2021. aasta eelarve täitmine

 

JÄLGI VALLA EELARVE TÄITMIST REAALAJAS

 

Järva valla eelarvet on võimalik jälgida päevase täpsusega. Interaktiivne avalik valla eelarve vaade võimaldab jälgida 2021. aasta eelarve täitmist, investeeringute teostavust ja reservfondi eraldisi. Andmeid sünkroniseeritakse igapäevaselt raamatupidamise programmiga.

Vaates on kuvatud kuus akent:

1. Koondvaade, kus on toodud eelarve koondsummad.

2. Põhitegevuse tulud, kus on esitatud tulud kontode detailsusega.

3. Põhitegevuse kulud, kus on esitatud kulud tegevusalade alaeelarvete detailsusega.

4. Investeerimistegevus, kus on esitatud investeeringud tegevusvaldkondade põhiselt koos ning suuremad investeeringud on toodud eraldi.

5. Reservfond, kus on kajastatud reservfondi eraldised koos selgitusega.

6. Võrdlus 2019-2021.

Igas aknas on tabeli andmed nähtavad graafikutega. Kui soovite näha mingit konkreetset rida, siis tuleb hiirega vajutada selle nimetusele. Näiteks: soovite koondvaates näha  põhitegevuse maksutulusid siis vajutage nimetusele "MAKSUD". Endisesse vaatesse tagasi minekuks vajutage samale nimetusele uuesti.