Taotluse esitamine

 

Esita taotlus kohalikule omavalitsusele

Kaeveloa taotlus

Kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde korraldamist Järva vallale kuuluval ja valla poolt lepingu alusel kasutataval maal ning on kohustuslik täitmiseks isikutele, kes Järva valla haldusterritooriumil teevad kaevetöid. Esita taotlus SIIN

 

Taotlus tee kasutamiseks

Taotlus tee kasutamiseks, mis ületab massipiirangut, tuleb esitada vabas vormis ja saata e-posti aadressil info@jarva.ee. Taotluses tuleb ära märkida: ettevõtte andmed (reg. nr, aadress, kontaktisik), tee number mida kasutatakse, millisel ajavahemikul ja mis põhjusel, samuti kasutatava veoki registreerimisnumber. Juurde võib lisada tee asukoha plaani. Juhul kui tee numbrit ei tea, tuleb kirja panna katastriüksuse number kus raiet teostatakse.

Lisainformatsioon: teede peaspetsialist Helle Salum, telefon 5307 0303, e-post Helle.Salum@jarva.ee

 

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Elektrooniliselt:

Täitke taotluse vorm ja lisage lahendusskeem Järva valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis: E-taotlus. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

E-postiga:

Täitke allolev taotluse blankett ja saatke see koos lahendusskeemiga digiallkirjastatult e-posti aadressil info@jarva.ee.

Blanketi saab SIIT

Pabervormil:

Täitke taotluse vorm paberkandjal ja esitage koos lahendusskeemiga Järva valla teeninduskeskustes või -kohtades kohapeal. Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00