Ambla-Aravete Kool pakub tööd õppealajuhatajale

AMBLA-ARAVETE KOOLI TÖÖPAKKUMINE

ÕPPEALAJUHATAJA (1,0  ametikohta)

Lasteaiarühmad asuvad kahes majas, Aravetel ja Amblas.

 

Koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.

Ootused kandidaadile:

Koostööaldis, empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, positiivsus ja järjekindlus.

Esitatavad dokumendid:

  1. kandideerimisavaldus;
  2. elulookirjeldus;
  3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4. muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: 22.08.2022

Dokumendid saata hiljemalt 01.07.2022, aadressil podermadli@gmail.com

või Pikk 37, Ambla, 73502, Järva vald, Järvamaa. Lisainfo Madli Põder 5332 8305

Imavere Päevakeskus pakub osalise tööajaga tööd tegevusjuhendajale-tugiisikule

 

Imavere Päevakeskuse tel 5172056, e-post imavere.paevakeskus@jarva.ee

Imavere Päevakeskus pakub tööd koduhooldustöötajatele põhitöötajate puhkuste perioodiks

Imavere Päevakeskuse tel 5172056, e-post imavere.paevakeskus@jarva.ee

Imavere Lasteaed Mõmmi võtab konkursi korras tööle 2 lasteaiaõpetajat ja 1 õpetajaabi

IMAVERE LASTEAED MÕMMI

(alates 01.09.2022 Imavere Kool)

võtab konkursi korras tööle lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta)

ja õpetajaabi (1,0 ametikohta, ajutiselt äraoleva töötaja tööle naasmiseni)

Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni/ haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 1. juuliks 2022  e-aadressil Imavere.Lasteaed@jarva.ee

 

Tööle asumise aeg on augustis 2022

Lisainfo tel. 523 2408