13.12.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Eelarve- ja majanduskomisjon

 

 

 

 

Eve Okas

esimees

eve.okas@jarvavald.ee

 

Arvo Imsi

aseesimees

arvo.imsi@jarvavald.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Jüri Ellram

 

 

 

2. Rait Pihelgas

 

 

 

3. Priit Seire

 

 

 

4. Külvar Mand

 

 

 

5. Arto Saar

 

 

 

6. Vello Teor

 

 

 

7. Triin Majori

 

 

 

Eelarve- ja majanduskomisjoni tegevusvaldkond – Valla eelarve ja eelarvestrateegia, laenude ja varaliste kohustuste võtmine, kohalikud maksud ja koormised, vallavaraga seotud küsimused, elamu- ja kommunaalmajandus, ühistransport, valla teede ehitamine ja korrashoid, osalemine äriühingutes ja mittetulundusühingutes, palgakorraldus, tasud ja hüvitised, muud küsimused, mis ei ole määratud ühegi teise komisjoni tegevusvaldkonnaks.