Hajaasutuse programmi aruandevorm 2017

INFO HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST 2017 TOETUSE SAAJAD

Ambla Vallavalitsuse 30.06.2017.a korraldusega nr 150  rahastatakse hajaasustuse programmi raames 2017 a. esitatud projektid alljärgnevalt:

Virgo Pajula, projekt: „Kase mü kanalisatsioonisüsteemi rajamine", toetuse suurus 1600 eurot;

Virgo Pajula, projekt: „Kase mü puurkaevu rajamine", toetuse suurus 920 eurot;

Ahto Šarai, projekt: „Tooma talu puurkaevu rajamine koos veetõsteseadega" , toetuse suurus 2260 eurot;

Merike Kont, projekt: „Kondi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", toetuse suurus 1600 eurot;

Mati Kalamägi, projekt: „Metsari talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", toetuse suurus 1997,38 eurot;

Mati Kalamägi, projekt: „Metsari talu puurkaevu ja veevõtusüsteemi rajamine", toetuse suurus 2279,81 eurot.

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine Järva-Jaanis 2017 - 2018. a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus(ed)

Projekti toetus €

Projekti oma-

finantseering €

Projekti

    kavandatav

      lõpukuupäev

Ave Kaljurand

Väike-Muda talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

4180,21

 

2089,79

 

       28.09.2018

 

Rain Härm

Kalmisto tallu puurkaevu rajamine

3324,17

1661,83

28.09.2018

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine Järva-Jaanis 2016 - 2017. a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus(ed)

Projekti toetus €

Projekti oma-

finantseering €

Projekti

    kavandatav

      lõpukuupäev

Ivar Haava

Lillemetsa tallu biopuhasti rajamine

 

2917,55

 

1458,55

 

       27.09.2017

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajad Koigis

Koigi Vallavalitsuse KORRALDUS   4.juuli 2017 nr 152 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate kinnitamine

Võttes aluseks riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirja nr. 052 „Hajaasustuse programm 2017 programmdokument" , Koigi valla põhimääruse § 24 lõike 3 punkti 3 ja §  26 lõike 1  ning taotluste hindamiseks moodustatud ajutise komisjoni ettepaneku ja annab Koigi Vallavalitsus ko r r a l d u s e:

1.      Kinnitada ajutise komisjoni koosoleku protokoll nr. 4  03.07  2017.a.(korralduse  lisa 1)  ja

sõlmida 2017. a. kolmepoolsed (taotleja, KOV ja töö teostaja) toetuslepingud järgmiselt: 

Taotleja

KOV

Projekti nimi

Alla 18a

Riik

KOV

Oma-osalus

Kokku

Projekti algus

Projekti lõpp

Aruande esitamine

Mariina Teter

Koigi

Kahala küla

Joonuse puurkaevu puurimine

4

1 144

1 144

1 144

3 432

01.09 2017

30.08 2018

30.09 2018

Reelika Klettenberg-Kivi

Koigi Huuksi küla

Septiku paigaldus

1

780

780

780

2 340

01.08 2017

31.10 2018

30.11 2018

Reelika Klettenberg-Kivi

Koigi Huuksi küla

Puurkaevu rajamine

1

624

624

624

1 872

01.08 2017

30.09 2018

30.10 2018

Sulev Altmets

Koigi Sõrandu küla

Utsoantsu kanalist-sioon

0

1 160

1 160

1 160

3 480

 

01.10 2017

 

30.09 2018

 

30.10 2018

KOKKU

     

3 708

3 708

3 708

11 124