Järva vallas 2019. aastal omavahenditest teostatud suuremad tänavavalgustuse elektritööd

16.12.19

Kokkuvõte  Järva vallas käesoleval, 2019. aastal omavahenditest teostatud suurematest tänavavalgustuse elektritöödest

2019. kalendriaasta  ja Järva valla eksisteerimise teine aasta  hakkab lõpusirgele jõudma. Kohane oleks ehk nüüd pisut aeg maha võtta ja vaadata korraks tehtud töödele seljataha. Meenutada, mida on saadud ette võtta ja suudetud teha ühinenud Järva suurvalla omavahenditest möödunud aastal suuremate töödena tänavavalgustuse valdkonnas:

1. Aasta alguses alustasime Koeru bussijaama esise tänavavalgustuse õhuliini väljaehitamisega. Paigaldasime 2 uut masti ja 3 LED valgustit. Töid teostas odavama hinnapakkumise teinud Eltoreks OÜ, tööde maksumus oli 2329.20 EUR.

2. Ehitasime välja Orgmetsa külas uue liitumispunkti olemasolevale Orgmetsa tänavavalgustusele. Seni sai see tänavavalgustuse liin toite kohaliku põllumajandusettevõtte Farmiks Agro OÜ kõrvalhoone elektrikilbist. Liitumistasu Elektrilevi OÜ elektrivõrguga liitumiseks oli 1632.00 EUR. Vajalikud elektritööd teostas odavama pakkumise teinud Särts OÜ, tööde maksumus oli 1920.00 EUR. Kokku läks uue liitumispunkti väljaehitus maksma 3552.00 EUR.

3. Koeru piirkonnas olid tänavavalgustuse juhtimiskilpides seni kasutusel vanad, tänavavalgustuse  sisse- ja väljalülimiseks pidevalt kellaja reguleerimist vajavad programmkellad. Kevadel asendasime need kokku 13 tänavavalgustuse piirkonnas uute hämarlülititega, mis ei vaja pidevalt reguleerimas käimist. Töid teostas odavama pakkumise teinud Eltoreks OÜ, tööde maksumus oli 1753.44 EUR.

4. Suvel valmis kaua veninud Esna küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Paigaldasime lisaks 3 uut puitmasti uute LED valgustitega ja vanad ning amortiseerunud suure võimsusega olemasolevad valgustid asendasime uute kaasaegsete LED valgustitega. Projekti koostas juba eelmisel aastal soodsama pakkumise teinud Särts OÜ, maksumus oli 1860.00 EUR. Elektritööd teostas odavama pakkumise teinud Eltoreks OÜ, tööde maksumus oli 7994.29 EUR. Kokku läks Esna küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine maksma 9854.29 EUR.

5. Samuti valmis suvel Kareda piirkonnas Müüsleri ausamba tänavavalgustuse piirkonnas Vabadussõja Müüsleri ausamba ja reklaamitabloo autonoomne valgustus. Töid teostas Eltoreks OÜ, tööde maksumus oli 2124.10 EUR. Hõlbustab käidavas kohas pimedal ajal  tutvuda ausamba enda ja infoga selle kohta.

6. Suve lõpus valmis uus tänavavalgustuse kaabelliin Imaveres Saarekuusiku teel. Projekt oli koostatud Paide EG OÜ poolt juba eelmisel aastal koos Tuljaku tee tänavavalgustuse rekonstrueerimisega, mis teostati 2018.a. Tööd teostas vähempakkumise teinud Paide EG OÜ. Paigaldasime 8 tänavavalgustuse uut metallposti koos uute kaasaegsete LED valgustitega. Rajasime ca 300 m tänavavalgustuse kaabelliini. Tööde maksumus oli 11986.04 EUR.

7. Peetri alevikus läks vana Peetri Põhikooli hoone müüki. Kuna olemasoleva Peetri kooli tänavavalgustuse toide oli Peetri Põhikooli hoone kilbist, siis tuli meil liituda selle tänavavalgustuse liini toiteks Elektrilevi OÜ elektrivõrguga, miks läks maksma 3192 EUR. Vajalikud tööd olemasoleva tänavavalgustuse toite üleviimiseks uude liitumiskilpi teostas Paide EG OÜ, tööd läksid maksma 3511.22 EUR. Kokku tööde maksumus 6703.22  EUR.

8. Käesoleval sügisel augusti ja septembri kuus seoses pimeda aja saabumisega ja uue kooliaasta algusega viisime läbi Järva Vallavalitsusele kuuluvate tänavavalgustuse liinide põhjaliku kontrolli. Likvideerisime kontrolli käigus ilmnenud rikked ja vahetasime mittepõlevad ning vilkuvad elektripirnid ja katkised armatuurid postide otsas. Seda tööd teostasid piirkonniti meie töövõtjad elektrifirmad AS Järva Haldus, Paide EG OÜ, Särts OÜ ja Eltoreks OÜ.

9. Detsembri kuus valmis Päinurme külas bussijaama esise tänavavalgustuse õhuliini pikendus. Projekti koostas Paide EG OÜ, maksumus oli 2217.30 EUR. Tööd teostas odavama pakkumise teinud Eltoreks OÜ, elektritööde maksumus oli 5416.80 EUR. Kokku läks ehitus maksma 7634.10 EUR. Paigaldasime 4 uut puitmasti koos uute kaasaegsete LED valgustitega. Bussijaama ees mastis asendasime Maanteeameti nõudel olemasoleva vana valgusti suurema valgustugevusega kaasaegse LED valgustiga. Tänavavalgustuse uut õhuliini rajati kokku ca 130 m. Sellega parandasime Päinurme külas bussijaama ja selle esise tee valgustust kohalike.

10. Jõuludeks peaks valmima Koigi vana meierei (muinsuskaitse ehitisobjekt) LED valgustitega fassaadivalgustus. Töid teostab OÜ Paide EG ja maksma läheb töö 3077.63 EUR.  Kilbi ja kaablitööd on teostatud, ootame valgustite tarnet. Ehitismälestis Koigi Teeninduskeskuse juures saaks siis valgustatud ka pimedal ajal.

 

Tänan kõiki elektritööde koostööpartnereid tellimustele kiire reageerimise ja tööde teostamise eest!

Eriti tahaksin ära märkida 2019. aastal teostatud plaaniliste  tööde ja kiire tegutsemise eest tänavavalgustuse rikete likvideerimisel Järva vallas Paide EG OÜ-d, Särts OÜ-d, Eltoreks OÜ-d ja AS Järva Haldus. Soovin samuti rahulikku jõuluaega ning meeldivat koostööd ka uuel aastal.

Vallakodanikele soovin rahulikule jõuluajale lisaks pimedal ajal ikka tänavavalgustusest valget koduteed.

 

Fotod tehtud töödest:

1. Fotod uuest Koeru bussijaama esisest tänavavalgustuse liinist (foto 1, foto 2)

2. Orgmetsa tänavavalgustuse uue liitumispunkti väljaehitus (foto 3, foto 4)

3. Fotod paigaldatud uutest hämarlülititest (foto 5, foto 6)

4. Fotod Esna küla TV rekonstrueerimisest (foto 7, foto 8, foto 9, foto 10)

5. Müüsleri ausamba autonoomse valgustuse fotod (foto 11, foto 12, foto 13)

6. Fotod Saarekuusiku tee uuest tänavavalgustuse liinist (foto 14, foto 15, foto 16)

7. Fotod Päinurme bussijaama tänavavalgustuse pikendusest (foto 17, foto 18)

8. Fotod Peetri kooli uuest tänavavalgustuse liitumispunktist (foto 19, foto 20, foto 21)

9. Fotod Koigi vana meierei fassaadivalgustuse  ehitusest (foto 22, foto 23)

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva vallas käesoleval aastal tehtud tänavavalgustuse elektritöödest

17.09.19

Vastavalt Järva Vallavalitsuse poolt kinnitatud Järva valla tänavavalgustuse 2019.a. investeeringukavale teostasime Imavere külas Saarekuusiku tee tänavavalgustuse pikenduse. See uue tänavavalgustuse liini ehitus jäi möödunud aastal Järva Vallavalitsusel rahaliste vahendite vähesuse tõttu välja ehitamata. Projekt oli juba varem tellitud koos I etapi Tuikeni tee TV projektiga.

Saarekuusiku tänava uue tänavavalgustuse ehitustööd lõppesid 11.09.2019. a ja töid teostas hanke võitnud Paide EG OÜ. Tööde käigus rajati tänavavalgustuse uut kaabelliini ca 300 m ja püstitati 8 uut metallmasti koos uute kaasaegsete LED valgustitega. Uue tänavavalgustuse ehitustööd läksid maksma 11 986,04 EUR.

Nimetatud investeeringuga lahendasime Imavere külas Saarekuusiku tee elanike kauaaegse mure. Selle kandi inimeste põhiline jalgtee tööle ja lastel kooli minekuks sai kaasaegse valgustuse.

Käesoleval sügisel augusti ja septembri kuus seoses pimeda aja saabumisega ja uue kooliaasta algusega viisime läbi Järva Vallavalitsusele kuuluvate tänavavalgustuse liinide põhjaliku kontrolli ja Koeru piirkonna tänavavalgustuse lülituspunktides hämarlülitite kontrollreguleerimise. Likvideerisime kontrolli käigus ilmnenud rikked ja vahetasime mittepõlevad ning vilkuvad elektripirnid ja katkised armatuurid postide otsas. Seda tööd teostasid piirkonniti meie töövõtjad elektrifirmad AS Järva Haldus, Paide EG OÜ, Särts OÜ ja Eltoreks OÜ. Plaanime seda tööd ka edaspidi perioodiliselt teostada, kuna Järva Vallavalitsusele kuuluvad tänavavalgustuse liinid ja lülimisseadmed koos elektrikilpidega on enamjaolt vanad ja suuresti juba amortiseerunud ning nõuavad seetõttu nende töös hoidmiseks suuremat ja tihedamat hooldamist.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Tänavavalgustuse hooldustöödest Järva vallas

12.09.19

Seoses pimeda aja saabumisega ja lastel uue kooliaasta algusega teostati ja teostatakse Järva vallas käesoleva aasta augustis ja septembris Järva Vallavalitsusele kuuluvatel tänavavalgustuse liinidel põhjalik kontroll ja mittepõlevate pirnide ning katkiste armatuuride vahetus. Kuna töid teostatakse töövõtja elektrifirmade poolt reeglina päevasel tööajal, siis sellise töö teostamise käigus põlevad ka vastava tänavavalgustuse piirkonna postide otsas tuled päevasel ajal.

Et tänavavalgustuse liinid on suhteliselt pikad ja vanad ning rikete otsimine ning likvideerimine võtab aega, siis võivad tänavavalgustuse pirnid päevasel ajal kohati põleda ka pikemat aega. Aga reeglina on siis tegemist vajalike töödega tänavavalgustuse liinidel, mitte ei põle nad ilmaaegu. Eriti kaabelliinidega tänavavalgustuse liinide puhul on rikete otsimine väga aeganõudev.

Üldiselt on kõik Järva valla tänavavalgustuse liinid nende lülituskilpides tööasendis seadistatud automaatse sisse- ja väljalülitusega kas läbi hämarlüliti või pikemalt sisse programmeeritud astronoomilise programmkella. Mõlemal lülitusseadmel on oma viiteaeg kuni ca +/- 15 min. Seega kõik tänavavalgustuse piirkonnad ei lülitu mitte üheaegselt sisse ja välja. Programmeeritud on nad töötama keskmisele valgustundlikkusele ja päevasele päikesetõusule ning -loojangule meie laiuskraadil.

Järva Vallavalitsus plaanib ka edaspidi vastavalt tänavavalgustuse 2019.a. kinnitatud eelarve võimalustele regulaarselt valla tänavavalgustuse liinidel vajalikke liinihooldustöid teostada, et vahetada mittepõlevaid elektripirne ja katkiseid armatuure tänavavalgustuse postide otsas. Seda ikka selle nimel ja eesmärgiga, et meie valla kodanikel oleks pimedal sügis – talvisel ajal oma kodukohas turvaline ja õdus elada.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Järva vallas tehtavatest tänavavalgustuse elektritöödest

11.09.19

Vastavalt Järva Vallavalitsuse poolt kinnitatud Järva valla tänavavalgustuse investeeringukavale 2019. aastaks viis Järva Vallavalitsus läbi avaliku kutse hinnapakkumuste esitamiseks Imavere külas Saarekuusiku tee uue tänavavalgustuse kaabelliini ehituseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 10.05.2019.a.  Odavama, vallale soodsama hinnapakkumuse esitas Paide EG OÜ.

Töövõtuleping Paide EG OÜ-ga  töö teostamiseks on sõlmimisel. Töö teostamise  tähtaeg on hiljemalt 16. august 2019.a.

Selle investeeringuga lahendame  Saarekuusiku tänaval elavate kodanike pikaaegse mure – see Imavere osa oli veel valgustamata, inimeste liikumine aga sellel teeosal on tihe.

Aprilli kuus ehitasime ringi Koeru piirkonnas 13 tänavavalgustuse juhtimiskilpi. Asendasime vanad amortiseerunud kettaga programmkellad, mida pidi regulaarselt mõne aja tagant käima käsitsi ümber reguleerimas, uute hämarlülititega. Hämarlülititega toimub piirkonna tänavavalgustuse sisse ja välja lülitumine automaatselt vastavalt väljas olevale valgustugevusele. Neid ei pea enam regulaarselt käima ümber seadistamas. Sellega hoiame märgatavalt kokku kulutusi elektrienergia tarbimise ja pidevate objektidele sõitude pealt. Tööd teostas Eltoreks OÜ.

Albu rahvamaja,  Ahula rahvamaja ja Ahula lasteaed ees  asendasime kokku 8 katkist pargivalgusti elavhõbeda armatuuri uute sarnaste LED valgustitega. Katkised valgustid vahetas Särts OÜ.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist