Ambla hanked

Hanketeade

Hanke algatamine kruusateedel tolmutõrje teostaja leidmiseks" tähtaeg: 24.aprill 2017 kell 12.00"

Hanke nõuded Ambla VV 11.04.2017 K- 81 /leiad siit/

 
Hanketeade

 

Hanke algatamine teeäärte niitja leidmiseks" tähtaeg: 24.aprill 2017 kell 12.00"

Hanke nõuded Ambla VV 11.04.2017 K- 80 /leiad siit/

 
Hanketeade

Hanke algatamine asfaldi löökaukude lappija leidmiseks" tähtaeg: 24.aprill 2017 kell 12.00"

Hanke nõuded Ambla VV 11.04.2017 K- 79 (pakkumise kutse) /leiad siit/

 

Imavere hanked

Imaveres läbiviidavad liht- ja riigihanked avaldatakse E-Riigihangete registris aadressil: www.riigihanked.riik.ee

Imavere hankeplaan 2017

Järva-Jaani hanketeated

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja hanke talihooldetööde teostamiseks Järva-Jaani valla teedel 2017-2018 talveperioodil.

Lisad:

1. HANKEDOKUMENT

2. Teede piirkonnad

2.1. KARINU PIIRKONNA TEED

2.2. METSTAGUSE PIIRKONNA TEED

2.3. JALGSEMA PIIRKONNA TEED

 

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 16.oktoobriks 2017.a. kell 10.00 Järva-Jaani Vallavalitsuse aadressile Pikk 56.

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Valvekaamerate ost ja paigaldus".

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.08.2017 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

HANKEDOKUMENT Märkus: 1) Hankedokument (parandatud punkt 13.3.3)

Lisa 1 VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

Lisa 2 PAKKUMUSE MAKSUMUS Märkus: Parandatud rida 4

Lisa 3 HANKELEPINGU PROJEKT

KÜSIMUSED JA VASTUSED SEOSES HANKEGA  Märkus: On lisandunud täiendavaid küsimusi

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani Päevakeskuse puukuuri ehitus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.07.2017 kell 10.00 e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

HANKEDOKUMENT

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani kirikuaia piirdemüüri restaureerimistööde I etapp"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  18. juuli  2017 a. kella 10.00-ks e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

HANKEDOKUMENT

Lisa 1 VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

Lisa 2 PAKKUMUSE MAKSUMUS

Lisa 3 PRIA HINNAPAKKUMUS

Lisa 4 LOATAOTLUS

Lisa 5 HANKELEPINGU PROJEKT

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 27.06.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 188659, "Soojussõlmede projekteerimine ja ehitus" kohta.

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani vallamaja vundamendi hüdroisolatsiooni ja välistreppide ehitus ning välisfassaadi renoveerimine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  08. juuni  2017. a. kella 10.00-ks e-posti aadressil: info@jjaani.ee

 

HANKEDOKUMENT

Lisa 1 VOLIKIRI DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS

Lisa 2 TÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS

Lisa 3 HANKELEPINGU PROJEKT

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani valla teede teepeenarde niitmine"

Pakkumuste esitamise tähtaeg:  02. juuni  2017. a. kella 10.00-ks e-posti aadressil: info@jjaani.ee

HANKEDOKUMENT

Lisa HANKELEPINGU PROJEKT

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 24.05.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 187314, "Järva-Jaani alevi tänavate pindamine ja Reva tee remont" kohta.

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 04.05.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 186470, "Võllaste puhke- ja virgestusala suusaradade välisvalgustuse projekteerimine ja ehitus" kohta.

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 17.04.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 185307, "Järva-Jaani alevi põhjaosa kaugkütte soojatorustiku ehitustööd" kohta.

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 06.04.2017 15:01 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 185334, "Omanikujärelevalve teenuse osutamine kaugkütte soojatorustiku ehitusel" kohta.

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 09.03.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 184057, "Investeeringuobjektide omafinantseeringu katmiseks laenu võtmine" kohta.

 

HANKETEADE

Riigihangete registris avaldati 08.03.2017 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 183930, "Järva-Jaani valla teede ja tänavate suvised hooldus ja remonditööd 2017" kohta.

 

HANKETEADE

Järva-Jaani Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Järva-Jaani vallamaja WC-de ümberehitus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.veebruar 2017.a. kella 16.00-ks, märgusõna „ WC-de ümberehitus" all. Pakkumus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@jjaani.ee

Lisatud:

HANKEDOKUMENT

Lisa 1 TÖÖDE MAHTUDE TABEL

Lisa 2 RUUMIDE PLAAN

Lisa 3 HANKELEPINGU PROJEKT

 

Kareda hanked

Hanketeade

Hankija: Kareda vallavalitsus   Kesktee 11  73101 Peetri alevik     Järva maakond     

Telefon 384 9020  Registrikood  75013196   Faks   384 9028 E-post kareda@estpak.ee                            

Hanke nimetus: Ausamba maaüksuse korrastamine

Objekti aadress: Järva maakond Kareda vald Müüsleri küla Ausamba

 

Pakkumise kutse

Hanke nimetus: Lasteaia parkla ehitamine.

 

Hanketeade

Kareda Vallavalitsus  ootab hinnapakkumisi Kareda valla haljasalade niitmise kohta 2017. aastal. Tööperioodid kestab alates 22. mai kuni 30. september 2017.a.

Pakkumise hind esitada kogumaksumusena koos käibemaksuga hiljemalt 15. mai 2017.a. Kareda vallavalitsusele aadressil kareda@estpak.ee

Haljasalad asuvad Peetri alevikus ja Müüsleri külas.

 

Hanketeade

Kareda vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kareda vallale kuuluvate hoonete kindlustamise kohta perioodiks 11.mai 2017 - 14.aprill 2018.

Pakkumise hind esitada objekti lõikes koos käibemaksuga Kareda vallavalitsuse aadressil Kareda@estpak.ee 8.mai 2017a.

 

Hanketeade

Hanke nimetus: Kareda valla kohalike teede remont

Objekti asukoht Järva maakond Kareda vald.

1.Teedele tuleb ehitada 5-10 cm paksune kulumiskiht purustatud kruusast või

killustikust fraktsiooniga 0-32 mm (võimalikult väikese savisisaldusega).

2.Parandada tuleb löökaugud asfaltkattes.

3.Teostada tuleb pindamine ridakillustikuga(OTTA)

4.Kesktee 11 parkla-pinnase koorimine ja kulumiskihi paigaldus

Teede ja töömahtude orienteeruv loetelu:

reg.kood

Tee nimi

Küla

Löök-augud m2

Pindamine ridakillustik m2

Kulumiskiht

laius m

Kihi paksus cm

lõigu pikkus m

2880002

Raudtee

Esna

 

 

4

5

300

2880003

Kareda-Küti tee

Kareda, Küti

 

 

4

10

170

2880006

Kareda tee

Kareda

 

 900

 

 

 

2880007

Lepiku tee

Ämbra

5

 

 

 

 

2880009

Metsavahe tee

Ataste

 

 

4

10

130

2880016

Öötla tee

Öötla

 

 

4

10

170

2880023

Aia tänav

Esna

 

300

 

 

 

2880027

Põhja tee

Ammuta

 

 

3

10

250

2880035

Mälestusmärgi tee

Peetri

 

 

4

5

200

2880036

Välja tn

Peetri

20

 

 

 

 

2880038

Kooli tänav

Peetri

10

 

 

 

 

2880045

Köisi tee

Köisi

 

 

4

10

150

2880107

Liblika tee

 

 

 

4

10

200

2880143

Sigala tee

 

 

 

4

10

100

2880161

Kontori tee

 

80

 

 

 

 

2880165

Ümbernurga tee

Peetri

100

 

 

 

 

   2880169

Side tee

Peetri

 20

 

 

 

 

2880174

Roheline tänav

Esna

 

1000

 

 

 

 

Peatuse mü bussipeatus

Peetri

 

330

 

 

 

 

Kesktee 11 parkla

    Peetri

 

 

2

10

25

 

Pakkumises esitada maksumused erinevate teede lõikes eraldi.

Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused  igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist.

Hankijal on õigus igal ajal töömahtu vähendada vastavalt rahastamisvõimalustele.

Töövõttu kuuluvad ka kõik eraldi väljatoomata tööd, mis on vajalikud tellija poolt määratletud lõpptulemuse saavutamiseks.

Hankija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumuse esitamist tutvunud pakkumise kutsega , võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd mis on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.

Töö valmimise tähtaeg on 1.august 2017 a.

Edukaks pakkujaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumine.

 

Pakkumise esitamise tähtaeg 20.aprill 2017 a.  Pakkumine esitada Kareda vallavalitsusele aadressil kareda@estpak.ee    

 

Pakkumise kutse

Hanke nimetus: Kareda valla kohalike teede hooldus.

Objekti asukoht: Järva maakond Kareda vald.

Teede ja töömahtude orienteeruv loetelu:

1. Profileerimine

reg.kood

Tee nimi

laius m

pikkus m

2880001

Kareda - Esna tee

4

1089

2880003

Küti tee

4

1130

2880004

Laasmiku tee

4

1400

2880005

Õle tee

4

1500

2880006

Kareda tee

4

1200

2880007

Lepiku tee

4

1140

2880008

Ämbra tee

4

1054

2880009

Metsavahe tee

4

760

2880010

Valila tee

4

750

2880013

Metsaserva tee

4

840

2880012

Kibuküla tee

4

1800

2880014

Parkali tee

4

766

2880015

Peedi tee

4

210

2880016

Öötla tee

4

460

2880023

Aia tänav

4

99

2880027

Põhja tee

4

1970

2880031

Uudismaa tee

4

270

2880033

Looduse tee

4

340

2880035

Mälestusmärgi

4

210

2880045

Köisi tee

4

380

2880107

Liblika tee

3

360

2880111

Vaino tee

4

184

2880128

Laada tänav

4

370

2880131

Kilplala tee

4

210

2880136

Oru tee

3

360

2880140

Kaereveere

4

315

2880145

Külma tee

4

150

2880146

Muhu tee

4

145

2880149

Telliskivi tee

4

580

2880155

Kauksi tee

3

260

2880160

Paemurru tee

4

250

2880174

Roheline tänav

4

338

2880184

Karja tänav

4

403

2880185

Ukuaru tänav

4

760

         

 

Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused  igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist.

Hankijal on õigus töömahtu vähendada vastavalt rahastamisvõimalustele.

Töövõttu kuuluvad ka kõik eraldi väljatoomata tööd, mis on vajalikud tellija poolt määratletud lõpptulemuse saavutamiseks.

Hankija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumuse esitamist tutvunud pakkumise kutsega , võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd mis on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.

Töö valmimise tähtaeg on 31.mai 2017 a.

Edukaks pakkujaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumine.

Pakkumise esitamise tähtaeg 20.aprill 2017 a.  Pakkumine esitada Kareda vallavalitsusele aadressil kareda@estpak.ee   

  

Pakkumise kutse

 

Hankija: Kareda vallavalitsus   Kesktee 11  73101 Peetri alevik     Järva maakond     

Telefon 384 9020  Registrikood  75013196   Faks   384 9028 E-post kareda@estpak.ee                            

Hanke nimetus: Ausamba maaüksuse korrastamine

Objekti aadress: Järva maakond Kareda vald Müüsleri küla Ausamba

Maaüksusel asub ajaloomälestis :Vabadussõja Müüsleri lahingu mälestussammas (kultuurimälestiste riikliku registri nr 4005). Tööde ala asub kultuurimälestise kaitsevööndis ja avalikult kasutatava tee kaitsevööndis.

Tööde koosseis:

-olemasoleva paekividest jalgtee lammutamine

-kivisillutisega jalgtee ja trepi ehitamine tõusuga mälestusmärgi ette

-kivisillutisega terrassi ehitamine mälestusmärgi ette

-kivisillutisega platsi ehitamine jalgtee algusesse

-infotahvli ja istepinkide paigaldus

-jalgtee ja mälestusmärgi valgustuse rekonstrueerimine

-heki istutamine mälestusmärgi taha

-lipuhoidjate paigaldamine

-muinsuskaitse eritingimuste koostamine ja kooskõlastamine eelnimetatud töödeks

-eelprojekti koostamine ja kooskõlastamine eelnimetatud töödeks

-materjalid valitakse lähtuvalt muinsuskaitse eritingimustest

-tööde teostamiseks on vajalik muinsuskaitse tegevusluba

 

Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg on 15.juuni 2017  a.

Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused  igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist.

Töövõttu kuuluvad ka kõik eraldi väljatoomata tööd, mis on vajalikud tellija poolt määratletud lõpptulemuse saavutamiseks.

Hankija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumuse esitamist tutvunud pakkumise kutsega ja selle lisadega, võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.

Pakkumise kutse ja edukaks tunnistatud pakkumine on Lepingu lahutamatud osad.

Edukaks pakkujaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumine.

Pakkumised esitada hiljemalt 31.märtsiks 2017 12.00 Kareda vallavalitsusele.    

Lisad -  maa-ala eskiis ja geoalus

 

Pakkumise kutse "Katastriüksuste moodustamine".

Teenuse tellijaks on Kareda vallavalitsus, asukohaga Järva maakond, Kareda vald,  73101 Peetri alevik, Kesktee 11.

Katastriüksuse moodustamisel lähtutakse asjaõigusseadusest, planeerimisseadusest, maakatastriseadusest, maakorraldusseadusest, Vabariigi Valitsuse 23.10. 2003 määrusest nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord", Vabariigi Valitsuse 29.04.1997  määrusest nr 88 „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra kinnitamine" ja muudest antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

Moodustatavad katastriüksused asuvad nii hajaasustusega kui ka tiheasustusega aladel. Teenuse osutamise maht ja asukohad on jagatud alljärgnevalt (Lisatud  asendiplaanid):

Jrk nr

Maaüksuse aadress

Maaüksuse pindala ha ( ca )

1

Eedu Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond

1.9

2

Rehela tee  Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond

0.05

3

Välja tn 7a Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.87

4

Ülepumpla tee Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.02

5

Garaaži tee Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.06

6

Välja üldmaa Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.26

7

Kaevu Müüsleri  küla Kareda vald Järva maakond

0.3

8

Sigala Ammuta küla Kareda vald Järva maakond

2.2

9

Tõuruse Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond

0.5

10

Välja tn 6b Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.07

11

Juhansoni Küti küla Kareda vald Järva maakond

0.5

12

Pritsikuuri tee Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.05

13

Parkmetsa üldmaa Ämbra küla Kareda vald Järva maakond

1.4

14

Elli Ammuta küla Kareda vald Järva maakond

0.85

15

Kesktee 16a Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

1.4

16

Vahtravee Ammuta küla Kareda vald Järva maakond

0.4

17

Välja tn 8a Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.42

18

Aiamaa tee Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

5.1

19

Välja tn 6a Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.1

20

Sepa-Juku Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond

0.27

21

Mälestuskivi Kareda küla Kareda vald Järva maakond

0.01

22

Välja tn 4 Peetri alevik Kareda vald Järva maakond

0.2

23

Pikk tn 12a Esna küla Kareda vald Järva maakond

0.01

24

Pikk tn 12a Esna küla Kareda vald Järva maakond

0.1

25

Laanjärve tn 1 Esna küla Kareda vald Järva maakond

0.025

26

Looduse kaev Ataste küla Kareda vald Järva maakond

0.043

27

Kaarevere kaev Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond

0.0032

 

Tööde teostamise tähtaeg on 24. aprill 2017 a. ja algab koheselt pärast töövõtulepingu sõlmimist. Teenuse eest tasumine toimub vaid tellitud ja täidetud tööde eest. Tellitud ja täidetud töödeks loetakse Tellitud tööde täitmisel enne 24. aprill 2017 a. loetakse sõlmitud hankeleping lõppenuks. Esitatud pakkumised päevad olema jõus vähemalt kolmkümmend  (30) päeva arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast. Pakkuja jääb seotuks oma pakkumusega kuni hankemenetluse lõppemiseni. Hankijal on õigus kontrollida pakkuja kvalifikatsiooni ning kui saab teatavaks asjaolu, et tema tehniline või kutsealane pädevus ei vasta tingimustele on tal õigus jätta pakkuja kvalifitseerimata. Hankija ei sõlmi lepingut isikuga, kellel on maksuvõlg enne hankelepingu sõlmimist. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates edastatud tingimustele, pakkuja on esitanud mittetõeseid andmeid,  tegu on põhjendamatult madala maksumusega pakkumusega või pakkumuste hinnad on hankija reaalsetest võimalustest palju suuremad.

Pakkuja , kellega sõlmitakse hankeleping, peab tagama, et hanke teostamisel osalevad teenuse osutamiseks vajaliku kvalifikatsiooni omavad töötajad ning on kohustatud pärast hanke lõppemist kõrvaldama kõik ilmnenud puudused või vead, ka juhul kui vead on katastripidaja poolt tuvastatud pärast töö vastuvõtmist, juhul kui need tekkivad.

Pakkuja esitab nimekirja 2015 ja 2016 a. teostatud sarnase mahuga katastriüksuste moodustamise töödest.

Pakkumused tuleb esitada etteantud vormil (Lisa 1)  postiaadressil Kesktee 11, 73101 Peetri alevik, Kareda vald, Järva maakond või  e- posti aadressil kareda@estpak.ee hiljemalt 7. veebruar 2017 a. Pakkumust, mis laekus pärast pakkumuse esitamise tähtaega, ei avata ning see kuulub tagastamisele. Hankija poolne kontaktisik on Neeme Kaurov ( neeme@kareda.ee, telef 38 49 025)

Koeru hanked

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse omanikujärelevalveteenus ehitustöödele" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Väinjärve puhkeala lava ja välikäimlate ehitus" (viitenumber: 191713) hankemenetluse tulemuste kinnitamine

 

Lihthanke „Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2017/2018 talvel" (viitenumber: 192161) hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Avatu hankemenetluse „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamine. Ehitustööd" (viitenumber: 190777) tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2017/2018 talvel" (viitenumber: 191723) hankemenetluse tulemuste kinnitamine ja lihthanke „Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2017/2018 talvel" (viitenumber: 192161) korraldamine

Lihthanke "Lumetõrje teostamine Koeru valla kohalikel teedel ja tänavatel 2017/2018 talvel" korraldamine hankemenetluse kirjeldus

Lihthanke "Väinjärve puhkeala lava ja välikäimlate ehitus" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke "Väinjärve puhkeala lava ja välikäimlate ehitus" korraldamine

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamine. Ehitustööd"  (viitenumber: 190283) korraldamine

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamine. Ehitustööd" (viitenumber: 189682) hankemenetluse tulemuse kinnitamine

Lihthanke „Koeru aleviku Paide tee kergliiklustee ehitus" (viitenumber: 189994) korraldamine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Pärnatee kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamine. Ehitustööd" (viitenumber: 189682) korraldamine

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamise projektijuhtimise ja hangete läbiviimise teenus" (viitenumber: 187521) 20.06.2017 korralduse nr 154 kehtetuks tunnistamine ning Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamise projektijuhtimise ja hangete läbiviimise teenus" (viitenumber: 187521) tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Väinjärve puhkeala lava ja välikäimlate ehitus" (viitenumber: 187535) hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Koeru valla 2017. aasta investeerimislaen" (viitenumber: 188102) hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke "Koeru valla 2017. aasta investeerimislaen" väljakuulutamine ja hankedokumendi kinnitamine

Lihthanke „Koeru esmatasandi tervisekeskuse rajamise projektijuhtimise ja hangete läbiviimise teenus"  (viitenumber: 187521) korraldamine

Lihthanke „Väinjärve puhkeala lava ja välikäimlate ehitus" (viitenumber: 187535) korraldamine

Lihthanke „Koeru aleviku ausamba pargi valgustus" (viitenumber: 186213) hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Põllu tänava remont" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke „Koeru aleviku ausamba pargi valgustus"  (viitenumber: 186213) korraldamine

Lihthanke „Väinjärve puhkeala välikäimlate ja lava ehitus"  (viitenumber: 186481) korraldamine

Lihthanke "Koeru valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonttööd" tulemuste kinnitamine

Lihthanke "Koeru valla teede ja tänavate suvised hooldus- ja remonditööd" korraldamine Hankedokumendid

Lihthanke "Koeru valla investeerimislaenu refinantseerimine" hankementluse tulemuste kinnitamine

Lihthanke "Koeru tervisekeskuse projekteerimine" hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Koigi 2017. a hankeplaan

Nr

Nimetus (eeldatav)

Eeldatav maksumuse alampiir ehk hankeliik

Eeldatav hanke läbiviimise aeg

Hanke eest vastutav isik

1

Koigi koolimaja juurdeehituse ehitustööde omanikujärelevalve

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kaido Krause

2

Ambulatooriumihoone põhiprojekti koostamine

lihthange

I-II kvartal

Kaido Krause

3

Ambulatooriumihoone põhiprojekti ekspertiis

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

4

Haljastustööd Koigi vallas

lihthange

I kvartal

Meelis Kivi

5

Koigi kooli juurdeehituse välistööde ehitushange

lihthange

I kvartal

Kaido Krause

6

Koigi kooli juurdeehituse sisetööde ehitushange

lihthange

I kvartal

Kaido Krause

7

Koigi valitsejamaja katuse osaline remont

Alla lihthanke piirmäära

I-II kvartal

Kaido Krause

8

Kohalike teede greiderdamise hange kevad/sügis periood 2017

Alla lihthanke piirmäära

I kvartal

Kaido Krause

9

Kohalike teede pindamine ja mustkattega teede hooldusremont

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

10

Killustikmaterjali pealevedu kohalikele teedele

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kaido Krause

11

Koigi söökla katusevahetus

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kaido Krause

12

Koigi valla lumetõrje

lihthange

III kvartal

Meelis Kivi

13

Koigi küla Männiku tn 3 kortermaja lammutamise ja lammutusprojekti koostamise hanke välja kuulutamine

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

14

Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse osutamine

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Maire Sõrmus

15

Elektrihange

lihthange

IV kvartal

Meelis Kivi