ELUKOHA REGISTREERIMINE

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Isik esitab rahvastikuregistrisse kandmiseks selle elukoha aadressi, kus ta alaliselt või peamiselt elab.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma kontaktandmed, näiteks e-posti aadressi, postkastinumbri, telefoni- või muu kontaktvahendi numbri või aadressi. Esitada saab ka lisa-aadressi juhul kui elatakse pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas.

Rahvastikuregistrisse kantud aadressid ei anna isikule õigust kasutada aadressijärgset ruumi elukohana, kui puudub ruumi kasutamise õigus seaduses sätestatud alusel.

 

Õigusaktid

 

Viide

Isikud, kes soovivad rahvastikuregistrisse kanda ühel ajal sama elukoha aadressi, võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema allkiri (teise vanema nõusolek võib olla ka vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument). 

  • Erandit on võimalik teha juhul, kui vanemate ühise tahteavalduse tegemine põhjustaks lapse huvidega vastuolus oleva viivituse (Ukraina sõjapõgenikust alaealise lapse elukoht) (PKS § 120 lg 3).

Kui isik ei ole ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba.

Kui inimene soovib registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi aadressi, mille üks kaasomanikest ta ise ei ole, peab ta elukohateatele lisama kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku. Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse elukohateatele nõusoleku asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

Elukohatoimingud

ELUKOHATEATE ESITAMINE

Vajalikud sammud

Blanketid: Elukohateade  Notice of place of residence

Täitke elukohateade trükitähtedega.

  • Elukohateade esitatakse valda kohale minnes või kasutades e-rahvastikuregiser.
  • Posti teel esitades tuleb elukohateatele juurde lisada koopia isikut tõendavast dokumendist.

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.

Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema allkiri. 

  • Erandit on võimalik teha juhul, kui vanemate ühise tahteavalduse tegemine põhjustaks lapse huvidega vastuolus oleva viivituse (Ukraina sõjapõgenikust alaealise lapse elukoht) (PKS § 120 lg 3).

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel).

Kaasomandis oleva ruumi aadressandmete esitamiseks elukohateatel – kaasomanike või nende esindajate kirjalik nõusolek.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00