avaldati 07.05.2019 hange viitenumbriga 208834 "Järva vald Koeru aleviku Põllu -Tiigi tn ühendustee ja kultuurimaja parkla ehitus"

•             Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

•             Menetluse liik: Lihthange.

•             Pakkumuste esitamine: 23.05.2019 10:00, pakkumusi saab esitada ainult läbi  e-riigihangete registri.

Riigihangete register:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Ambla Põhikooli fassaadi renoveerimine

22.04.19

Hanke väljakuulutamine: Ambla Põhikooli fassaadi renoveerimine

Viitenumber: 208308

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1569143/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.05.2019 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vald Imavere küla Saarekuusiku tee uue tänavavalgustuse kaabelliini ehitus

16.04.19

Järva Vallavalitsus kutsub elektritööde ettevõtteid esitama omapoolset hinnapakkumust „Järva vald Imavere küla Saarekuusiku tee uue tänavavalgustuse kaabelliini ehitus"

Pakkujale esitatavad nõuded:

 1. elektritööde B pädevus;
 2. MTR registreering elektri tööd;
 3. Peab olema viimase 36 jooksul täitnud nõuetekohaselt vähemalt kolm samaväärset ehitustööd;
 4. Hankija ei sõlmi lepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb  RHS par. 95 lg 1 p-des 1 -5 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alus.

Objekti nimetus: Imavere küla Saarekuusiku tee uue tänavavalgustuse kaabelliini ehitus.

Lepingu liik: töövõtuleping ehitustööd

Pakkumuse jõusoleku aeg: 120 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 10. mai 2019 kell: 12:00

Pakkumusi saab esitada ainult elektrooniliselt e-posti aadressile:  info@jarva.ee

 

Lisad:

Tehniline kirjeldus Pakkumuse maksumuse vorm

Projekt: Tiitelleht Sisukord Valgustehnilised arvutused Jooniste loetelu Seletuskiri Tänavavalgustuse skeem Tüüpristprofiil Tüüpristlõige Kaabli paigaldamine pinnasesse Asendiplaan

Kooskõlastused Väljastatud tehniliste tingimuste koondnimekiri

 

Lisainformatsioon:

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva Vallavalitsus

Tel 5307 1980

valdor.malva@jarva.ee

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru Keskkooli toitlustus

Hanke väljakuulutamine: Koeru Keskkooli toitlustus

Viitenumber: 208036

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1567337/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.05.2019 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete võimla dušširuumide remont

15.04.19

Hanke väljakuulutamine: Aravete võimla dušširuumide remont

Viitenumber: 207801

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1565872/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.04.2019 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla Järva-Jaani lasteaia "Jaanilill" siseruumide remont

10.04.19

Hanke väljakuulutamine: Järva valla Järva-Jaani lasteaia "Jaanilill" siseruumide remont

Viitenumber: 207357

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1563084/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.04.2019 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla haljasalade niitmise teenus 2019-2022

28.03.19

Hanke väljakuulutamine: Järva valla haljasalade niitmise teenus 2019-2022

Järva valla haljasalade niitmise hange on jaotatud viieks osaks (Imavere, Koigi, Kareda, Väinjärve, Ambla piirkond). Pakkuja võib maksimaalselt esitada pakkumust kahele hanke osale.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 206786.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus,  e-riigihangete registris kiirendatud menetlus

Pakkumuste esitamine: 16.04.2019 kell 10.00

Riigihangete register:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1559668/general-info

Hinnapäring suverehvide ostuks

27.03.19

Järva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi sõiduautode suverehvide soetamiseks.

Info rehvide koguste, mõõtude ja tarneaadressiga on kirjeldatud lisatud maksumuse vormil.

Rehvid peavad olema kvaliteetsed ning toodetud tuntud brändi poolt. Säästuklassi rehve mitte pakkuda.  

Rehvidel peavad olema järgmised Euroopa Liidu rehvimärgised: 1) kütusesäästlikkus – klass A või B; 2) märghaardumine – klass A või B; 3) müratase – klass 1 või 2.

Hinnapakkumine peab sisaldama transporti maksumuse vormis nimetatud aadressidel. 

Pakkumuste hindamise aluseks on madalaim maksumus.

Hinnapakkumine esitada lisatud maksumuse vormil hiljemalt 04.04.2019 kell 15:00 e-posti aadressil info@jarva.ee

Lisa: Maksumuse vorm

 

Lisainformatsioon:

Meelis Kivi

vallavara haldusspetsialist

Tel 507 0144

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koigi Kooli juurdeehituse renoveerimine

Hanke väljakuulutamine: Koigi Kooli juurdeehituse renoveerimine

Eesmärgiks on saada Koigi Kooli juurdeehituse hoone, mis peab olema kompleksne, ekspluatatsioonikõlbulik ning vastama kõikidele kehtivatele normidele ja standarditele.

Viitenumber: 205929

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad e-riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1554236/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17.04.2019 kell 09:00

PAKKUMISKUTSE: Aravete lasteaia eelprojekti koostamine

27.03.19

Järva Vallavalitsus ootab pakkumisi Aravete lasteaia uue hoone eelprojekti koostamiseks

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.04.2019 kell 12:00

Hinnapakkumine saata e-posti aadressil: info@jarva.ee   

Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim maksumus.

Pakkumuse esitamisel esitada hankedokumentide Lisa 3 vormi A kohane avaldus hankes osalemiseks ning pakkumuse maksumus hankedokumentide Lisa 3 vormil B.

 

Lisad:

HANKEDOKUMENT

Lisa 3 vorm A – AVALDUS

Lisa 3 vorm B – MAKSUMUSE VORM

ESKIISPROJEKT: Ehitusprojekt  Lasteia õueala kujundus Seletuskiri Pindala

 

Lisainformatsioon:

Meelis Kivi

vallavara haldusspetsialist

Tel 507 0144

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

26.03.19

Hanke väljakuulutamine: Järva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Viitenumber: 205664

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Avatud hankemenetlus, hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1552273/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.04.2019 kell 10:00        

HINNAPAKKUMISE ESITAMINE: Tee-ehitustööde tellija poolse omanikujärelevalve teostamiseks

21.03.19

Järva Vallavalitsus kutsub omanikujärelevalve teenust osutavaid ettevõtjaid/isikuid esitama hinnapakkumust tee-ehitustööde tellija poolse omanikujärelevalve teostamiseks järgmistele objektidele:

 1. „Järva vald Järva- Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee ehitus" kogupikkusega 4,5 km, ilma valgustuseta, töövõtja töövõtulepingu lepingu kestvus 4 kuud, millest ehitustööde aeg 3 kuud.
 2. „Järva vallas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee ehituse peatöövõtt" kogupikkusega ca 400 m, töövõtja töövõtulepingu kestvus 3 kuud, millest ehitustööde aega 2 kuud.

Lepingu liik: käsunduslepingu sõlmimine.

Hankeliik: teenuse osutamine.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.03.2019 kell 12.00

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg: 90 päeva

Pakkumuse esitamise aadress: info@jarva.ee,

Hindamis kriteeriumid ja hinnatavad näitajad: pakkumuse maksumust hinnatakse koos käibemaksuga, majanduslikult soodsaima pakkumuse.

 

Lisad:

1) Tellija tingimused omanikujärelevalve teenuse osutajal.

2) Pakkumuse maksumuse vorm.

3) CV vorm.

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vallas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee ehituse peatöövõtt

13.03.19

Hanke väljakuulutamine: Järva vallas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee ehituse peatöövõtt

Viitenumber: 206216

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange hankedokumendid koos lisadega on kättesaadavad https://riigihanked.riik.ee/register/

Pakkumuste esitamine: 29.03.2019 kell 10:00

Pakkumusi saab esitada ainult läbi e-riigihanget registris  https://riigihanked.riik.ee/register/

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

4.03.19

Hanke väljakuulutamine: Järva valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Töö eesmärgiks on koostada Järva valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava, mida on võimalik võtta aluseks planeeringute koostamisel, projekteerimistingimuste seadmisel, keskkonnamõju hindamise ja keskkonna strateegiline hindamise eelhinnangute koostamisel ning valla erinevates piirkondades ettevõtete õhusaasteloa andmise või muutmise taotluste kohta arvamuse andmisel.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 205876.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange,  e-riigihangete registris

Pakkumuste esitamine: 20.03.2019 kell 09.00

Riigihangete register:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1553900/general-info

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: „Järva vald Esna küla Pikk tn. tänavavalgustuse õhuliini rekonstrueerimine“

28.02.19

Järva Vallavalitsus kutsub elektritööde ettevõtteid esitama omapoolseid hinnapakkumisi „Järva vald Esna küla Pikk tn. tänavavalgustuse õhuliini rekonstrueerimine".

Pakkujale esitatavad nõuded:

1)         elektritööde B pädevus;

2)         MTR registreering elektritööd;

3)         peab olema  viimase 36 kuu jooksul täitnud nõuetekohaselt vähemalt kolm samaväärset ehitustööd;

4)         hankija ei sõlmi lepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 95 lg 1 p-des

1-5 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alus.

Objekti nimetus: Esna küla Pikk tn. tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja laiendamine.

Lepingu liik: töövõtuleping ehitustööd

Pakkumuse jõusoleku aeg: 120 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.03.2019 kell 12:00.

Pakkumusi saab esitada ainult elektrooniliselt  e-posti aadressile: info@jarva.ee

 

Lisad:

Tehniline kirjeldus Pakkumuse maksumuse vorm

Projekt: Tiitelleht Koosseis  Üldandmed  Seletuskiri  Elektrimaterjalid Asendiplaan 1 Asendiplaan 2 Asendiplaan 3 Asendiplaan 4 Valgustusskeem Skeem 1 Skeem 2 Liinid, mastid  Esna

Kooskõlastused

 

Lisainformatsioon:

Valdor Malva

elektrispetsialist

Tel 5307 1980

Valdor.Malva@jarva.ee

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla teede suvihooldus 2019-2022

27.02.19

Riigihangete registris avaldati 27.02.2019 hange viitenumbriga 205783, "Järva valla teede suvihooldus 2019-2022".

•           Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

•           Menetluse liik: Avatud hankemenetlus,  e-riigihangete registris.

•           Pakkumuste esitamine: 25.03.2019 10:00

Riigihangete register : https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2031

19.02.19

Hanke väljakuulutamine: Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2019-2031

Töö eesmärk on seitsme endise valla (Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Koigi ja Imavere vald) ühinemisel tekkinud Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamine aastateks 2019 – 2031.

Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 205770.

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Menetluse liik: Lihthange,  e-riigihangete registris

Pakkumuste esitamine: 15.03.2019 kell 09.00

Riigihangete register:  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1553044/general-info

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Järva vald Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee ehitus

12.02.19

Riigihangete registris avaldati 12.02.2019 hange viitenumbriga 204971, "Järva vald Järva-Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee ehitus".

 • Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)
 • Menetluse liik: Avatud hankemenetlus,  e-riigihangete registris.
 • Pakkumuste esitamine: 11.03.2019 10:00

Riigihangete register :  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/